Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Actualitate
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

MARTIE (FLORAR)

1
Se naşte Constantin Ţucanu, veteran al Războiului de Independenţă, al celui de Al Doilea Război Balcanic şi al Primului Război Mondial (1854).
Ziua Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
Ziua Automobiliştilor Militari.

2
Primul Război Mondial:
generalul David Praporgescu este distins post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a, „Pentru vitejia şi destoinicia cu care a condus personal operaţiunile trupelor de pe valea Oltului şi munţii Coţi în 1916, căzând grav rănit de o schijă de obuz când se afla în linia I de tranşee îmbărbătând pe soldaţi la luptă crâncenă contra inamicului, murind ca un erou din cauza rănilor căpătate” (1927).

Al Doilea Război Mondial: căpitanul de marină Costachescu C. Constantin, comandantul submarinului Delfinul, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

3
Generalul Gheorghe Avramescu moare la Jászberény, Ungaria (1945).

5
Primul Război Mondial
: Românii foşti militari austro-ungari, căzuţi prizonieri la ruşi şi aflaţi în lagărul de la Darniţa îşi asumă un angajament ce reprezintă de fapt prima declaraţie de Unire a Transilvaniei cu România: Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România (1917).

România semnează, la Focşani, protocolul de prelungire a armistiţiului cu Puterile Centrale (1918).

6
Se semnează, la Bucureşti, „Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor române de război din Republica Ungară şi al mormintelor ungare de război din România“ (2008).

9
Mareşalul Alexandru Averescu se naşte în oraşul Ismail, Basarabia (1859).

Al Doilea Război Mondial: locotenentul aviator Andrei T. Tudor este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

Colonelul Anghelescu A. Gheorghe, comandantul regimentului 1 Doroban ţ i Dolj, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

12
Al Doilea Război Mondial
: maiorul Corobceanu Petre din regimentul 82 Infanterie este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

13-17
Al Doilea Război Mondial
: armata sovietic ă atacă poziţiile româno-germane din istmul Parpaci, Crimeea (1942).

14
România se proclamă Regat (1881).

17

Al Doilea Război Mondial: a rmata sovietică forţează Nistrul şi intră pe teritoriul României (1944)

15
Al Doilea Război Mondial
: brigăzile mixte de munte şi cele de cavalerie şi-au schimbat denumirea în divizii de munte (1942).

18
Primul Război Mondial
: se semnează, la Buftea, Tratatul preliminar de pace între România şi Puterile Centrale, pe baza căruia vor începe la Bucureşti, 22 martie, tratativele în vederea încheierii păcii (1918).

Osemintele a 14 eroi români sunt exhumate din Cimitirul comunal Boiţa (jud. Sibiu), fiind reînhumate în Cimitirul eroilor (1928).

Al Doilea Război Mondial: Armata 1 română încheie operaţiunea ofensivă în Munţii Javorina, Cehoslovacia (1945).

20
Al Doilea Război Mondial
: Armata 4 română încheie atacul poziţiilor apărate în Munţii Metalici de corpurile 17 german şi 5 ungar (1945).

Slt. post-mortem Ionuţ Cosmin Sandu moare în misiune în Afganistan (2008).

23
Al Doilea Război Mondial
: Căpitanul Barbu I. Gheorghe din Regimentul 30 Dorobanţi Muscel este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III cu spade (1945).

24
Moare Maria Drăgescu, pilot în escadrila sanitară din al Doilea Război Mondial, supranumită Escadrila Albă (2013).

25
Al Doilea Război Mondial
: Armata 1 română începe operaţiunea ofensivă pe direcţia generală Brno, forţând râul Hron (1945).

Armata 4 română începe operaţiunile în Munţii Tatra Mică (1945).

Trupele române contribuie la eliberarea zonei Banská Bystrica (1945).

Ziua Operaţiilor Psihologice.

26
Primul Război Mondial
: Bethmann-Hollweg, cancelarul Germaniei şi contele Ottokar Czernin, ministrul de externe al Austro-Ungariei, semnează Documentul de la Viena, prin care, în caz de victorie, se atribuie Austro-Ungariei teritoriul României (1917).

27
Basarabia se uneşte cu România prin decizia Sfatului Ţării (1918).

29

Al Doilea Război Mondial: trupele sovietice ocupă Cernăuţii (1944).

 

9 decembrie
Armata română pe Frontul de Vest

Ieri, 8 decembrie a.c., a avut loc cea de-a patra ediție a Sesiunii anuale de comunicări științifice cu tema Armata română pe Frontul de Vest, organizată de Oficiu.

Activitatea s-a bucurat de prezența unor cunoscuți istorici militari și cercetători din țară și străinătate.

Dintre subiectele dezbătute s-a remarcat cel referitor la reabilitarea Monumentului Regimentului 48 Infanterie din municipiul Buzău, realizată prin cofinanțarea Oficiului și a autorităților locale, dar și situația necorespunzătoare în care se află Monumentul eroilor de la Oituz.
Nu au lipsit detaliile privindu-i pe prizonierii români internați în lagărele din Cuba, India și Uganda, sau cele referitoare la măsurile care s-au luat, după anul 1948, pentru protejarea mormintelor și operelor comemorative de război din România.


3 decembrie
Misiune de documentare în Republica Bulgaria

Miercuri, 1 Decembrie, o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor condusă de directorul adjunct, colonel Traian Ungureanu, s-a deplasat în Republica Bulgaria în scopul realizării recepției la terminarea lucrărilor executate la Mausoleul Eroilor Români de la Grivița, districtul Plevna, în baza Contractului de parteneriat încheiat cu Direcția Muzeelor de Istorie Militară Plevna. Prin acest proiect de restaurare, demarat în urmă cu trei ani și realizat și prin contribuția Oficiului, s-a reușit repunerea pe harta obiectivelor culturale a celui mai mare edificiu comemorativ din străinătate dedicat eroilor români, pierdut în uitare în ultimii 60 de ani.

Cu acest prilej, reprezentanții Oficiului au participat la o ceremonie oficială, organizată cu sprijinul autorităților locale bulgare, dedicată cinstirii eroismului ostașilor români care au luptat pentru cucerirea obiectivului Grivița în Războiul de Independență. Cu ocazia evenimentului s-a oficiat un serviciul religios și s-au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Români din cadrul Complexului Memorial Românesc.

Misiunea a inclus și realizarea unei documentări la Casa Muzeu Carol I și la Casa Muzeu a Comandamentului Armatei Ruse din timpul Războiului de Independență (1877-1878) din localitatea Poradim, regiunea Plevna.

Delegația Oficiului a mai inspectat Mausoleul Militarilor Români și Ruși din Plevna, situat în centrul orașului, aflat într-o stare bună de conservare. Recent, autoritățile locale au redenumit piațeta de pe latura vestică a mausoleului „Carol I“, în semn de recunoștință pentru actele de vitejie ale armatei române, condusă de acesta în timpul Războiului de Independență.


02 decembrie
Inaugurarea parcelei românești de la Tuma

În contextul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României a avut loc, în Federația Rusă, inaugurarea Parcelei de onoare românești de la Tuma, Regiunea Riazan. Proiectul face parte dintr-un program de marcare, pe tritoriul Federației Ruse, prin realizarea unor însemne comemorative, a locurilor de înhumare a militarilor români – Astrahan (reg. Astrahan), Lejnevo (reg. Ivanovo) – fiind menit să cinstească memoria eroilor care s-au jertfit pentru țară în afara granițelor acesteia.

La ceremonia organizată de către ambasada României au participat: E.S. domnul Constantin Grigorie, ambasadorul României la Moscova, doamna Tatiana Panfilova, vicepreședintele Guvernului Regiunii Riazan, domnul Evgheni Piliaev, directorul general al Asociației „Voenîe Memorialî”, domnul Vladimir Sezniov, primarul localității Tuma precum și membrii ai corpului diplomatic român acreditat la Moscova și reprezentanți ai autorităților locale. Cu acest prilej s-a oficiat un serviciu liturgic și au fost depuse buchete de flori.

Parcela de onoare românească de la Tuma face parte din Cimitirul multinațional din localitate, organizat în perioada 1944 - 1946 pentru militarii morți în prizonierat. Pe lângă români, în cimitir mai sunt înhumați germani, unguri și ucraineni.


30 noiembrie
Comemorarea eroilor români la Grivița, Bulgaria

 

O delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, condusă de directorul adjunct, colonel Traian UNGUREANU, se va deplasa miercuri - 1 decembrie - în Republica Bulgaria, într-o misiune de monitorizare a stadiului final al lucrărilor de restaurare a Mausoleului Eroilor Români de la Grivița, districtul Plevna, cel mai mare edificiu comemorativ din străinătate dedicat eroilor români.

Totodată, având în vedere semnificația zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, pentru a cinsti memoria eroilor români căzuți în Războiul de Independență, pe teritoriul Bulgariei, membrii delegației române vor participa și la o ceremonie comemorativă organizată cu sprijinul autorităților locale bulgare și vor depune o coroană de flori la acest așezământ social-cultural.

Mausoleul Eroilor Români, parte a Complexul Memorial Românesc de la Grivița, a fost construit între anii 1892-1902, la inițiativa regelui Carol I, pentru a marca participarea românească în luptele pentru apărarea orașului Plevna, din anul 1877. Realizat în stil neoclasic și având forma unei capele, mausoleul este compus din spațiul hramului și osuarul unde se păstrează în sarcofage din marmura osemintele a 1300 de eroi români care au pierit pe acest câmp de luptă. În anul 1958, 198 de tineri români au participat la reconstrucția mausoleului de la Grivița și au amenajat în jurul acestuia un parc de 10 hectare, Parcul Prieteniei.

Evocarea și evidențierea acestei pagini importante de istorie românească reprezintă o datorie de onoare pe care Oficiul și-a asumat-o prin implicarea într-un proiect de restaurare a Mausoleului Eroilor Români de la Grivița, demarat în urmă cu trei ani și aflat acum în etapă finală. Jertfa și eroismul ostașilor români care au luptat pentru cucerirea redutei Grivița reprezintă unul din reperele morale ale tuturor generațiilor care au urmat.”


30 noiembrie 2010
Câștigătorii concursului online Să nu ne uităm eroii!, ediția a XVIII-a

 

Ediția a XVIII-a a concursului online Să nu ne uităm eroii! s-a încheiat .

În urma evaluării rezultatelor și a tragerii la sorți, au fost desemnați următorii câștigători:

Locul I: Ghinoiu Marin, București

Locul II: Marcus Cornel Danut, jud. Cluj

Locul III: Diaconu Claudiu, jud. Dolj

Premiile, constând în cărți cu tematică istorică și o diplomă de participare acordată de Oficiu, vor fi expediate căștigătorilor prin poștă.

Mulțumind tuturor concurenților pentru participare și vă semnalăm că, în curând, va fi lansată următoarea ediție a acestui concurs de tradiție.


16 noiembrie
Ceremonie cu prilejul Zilei comemorării victimelor războiului și violenței la Cimitirul militar Pro Patria din București

Duminică, 14 noiembrie 2010, începând cu ora 14.30, Ambasada Republicii Federale Germania la București împreună cu Ambasada Republicii Franceze au organizat un moment de reculegere la Cimitirul militar “Pro Patria” din București, unde se odihnesc peste 4.400 de militari căzuți în cele două războaie mondiale. Dintre aceștia, majoritatea sunt germani dar și austrieci, bulgari, români, ruși, italieni, unguri și sârbi.

Ceremonia, prilejuită de Ziua comemorării victimelor războiului și violenței, a fost găzduită de ambasadorul Germaniei, domnul Andreas von Mettenheim și de ambasadorul Franței, domnul Henri Paul care au rostit alocuțiuni emoționante în limba germană și în limba franceză. La eveniment au mai participat ambasadorii Regatului Unit al Marii Britanii, Statelor Unite ale Americii, Canadei precum și Bulgariei.

Din partea română au luat parte la ceremonie reprezentanți ai Președinției, Ministerului Apărării Naționale, Asociației Naționale a Veteranilor de Război și Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă. Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a fost reprezentat de col. dr. Marian Popescu, directorul instituției.

Conform tradiției, s-au oficiat servicii religioase în riturile ortodox, catolic si lutheran și s-au depus mai multe coroane de flori ca o dovada incontestabilă a respectului neîncetat al popoarelor europene in fata acestei datorii sacre, de cinstire a celor care s-au jertfit în timpul celor două conflagrații mondiale.


12 noiembrie
S-a încheiat cea de-a treia reuniune a Comisiei mixte interguvernamentale româno – ruse

În perioada 10-11 noiembrie 2010, la București s-au desfășurat lucrările celei de-a treia reuniuni a Comisiei Interguvernamentale româno-ruse pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor de război aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București, la 8 noiembrie 2005 .

Din delegația română, condusă de col. dr. Marian Popescu, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apărării Naționale și ai Ministerului Administrației și Internelor. Delegația rusă a fost condusă de generalul-maior Alexandr Kirilin, șef al Centrului Memorial Militar al Forțelor Armate ale Federației Ruse iar din comisie au mai făcut parte reprezentanți al Ministerului de Externe rus precum și membri ai corpului diplomatic rus acreditat la București.

Miercuri, 10 noiembrie, la Memorialul Eroilor Neamului, într-o atmosferă marcată de respectul pentru sacrificiul celor cazuți pentru țară, s-a desfășurat o ceremonie de depunere de coroane de flori.

În cadrul lucrărilor comisiei s-a convenit asupra continuării activității de schimb de informații și documente referitoare la monumentele și operele comemorative de război precum și la numărul de militari înhumați pe teritoriul celor două state .
S-a pus, de asemenea, accentul pe modalitățile concrete de continuare a proiectelor de marcare a locurilor de înhumare ale militarilor români căzuți, atât în campanie cât și în prizonierat, pe teritoriul Federației Ruse precum și a proiectelor privind cimitirele și parcelele soldaților ruși demarate de partea rusă pe teritoriul României.

Cele două părți semnatare ale Acordului și-au exprimat satisfacția pentru modul în care au decurs dezbaterile în cadrul comisiei mixte, evidențiindu-se necesitatea organizării anuale a acestui forum de discuție.”


11 noiembrie
A treia reuniune a Comisiei Mixte Interguvernamentale româno-ruse privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război

„Între 10 și 11 noiembrie 2010, se desfășoară la București cea de-a treia reuniune a Comisiei Mixte Interguvernamentale româno-ruse, acțiune organizată în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor de război aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București, la 8 noiembrie 2005.

Ordinea de zi a Comisiei va include discuții cu privire la modul de realizare a schimbului de date între cele două părți semnatare ale Acordului, privind mormintele și operele comemorative de război române din Federația Rusă și ruse/sovietice din România. Vor fi, de asemenea, analizate stadiul proiectelor Oficiului în Federația Rusă privind marcarea locurilor de înhumare a militarilor români prin însemne comemorative, precum și activitatea desfășurată de partea rusă în România în domeniul necropolelor de război.

Miercuri, 10 noiembrie 2010 – va avea loc ceremonia de depunere de coroane din partea celor două delegații, română și rusă, la Memorialul Eroilor Neamului.

Cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața pentru Romania, protejarea mormintelor lor din țară și din străinătate, conjugată cu respectarea cimitirelor de război ale străinilor căzuți pe teritoriul țării noastre contribuie la dezvoltarea dialogului dintre națiuni.”


22 octombrie
Cinstirea eroilor neamului cu prilejul Zilei Armate Române

Ziua Armatei Române a fost marcată, conform tradiției, prin ample manifestări comemorative organizate la monumente comemorative și cimitire de onoare atât din țară cât și din străinătate.

În București, în Parcul Tineretului s-a desfășurat ceremonia de inaugurare a Monumentului Eroilor Căzuți în Misiune în Teatre de Operații și pe Teritoriul României. Evenimentul a fost onorat de prezența președintelui României, Traian Băsescu și a ministrului apărării naționale, Gabriel Oprea, care au depus coroane de flori.

Între 23 și 26 octombrie 2010, s-a desfășurat în Cehia și Slovacia Marșul Comemorativ pentru Cinstirea Eroilor Români căzuți în Cehoslovacia, eveniment organizat de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu alte structuri din cadrul Ministerul Apărării Naționale. Marșul a fost condus de directorul Oficiului, colonel dr. Marian Popescu, la eveniment participând militari din cadrul Regimentului 30 Gard㠄Mihai Viteazul“, elevi ai Liceului Militar Breaza, reprezentanți ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război, precum și membri ai corpului diplomatic român din ambele state și reprezentați ai autorităților locale din Cehia și Slovacia. În acest context, s-a adus un pios omagiu militarilor români morți în anii de sfârșit ai celui de-al Doilea Război Mondial, prin depunerea unor coroane de flori la Cimitirul de Onoare al Eroilor Români din Zvolen, Slovacia - în data de 24 octombrie și la Cimitirul de Onoare al Eroilor Români Brno, Cehia - în data de 25 octombrie.

În țară, din seria inițiativelor de cinstire a memoriei eroilor neamului cu prilejul Zilei Armatei Române amintim ceremonia de inaugurare, în 25 octombrie, ora 10.00, a Monumentului Eroilor Regimentul 48 Infanterie din municipiul Buzău. La eveniment a participat o delegație a Oficiului, reprezentanți ai prefecturii Buzău, ai Consiliului Județean și ai primăriei municipiului Buzău, senatori, militari și locuitori ai orașului care au dorit să își exprime recunoștința pentru jertfa soldaților noștri morți în cele două războaie mondiale prin depunerea de coroane și jerbe de flori. În cadrul manifestării, s-a oficiat o slujbă religioasă, iar organizatorii au oferit diplome și premii elevilor și militarilor din școlile buzoiene.

Au fost, de asemenea, depuse coroane de flori și oficiate slujbe religioase la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol din București și la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Aparare, precum și la alte monumente și așezăminte social-culturale din țară și străinătate.”

Pentru mai multe fotografii ilustrând evenimentele amintite, click aici


22 octombrie
Ziua Armatei Române – cinstirea eroilor neamului în țară și în străinătate

Între 23 și 26 octombrie 2010 se va desfășura Marșul Comemorativ pentru Cinstirea Eroilor Români căzuți în Cehoslovacia, amplă manifestare de cinstire a memoriei militarilor români căzuți la datorie pe teritoriul Cehiei și Slovaciei, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Evenimentul organizat de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu alte structuri din cadrul Ministerul Apărării Naționale, este prilejuit de Ziua Armatei Române, sărbătorită, începând cu anul 1959, în fiecare an la 25 octombrie.

Marșul va fi condus de directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, iar la eveniment vor participa militari din cadrul Regimentului 30 Gard㠄Mihai Viteazul“, elevi ai Liceului Militar Breaza, precum și reprezentanți ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război. Itinerariul include manifestări comemorative la Cimitirul de Onoare al Eroilor Români din Zvolen, Slovacia, în data de 24 octombrie și la Cimitirul de Onoare al Eroilor Români Brno, Cehia, în data de 25 octombrie.

Construit în anul 1958, Cimitirul de onoare românesc din Zvolen reprezintă cea mai mare necropolă de război românească de peste hotare. Aici sunt înhumați 10.384 de militari români, decedați în zonă, în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei (decembrie 1944 – 12 mai 1945).

Cimitirul de onoare al eroilor români de la Brno adăpostește majoritatea osemintelor militarilor români morți în luptele pentru eliberarea Cehiei în anii de sfârșit ai celui De-al Doilea Război Mondial – aproximativ 3.331 militari – reprezentând una dintre mărturiile relevante, peste ani, a unei generații de luptători jertfiți pe meleaguri străine.

Din seria manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române amintim ceremonia de inaugurare, în 25 octombrie, ora 10.00, a Monumentului Eroilor Regimentul 48 Infanterie din municipiul Buzău, ansamblu comemorativ restaurat și prin contribuția financiară a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Totodată, vor fi depuse coroane de flori și vor fi oficiate slujbe religioase în Parcul Tineretului din București, duminică, 24 octombrie, ora 11.00, la Monumentul Eroilor Căzuți în Misiune în Teatre de Operații și pe Teritoriul României.

În afara țării, manifestări ale recunoștiinței pentru jertfa eroilor neamului vor avea loc la cimitirele de onoare românești și multinaționale, mare parte din ele reconstruite în ultimii ani prin grija Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.


4 octombrie
VIZITĂ DE DOCUMENTARE ÎN JUDEȚELE DIN ESTUL ȚĂRII

În perioada 29.09. – 01.10. 2010, o delegație a Oficiului National pentru Cultul Eroilor s-a deplasat in județele: Buzău, Vrancea, Vaslui, Iași și Neamț cu scopul de a inspecta starea de conservare a unor cimitire/parcele românești și sovietice, precum și a altor opere comemorative de război din această zonă.

În cursul deplasării, au fost vizitate mausoleele de la Focșani și Mărășești care, alături de cele de la Mărăști și Soveja, se află în curs de restaurare, lucrări derulate în cadrul proiectului Drumul de glorie al armatei române în Primul Război Mondial, parte a Programului Operațional Regional 2007-2013, derulat cu fonduri europene. Inițiativa de reabilitare a mausoleelor vrâncene a aparținut Oficiului Național pentru Cultul Eroilor care, începând cu anul 2006, s-a implicat și prin cofinanțarea studiului de prefezabilitate al proiectului mai sus menționat.

S-a verificat, de asemenea, starea de întreținere a unor cimitire/parcele românești și sovietice din: municipiul Adjud, în satele Codreni, Rediu, Idrici – comuna Roșiești (județul Vrancea), Negrești (județul Vaslui), în municipiile Râmnicu Sărat (județul Buzău), Bârlad (Vaslui) Pașcani și localitățle Moțca, Șipote, Hârlău și Probota (județul Iași). Cimitirele și parcelele sovietice beneficiază de lucrări de restaurare realizate prin finanțarea Ambasadei Federatiei Ruse la București – în baza Acordului interguvernamental româno-rus privind regimul mormintelor de război.

În urma documentării de teren și a dialogului cu factorii responsabili de întreținere a acestor obiective comemorative, s-au desprins câteva concluzii, pe care Oficiul le va avea în vedere în dezvoltarea, pe viitor, a propriilor programe de reconstrucție, renovare, întreținere sau conservare a mormintelor și monumentelor de război din țară.

Pentru mai multe fotografii reprezentând monumentele comemorative de război din nord-estul țării inspectate, click aici.


1 octombrie
CUNOAȘTE-I PE CEI CARE AU LUPTAT PENTRU TINE

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor anunță lansarea, la 23.08.2010, a celei de-a XVIII-a ediții a concursului on-line, cu premii, „Să nu ne uităm eroii!“

Concursul cuprinde două serii de întrebări și se va desfășura în perioada 23.08-22.11.2010.

Tematica concursului se adresează tuturor celor pasionați de istorie și de cultul eroilor la români. Accesați secțiunea Concurs a site-ului nostru, unde sunt prezentate toate informațiile necesare pentru a vă înscrie și a participa.

Rezultatele și numele câștigătorilor vor fi afișate pe site-ul Oficiului începând cu data de 30.11.2010.

Vă așteptăm să participați la concurs!


30 septembrie
INAUGURAREA CIMITIRULUI ROMÂNESC DE ONOARE DE LA VĂRZĂREȘTI, REPUBLICA MOLDOVA

La data de 21 septembrie 2010, zi cu triplă semnificație pentru comunitatea local㠖 prin sărbătorirea și a Nașterii Maicii Domnului (pe stil vechi) și a Hramului Satului – a avut loc inaugurarea Cimitirului Românesc de Onoare de la Vărzărești, Republica Moldova

Cimitirul a fost reconstruit de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu autoritățile locale: Consiliul Raional Nisporeni și Primăria Comunei Vărzărești, precum și cu Societatea „Ginta Latina”, filialele Sângeorz-Băi și Nisporeni.

La ceremonia comemorativă, organizată de către autoritățile locale, a participat din partea Președinției Republicii Moldova, deputatul Ion Hadârcă iar din partea guvernului, miniștrii învățământului și justiției. Ambasada României la Chișinău a fost reprezentată de către atașatul apărării.

Din România au participat, pe lângă delegația Oficiului Național pentru Cultul Eroilor condusă de către directorul instituției, domnul colonel dr. Marian Popescu și reprezentanții Asociației „Ginta Latină“.

Serviciul liturgic a fost oficiat de către un sobor de preoți, în frunte cu Inalt Prea Sfinția Sa, Petru, mitropolitul Basarabiei.

Participanții, în număr mare, au trăit o adâncă emoție generată de firescul demers de redare a demnității locului în care au odihnit în anonimat militarii români căzuți la datorie în anii celui de Al Doilea Război Mondial.

Cimitirul de Onoare de la Vărzărești reprezintă al optulea proiect de reconstrucție a cimitirelor eroilor români din Republica Moldova, inițiate și finanțate de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor de la înființarea sa în 2004, după cele de la Țiganca, Neculăieuca, Feștelița, Micleușeni, Cania, Dealul Epureni și Vărvăreuca.

Totdată, delegația Oficiului a depus un buchet de flori la Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca, raionul Cantemir, prima necropolă de război de pe teritoriul acestei țări, reconstruită de către Oficiu.

Pentru anii următori, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor intenționează să continuie misiunea de onoare a instituției de recuperare a memoriei militarilor români căzuți în cele două conflagrații mondiale, prin reconstrucția fostelor cimitire de război în care aceștia își dorm somnul de veci.

 

Pentru fotografii de la inaugurarea Cimitirului Românesc de Onoare de la Vărzărești – Republica Moldova – click aici


17 septembrie
INAUGURAREA CIMITIRULUI ROMÂNESC DE ONOARE DIN COMUNA VĂRZĂREȘTI, REPUBLICA MOLDOVA

La data de 21 septembrie 2010, va avea loc ceremonia oficială de inaugurare a Cimitirului Românesc de Onoare din comuna Vărzărești, raion Nisporeni, Republica Moldova, acțiune comemorativă organizată de autoritățile locale, la care va participa o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor condusă de directorul instituției, domnul colonel dr. Marian POPESCU.

Proiectul de reconstrucție a acestei necropole de război, în care sunt înhumați 178 militari români căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei în vara anului 1941, s-a desfășurat în perioada noiembrie 2009 – septembrie 2010, prin implicarea financiară a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu autoritățile locale: Consiliul Raional Nisporeni și Primăria Comunei Vărzărești, precum și cu Societatea „Ginta Latina”, filialele Sângeorz-Băi și Nisporeni.
Reabilitarea acestui așezământ social-cultural se înscrie într-un program mai amplu de recuperare a memoriei militarilor români căzuți în cele două conflagrații mondiale, în Republica Moldova, derulat de instituția noastră încă de la înființarea sa în anul 2004, în cadrul căruia au fost reconstruite, în anii 2005-2009 necropolele de război de la Țiganca, Feștelita, Neculăieuca, Micleușeni, Cania și troițele eroilor români din Vărvăreuca și Dealul Epureni.

Cu prilejul prezenței în Republica Moldova, delegația Oficiului va depune o jerbă de flori și la Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca, raionul Cantemir, prima necropolă de război de pe teritoriul Republicii Moldova – care a fost reconstruită de către Oficiul și inaugurată la 1 iunie 2006, cu prilejul Zilei Eroilor României.

Momentele comemorative amintite constituie o recunoaștere și o dovadă de respect față de sacrificiului suprem al înaintașilor noștri pe câmpul de onoare.

Pentru documentar – click aici


10 septembrie
REABILITAREA PARCELEI EROILOR DIN SF. GHEORGHE

Pe 08.09. ac, o delegație a Oficiului a analizat, cu reprezentanții Primăriei Sf. Gheorghe, ai Consiliului Județean Covasna și ai Instituției Prefectului Covasna, modalitățile prin care Parcela eroilor din Primul Război Mondial, amplasată în Cimitirul central, urmează să fie reabilitată și adusă la forma inițială de către autoritățile locale.

Primăria Sf. Gheorghe a alocat bani, în bugetul pe 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 379 /2003, în scopul reamenajării parcelei, proiectul urmând să fie transmis Oficiului spre avizare.

La activitatea de cercetare din cadrul parcelei au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Covasna, ai Primăriei și Garnizoanei Sf. Gheorghe, precum și preotul de garnizoană.

 


2 septembrie
COMEMORAREA EROILOR ROMÂNI ȘI GERMANI

Joi, 2 septembrie a.c., directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor a luat parte la ceremonia oficială de închidere a taberei româno-germane de îngrijire a mormintelor de război din localitatea Dragoslavele, județul Argeș.

La cea de-a patra tabără româno-germană, organizată la Cimitirul german din localitate „Adormirea Maicii Domnului“ în perioada 23 august – 02 septembrie a.c., au participat 12 militari germani din Asociația Rezerviștilor din Recklinghausen și 12 militari români din Batalionul 30 Vânători de Munte.

Cu prilejul prezenței în comuna Dragoslavele, directorul Oficiului a depus coroane de flori la Cimitirul german și Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial din localitate.

Ceremonia s-a încheiat prin coborârea drapelelor, rostirea de scurte alocuțiuni și defilarea militarilor participanți la tabără pe platoul de ceremonii din incinta Școlii de Aplicație pentru Chimia Militară.


15 august
ZIUA MARINEI ROMÂNE

După aproape cinci secole de exploatare otomană, revenirea Dobrogei la Patria Mamă, în urma Războiului de Independență din 1877 - 1878 (14 noiembrie 1878), a însemnat pentru poporul român ieșirea la Marea Neagră, dar, mai ales, deschiderea spre lume pe calea apelor.
Patronul Marinei s-a sărbătorit oficial pentru prima dată în data de 15 august 1902, pe Crucișătorul Elisabeta, în prezența ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a tuturor ofițerilor Diviziei de Mare. Astfel, pe faleza Cazinoului au fost organizate ample manifestări „ luminații feerice, tablouri alegorice, coruri și altele“.
Tradiția a continuat și în anii celui de-al Doilea Război Mondial, când Ziua Marinei s-a celebrat într-un cadru sobru de reculegere și preamărire a eroilor marinari căzuți pe front, având loc pelerinaje la Cimitirele Eroilor și defilări ale marinarilor.
Începând cu anul 1954, Ziua Marinei Române s-a celebrat în prima duminică a lunii august, iar după 1990 s-a reluat tradiția sărbătoririi Marinei Române pe 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, protectoarea celor care călătoresc pe ape.
Cu acest prilej, Oficiul aduce un omagiu jertfelor militarilor acestei arme din timpul războaielor de independență, apărare și reîntregire națională.“


10 august
STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI ONLINE SĂ NU NE UITĂM EROII!, EDIȚIA A XVII-A

Ediția a XVII-a a concursului online Să nu ne uităm eroii! s-a încheiat .

Răspunsurile corecte la întrebările celor două serii ale acestei ediții sunt următoarele:

Seria I: 1-b; 2-c; 3-b; 4-b; 5-c; 6-c; 7-b; 8-b; 9-c; 10-b; 11-a; 12-c; 13-c; 14-b; 15-a;

Seria II: 1-a; 2-b; 3-c; 4-b; 5-c.

Din păcate, la prezenta ediție niciun concurent nu a întrunit punctajul maxim (20 puncte). Pentru a răsplăti eforturile concurenților și în conformitate cu prevederile regulamentului de desfășurare a concursului, câștigătorii au fost extrași, prin tragere la sorți, din rândul persoanelor care au obținut 19 puncte.
Astfel, în urma evaluării rezultatelor și a tragerii la sorți, au fost desemnați următorii câștigători:

Locul I: Bracon Vlăduț, jud. Neamț

Locul II: Ramascanu Elena, jud. Iași

Locul III: Anton Traian, jud. Neamț

Premiile, constând în cărți cu tematică istorică și diploma de participare acordată de Oficiu, vor fi expediate celor trei câștigători prin poștă.

Mulțumind tuturor concurenților pentru participare, vă semnalăm că în curând va fi lansată următoarea ediție a acestui concurs de tradiție.


02 august
VIZITĂ DE DOCUMENTARE ÎN CAPITALĂ ȘI ÎN JUDEȚELE GIURGIU ȘI TELEORMAN

În data de 22.07.2010, o delegație a Oficiului, condusă de directorul instituției, dl. col. dr. Marian Popescu, s-a deplasat la Cimitirul eroilor români Ghencea (din Capitală), precum și în județele Giurgiu și Teleorman, în vederea verificării stării de întreținere a mormintelor și operelor comemorative de război de pe raza acestor unități administrative. Au fost vizate, în mod special, Mausoleul eroilor din cadrul complexului monahal Comana și cimitirele de onoare ale militarilor români de la Prunaru (com. Bujoreni; foto 1) și Valea Plopilor (com. Ghimpați; foto 2).

În urma documentării de teren și a dialogului cu factorii responsabili de întreținerea acestor obiective comemorativ funerare, s-au desprins câteva concluzii, pe care Oficiul le va lua în calcul în perspectiva derulării, pe viitor, a propriilor programe de reconstrucție, renovare, întreținere sau conservare a mormintelor și monumentelor de război din țară.
În acest sens, reabilitarea Cimitirului eroilor români, din Primul Război Mondial, din cadrul complexului funerar Ghencea, reprezintă una dintre prioritățile Oficiului, care a întreprins demersuri și în trecut pentru renovarea acestei necropole.

De asemenea, au fost identificate două posibile destinații pentru taberele de voluntari ce vor fi organizate, anul viitor, de către Oficiu; este vorba de cimitirele de onoare românești de la Prunaru și Valea Plopilor (fost Bălăria).
În ceea ce privește Mausoleul eroilor de la Comana, reprezentanții Oficiului au fost informați despre preconizata acțiune de reabilitare a acestuia, cu fonduri europene, în cadrul unui parteneriat între Mânăstirea Comana și Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Giurgiu, în acest sens obținându-se deja avizele necesare de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.


29 iulie
ZIUA IMNULUI NAȚIONAL

Ziua de 29 iulie a fost proclamată, în 1998, Ziua Imnului Național al României – „Deșteaptă-te, române!“, simbol al unității Revoluției Române de la 1848.
Pe 29 iulie 1848, – „Deșteaptă-te, române!“ a fost cântat pentru prima data în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea.
Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, – „Deșteaptă-te, române!“ a fost ales, imediat după Revoluția din Decembrie 1989, imnul național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991.
Conform Constituției României, Imnul național este considerat simbol național, alături de Drapelul tricolor, Stema țării și Sigiliul statului.
Versurile imnului național actual al României aparțin lui Andrei Mureșanu (1816-1863), poet romantic, jurnalist, traducător, un adevărat tribun al al epocii Revoluției de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854), cunoscut poet și culegător de folclor.
Potrivit Art.12, alineatul 3 din Constituție, Imnul Național al României „Deșteaptă-te, române!“ este format din versurile strofelor 1, 2 ,4 si 11 ale poeziei "Un răsunet" de Andrei Mureșanu, pe muzica lui Anton Pann.
Titlul „Deșteaptă-te, române!” are și o semnificație socială și națională; socială, deoarece impune transpunerea aspirației spre o lume nouă; națională, deoarece alătur㠄această deșteptare“ tradiției istorice. Imnul conține îndemnul „acum ori niciodată”, prezent și în alte imnuri naționale, de la „paion”-ul cu care grecii au luptat la Marathon și Salamina până la „Marseilleza” Revoluției franceze, având semnificația de acțiune neînreruptă pentru păstrarea identității naționale.
Conform tradiției, Ziua Imnului Național al României va fi marcată de către autoritățile publice și celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator și științific, precum și prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne.


28 iulie
ZIUA ARHIVELOR MILITARE

Vineri, 23 iulie a.c., s-a desfășurat la Pitești, la sediul Centrului de Studii și Păstrare a Arhivelor Istorice Militare, Sesiunea internațională Arhivistica militară românească în slujba istoriografiei internaționale, organizată cu prilejul împlinirii a 90 de ani de existență a arhivelor militare române.

În deschidere au ținut alocuțiuni prefectul județului Argeș, președintele Consiliului Județean și viceprimarul municipiului Pitești.

Cu acest prilej s-au lansat și revistele Document, nr. 3 (49) / 2010, și Orizont XXI, nr. 2/2010, în care se regăsesc detalii privind Centenarul aviației române sau despre Monumente din România întru cinstirea eroilor, de prof. Virgiliu Z. Teodorescu,

De asemenea, un preot militar a oficiat o slujbă religioasă la Troița eroilor din regimentul IV Argeș. Monumentul a fost sfințit la 26 octombrie 2007, „întru pomenirea jertfelor aduse de ostașii Regimentului IV Argeș în războaiele purtate de neamul românesc pentru menținerea ființei naționale”.


16 iulie
COMEMORAREA EROILOR ROMÂNI LA VĂRVĂREUCA

Sâmbătă, 17 iulie a.c., în localitatea Vărvăreuca (Raionul Florești, Republica Moldova) se va desfășura o activitate de comemorare a eroilor români din Diviziile 8, 13 și 14 Infanterie, care au murit în luptele din zona Valea Răutului în perioada 14 – 18 iulie 1941.
Activitatea comemorativă, organizată de Asociația Memoria la Muzeul din str. Mihai Eminescu nr. 56, va începe la ora 12 și va consta în oficierea unui serviciu religios de pomenire a eroilor români. La eveniment vor participa mai mulți veterani de război care au luat parte la luptele din avara anului 1941.
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a dezvelit la Vărăvăreuca, la 25.10.2008, o troiță în memoria eroilor români morți, în anul 1941, în luptele de pe înălțimea Borțoasa.
Majoritatea eroilor români care au murit în luptele din 14 – 18 iulie 1941 au fost înhumați în Cimitirul eroilor din Florești. Acesta a fost amenajat de armata română, fiind reamenajat, în anul 1943, de Așezământul Regina Maria pentru Cultul Eroilor.
Cimitirul eroilor de la Florești a fost dezafectat după anul 1944, pe locul acestuia amenajându-se o casă.


14 iulie
ZIUA TRANSMISIONIȘTILOR MILITARI

Astăzi, 14 iulie, se împlinesc 137 de ani de la înființarea de către Carol I, prin Înaltul Decret Regal nr. 1303 din 14 iulie 1873, a primei subunități de transmisiuni-secția de telegrafie din Armata României.
Comunicarea la distanță a fost una dintre dorințele omenirii încă de la începuturi, dar care s-a împlinit abia în prima jumătate a secolului al XIX-lea prin realizările de seamă ale lui Samuel Finlez Breeze Morse și Alexandre Graham Bell.
Noile realizări tehnice au avut efecte incomensurabile în plan economic și social, iar din a doua jumătate a socolului al XIX-lea au pătruns și în armatele vremii, inclusiv în armata statului român.
De-a lungul timpului, structurile transmisioniștilor au suferit numeroase transformări calitative și cantitative, ajungând, în prezent, la nivelul structurilor similare din armatele statelor membre NATO. Pe această cale Oficiul omagiază activitatea desfășurată de transmisioniști, atât în timp de pace, cât mai ales în timpul Războiului de Independență 1877-1878 și a celor două războaie mondiale. LA MULȚI ANI, transmisioniștilor militari!“


9 iulie
MORȚI PENTRU ÎNTREGIREA ȚĂREI

Banca Națională a României a organizat ieri, 8 iulie a.c., Simpozionul cu tema Palatul vechi al B.N.R. – capodoperă a patrimoniului arhitectural al României.

Cu acest prilej, participanții la eveniment au analizat arhitectura internă a B.N.R., unul dintre elementele de decor fiind o placă comemorativă, realizată în memoria a 21 de eroi români, foști funcționari ai B.N.R., care au murit pe câmpurile de luptă din Primul Război Mondial.


Inițiativa realizării plăcii datează din anul 1925, când conducerea B.N.R. l-a desemnat pe sculptorul Dimitrie Mățăoanu să proiecteze și să realizeze monumentul.

Niciuna dintre variantele propuse de Mățăoanu nu s-a materializat, proiectul fiind atribuit sculptoriței franceze Margareta Lavrillier – Cossănceanu, în anul 1933, și sculptorului Ion Jalea, în anul 1935.
În cele din urmă, conducerea B.N.R. a lansat, în anul 1936, un concurs de proiecte, câștigătorul trebuind să realizeze lucrarea în maxim două luni. Concursul nu a avut nici un câștigător, în condițiile în care proiectele prezentate au fost considerate ca neconvingătoare. În acest context, Radu DUDESCU, arhitectul B.N.R., a fost desemnat să realizeze proiectul plăcii comemorative. Firma fraților G. și B. Santalena s-a angajat să realizeze placa din piatră de Bașcoi, în urma unei licitații publice. Arhitectul Dudescu a motivat guvernatorului Mitiță Constantinesacu alegerea materialului prin faptul că prețul era de numai 51.000 de lei, iar piatra de Bașcoi se folosise și la Palatul Regal, considerând c㠄structura și culoarea pietrei se va armoniza cu arhitectura Băncii“.

Placa a fost dezvelită la 11 noiembrie 1937, cu prilejul aniversării a 19 ani de la semnarea armistițiului și încheierea Primului Război Mondial.


26 iunie
ZIUA DRAPELULUI

Ziua de 26 iunie a fost proclamată prin legea nr. 96 din 20 mai 1998 Ziua Drapelului Național. Conform legii, această zi va fi marcată de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne.
mai multe despre drapelul național

 


17 iunie

100 DE ANI DE LA PRIMUL ZBOR CU UN APARAT DE ZBOR, MAI GREU DECÂT AERUL, PROIECTAT, REALIZAT ȘI PILOTAT DE CĂTRE UN ROMÂN

 

În București, pe esplanada de la intrarea principală a complexului comercial AFI Palace - ridicat pe locul fostului Aerodrom Cotroceni - s-a desfășurat o manifestare ocazionată de împlinirea unui secol de la primul zbor al avionului „Vlaicu I“. Acest vehicul aerian, cel dintâi aparat de zbor mai greu decât aerul, a fost proiectat, realizat și pilotat în spațiul aerian românesc de către un român. Performanța excepțională, din 17 iunie 1910, a tânărului inginer Vlaicu a propulsat țara noastră în elita aeronauticii mondiale.

La manifestare au participat oficiali ai Ministerului Apărării Naționale, cadre militare din Statul Major al Forțelor Aeriene, membri ARPIA și un numeros public.

Punctul culminant al ceremoniei aniversare l-a constituit survolul în zona Cotroceni a cinci formații de avioane și elicoptere, care au prezentat, în aer, onorul eroului aviației românești, Aurel Vlaicu.

Totodată, în interiorul complexului AFI Palace Cotroceni au fost expuse replicile a două aparate de zbor: a avionului Vlaicu II și a unui planor conceput de Aurel Vlaicu.

Cu ocazia ceremoniei au fost dezvelite două plăci memoriale, prima realizată de Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii, amintind de zborul de acum 100 de ani al avionului „Vlaicu I“, cea de-a doua fiind placa executată cu ocazia jubileului de la zborul lui Aurel Vlaicu peste Câmpia Cotrocenilor și amplasată, în 1960, pe zidul uneia din clădirile fostei Uzine de Motoare Electrice. Referitor la acest din urmă însemn comemorativ, se poate menționa faptul că, în anul 2006, Oficiul s-a implicat în salvarea sa de la distrugere, atunci când numita întreprindere bucureșteană a fost dezafectată.


31 mai
MINORITAR ÎN EUROPA

Complexul Muzeal Arad a organizat, în perioada 27-28 mai 2010, Colocviul Internațional Minoritar în Europa. Istorie, memorie, destin.

La eveniment au participat cercetători din străinătate (Universitatea Nova din Alexandria, Virginia, SUA, Universitatea din Novi Sad, Institutul de Etnologie al Academiei de Științe și Arte din Belgrad, Institutul de Balcanologie al Academiei de Științe și Arte din Belgrad, Școala de Înalte Studii de Specialitate din Vârșeț, Muzeul Voevodinei din Novi Sad, Muzeul Petöfi Sándor din Aszod, Ungaria) și din România (Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Vest, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Muzeul Satului Bănățean, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti).
Una dintre comunicări a avut ca temă Cimitirul de onoare din municipiul Satu Mare.
În cadrul Cimitirului de onoare au fost înhumați, în morminte individuale și în osuarul din centrul necropolei, militari români, evrei, germani, ruși, sârbi și unguri, care au murit în luptă sau în spitalele de campanie din Primul Război Mondial.
Cimitirul a fost reamenajat, în anul 1927, de Societatea Cultul Eroilor, acesta păstrându-și până în prezent aspectul inițial.

 


20 mai
CEREMONIE LA MONUMENTUL MILITARILOR MAGHIARI

Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Ungare s-a desfășurat, azi, în cimitirul Calvin din București o ceremonie de depunere a unor coroane de flori la monumentul militarilor maghiari, morți în războaie pe teritoriul României.

Ceremonia a fost deschisă prin intonarea imnurilor de stat ale Republicii Ungare și României, urmând alocuțiunea preotului Cimitirului Calvin, acesta pomenindu-i pe militarii care au murit în conflictele armate și rugându-se pentru odihna sufletelor eroilor.

Au depus coroane de flori reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Ambasadorul și atașatul militar ai Republicii Ungare, Ambasadorul Bulgariei, atașatul militar al Germaniei și o delegație a U.D.M.R.

Monumentul din Cimitirul Calvin a fost inaugurat la 1 noiembrie 2009, cu avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.


13 MAI
ROMÂNII ȘI-AU CELEBRAT EROII

Pentru toți românii, Sărbătoarea Înălțării Domnului are o semnificație deosebită, căci astăzi, mărturisind și cinstind puterea de luptă, jertfa și îndurarea întru Dumnezeu a martirilor căzuți pe câmpul de luptă, îi pomenim pe toți eroii neamului românesc.

Cultul eroilor la români, acordarea respectului cuvenit și pomenirea din generație în generație a celor căzuți jertfă pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării, fac parte din conștiința românească, din sufletul și credința românilor.

Cu prilejul Zilei Eroilor – 13 mai 2010, au avut loc ceremonii militare și religioase în Capitală la Cimitirul Israelit Filantropia – ora 10 00; Mormântul Ostașului Necunoscut, Monumentul Eroilor Patriei (U.N.Ap.), Cimitirul Eroilor Revoluției, Cimitirul Militar Ghencea, Monumentul Ultimul „Străjer al Capitalei“, Parcela Eroilor de pe D.N. 1, Monumentul eroilor jandarmi și Parcela de onoare din Cimitirul Reînvierea – ora 12 00; Monumentul Pompierilor – ora 13 30.
Totodată, în Capitală, Ziua Eroilor a fost celebrată prin organizarea de ceremonii militare și religioase la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol.

La ceremonie au participat reprezentanți de la Administrația Prezidențială, Guvernul României, Camera Deputaților, Arhiepiscopia Romano-Catolică, Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Primăria Municipiului București, PNȚCD, veterani de război, oficialități din administrația publică centrală și locală, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, elevi și locuitori ai Capitalei.
La ceremonialele militare a participat Regimentul 30 Gardă și Protocol a Ministerului Apărării Naționale.

La verticala Mormântului Ostașului Necunoscut o formație de aeronave militare - constituită din trei avioane MIG 21 LanceR și trei elicoptere IAR - 330 Puma Socat - au efectuat un zbor, aducând un omagiu eroilor neamului cu prilejul acestei sărbători naționale.
În calitate de organizator, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor mulțumește tuturor participanților la ceremonii!

Aspecte video de la eveniment

Imagini Ziua Eroilor
- București, Parcul Carol


APEL PENTRU NEUITARE
13 MAI - ZIUA EROILOR

Joi, 13 mai, de Înălțarea Domnului Iisus Hristos celebrăm Ziua Eroilor, prilej de recunoștință și cinstire a memoriei eroilor români căzuți în marile conflagrații mondiale, dar și a celor morți în Războiul de Independență.

În spiritul tradiției europene, în România, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de sărbătoare națională, în acest an evenimentul desfășurându-se în contextul împlinirii a 65 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Festivitățile din țară și din străinătate au loc în baza Programului manifestărilor dedicate Zilei Eroilor – 13 mai 2010, elaborat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 453 din 05.05.2010.

Astfel, vor avea loc ceremonii militare și religioase în Capitală, după cum urmează: Cimitirul Israelit „Filantropia“ – ora 10 00; Mormântul Ostașului Necunoscut, Monumentul Eroilor Patriei (U.N.Ap.), Cimitirul „Eroii Revoluției“, Cimitirul Militar Ghencea, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Parcela Eroilor de pe D.N. 1, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cișmigiu și Parcela de Onoare din Cimitirul Reînvierea – ora 12 00; Monumentul Pompierilor din curtea Bisericii „Sfântul Gheorghe – Plevna“ – ora 13 30.

Pe timpul desfășurării ceremoniei, la verticala Mormântului Ostașului Necunoscut se va executa survolul spațiului aerian, cu formații de elicoptere IAR 330 SOCAT și avioane MIG 21 Lancer.

În vederea desfășurării în bune condiții a ceremoniilor comemorative, traficul rutier va fi restricționat, începând cu ora 11 30, pe sensul dinspre Șoseaua Giurgiului către B-dul Dimitrie Cantemir, în fața Cimitirului Eroilor Revoluției și în intervalul 12 00 – 13 00, pe sensul dinspre Str. Cuțitul de Argint și Șoseaua Viilor spre cimitir.

Comemorarea celor care și-au jertfit viața pentru România, protejarea mormintelor lor aflate în țară sau pe meleaguri străine, sunt datorii sacre ale statului și ale fiecărui cetațean. Dăinuiește peste decenii tradiția de a respecta atât mormintele eroilor Patriei, cât și cele ale militarilor străini căzuți pe teritoriul țării noastre, indiferent dacă ne-au fost aliați sau inamici.

Prin programele și proiectele pe care le inițiază, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor acționează consecvent pentru protejarea și întreținerea cimitirelor și monumentelor comemorative de război din țară și străinătate.

În această zi sfântă să ne plecăm, cu adâncă smerenie, în fața mulțimii de eroi ai Neamului, presărând pe mormintele și monumentele lor lacrimile recunoștinței, aprinzând o lumânare care să le lumineze calea în veșnicie!“


7 mai 2010
CEREMONIE LA CIMITIRUL EROILOR SOVIETICI

Astăzi, 7 mai 2010, la Cimitirul Eroilor Sovietici din Șos. Pipera, a avut loc o manifestare comemorativă dedicată sărbătoririi a 65 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Au fost prezenți ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse la București, Excelența Sa, domnul Alexander Churilin, delegații ale Ministerului Apărării, Parlamentului României, veterani de război, diplomați și atașați militari acreditați în România, elevi.

Cu acest prilej, la monumentul eroilor sovietici, o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor a depus o jerbă de flori.
30 APRILIE 2010

STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI ONLINE SĂ NU NE UITĂM EROII!, EDIȚIA XVI-A

S-a încheiat concursul online Să nu ne uităm eroii!, ediția a XVI-a .

În urma evaluării rezultatelor și a tragerii la sorți, au fost desemnați următorii câștigători:

Locul I: URZICĂ ANDREEA LUCIANA, jud. Neamț, comuna Vânători-Neamț

Locul II: TIRLI GRIGORE, București

Locul III: SUTA ANIȘOARA, Câmpulung-Muscel, jud. Argeș

Concurenții care au răspuns corect la ambele serii de întrebări vor primi diplome de participare.

Mulțumim tuturor concurenților pentru participare și vă așteptăm cu drag la următoarele ediții ale concursului. Lansarea lor va fi anunțată din timp pe site-ul nostru.


28 aprilie 2010
ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI

Ieri, 27 aprilie, s-a desfășurat la Palatul Cercului Militar Național o Adunare solemnă, dedicată sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război.
Au participat invitați de la Președenția României, Senat, Camera Deputaților, Guvern, atașați militari străini acreditați la București și personalități din viața culturală sau militară.
În discursul de deschidere, generalul Marin Dragnea s-a referit, printre altele, și la eroii români înhumați în Crimeea, Caucaz, Volgograd, Oarba de Mureș, Oradea, Debrețin, Banská Bystrica și Zvolen.
Gabriel Oprea, ministrul apărării naționale, i-a asigurat pe veteranii de război de întreaga recunoștință și prețuire a armatei române „Pentru curajul și spiritul de sacrificiu de care ați dat dovadă pe timpul războiului, în anii grei de transformări care au urmat, dar și în viața personală, pentru faptul că ați trecut cu bine și cu fruntea sus peste greutățile vieții“.
Prin Decret prezidențial s-a conferit unor veterani de război Ordinul Virtutea militară în grad de Cavaler, iar prin Ordin al ministrului apărării naționale toți veteranii de război au fost avansați la gradul următor, ca semn de înaltă cinstire și recunoștință pentru faptele de arme săvârșite de către veteranii de război pe fronturile celui de-al doilea război mondial, precum și pentru cinstirea memoriei celor peste 750 de mii de foști camarazi ai lor, care au făcut jertfa supremă pe câmpurile de luptă.
Ziua Veteranilor de Război din România s-a instituit în baza Legii nr. 303/2007, sărbătorirea acesteia organizându-se, anual, pe 29 aprilie.
În prezent, în România mai trăiesc cca. 64.000 de veterani de război, 9.000 de văduve de război și 189.000 de văduve de veterani de război.


22 aprilie 2010

DEPLASAREA REPREZENTANȚILOR OFICIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În perioada 18-22.04.2010 o delegație a Oficiului a efectuat o misiune de documentare în Republica Moldova, în vederea analizării, la fața locului, a oportunității demarării unor proiecte de reconstrucție/reabilitare a unor cimitire și monumente comemorative de război românești.

În acest sens, delegații români au cercetat mai multe obiective de acest tip, în localitățile: Chișinău, Crocmaz (raion Ștefan Vodă), Slobozia-Horodiște (raion Rezina), Morozeni (raion Orhei), Mana (raion Orhei), Călărași (raion Călărași) și Hănăsenii Noi (raion Cantemir). În urma studiului în teren și a discuțiilor cu autoritățile locale au fost identificate două proiecte cu șanse reale de aplicare pentru anul în curs; este vorba de cimitirele eroilor români din Crocmaz și Slobozia-Horodiște, acolo unde, au fost înhumați 46, respectiv 15 militari români căzuți în al Doilea Război Mondial.

De asemenea, delegația română a evaluat calitatea și stadiul lucrărilor de la Cimitirul eroilor români din Vărzărești (raion Nisporeni) – pentru care Oficiul a finanțat lucrările de reconstrucție –, finalizarea lucrărilor și organizarea ceremoniei de inaugurare fiind estimată pentru sfârșitul lunii iunie.

În ceea ce privește reconstrucția capelei-osuar din Cimitirul internațional al eroilor din Chișinău (zona Botanica), reprezentanții Oficiului, împreună cu cei ai Primăriei Municipiului Chișinău, au căutat soluții de deblocare a situației create prin atribuirea terenului, pe care este situat fostul cimitir, unei companii cu capital străin. S-au luat în discuție mai multe soluții, inclusiv un schimb de terenuri cu proprietarul actual, urmând ca o decizie finală să fie luată, în perspectivă, la nivelul executivului moldovean, printr-o hotărâre de guvern.


07 aprilie 2010

MONUMENTELE COMEMORATIVE, ÎN PRIMEJDIE

Cu stupefacție, am aflat de sustragerea din ansamblul Cimitirului Eroilor situat în municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, a bustului generalului Ion CULCER .

Acest monument istoric – creație de excepție a sculptorului Oscar Severin – a fost inaugurat în anul 1920, conform L.M.I. sau 1931, după alte surse.

Din păcate, am constatat că, în ultimii anii , atitudinea de ostilitate a cetățenilor față de mormintele și monumentele de război a luat amploare. Edificii precum Monumentul Eroilor Patriei, Monumentul Artileriștilor României, Monumentul comemorativ central din Cimitirul Militar Sovietic din Capitală, Cimitirul Ostașilor Sovietici din comuna Independența, județul Galați, Cimitirul Militarilor Germani din municipiul Brăila și multe altele au fost ținta unor acțiuni repetate de vandalizare.

Oficiul urmărește rezolvarea acestei situații și reînnoiește, pe această cale, apelul către cetățeni pentru respectarea și cinstirea memoriei celor căzuți în luptă.“


12 martie 2010

STADIUL ACORDULUI INTERGUVERNAMENTAL ROMÂNO-ITALIAN PRIVIND MORMINTELE DE RĂZBOI

În perioada 11-12.03. a.c., la București, a avut loc cea de-a doua rundă de negocieri, la nivel de experți, privind proiectul de Acord interguvernamental româno-italian, care reglementează regimul juridic al mormintelor și operelor comemorative de război.

Delegația italiană a fost condusă de General de brigadă Giuseppantonio CAPPUCCI, directorul Direcției Situații și Statistică, Comisariatul General pentru Omagierea Morților în Război, iar cea română de către doamna Georgia Gabriela VOICU, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor .
Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins discuții pe baza textului proiectului de acord – convenit la întâlnirea anterioară din luna decembrie, de la Roma. Astfel, a fost perfectat textul acordului, acesta urmând a fi supus procedurilor necesare semnării, specifice fiecărui stat.

Cu prilejul prezenței în România a reprezentanților italieni, ambele delegații au adus un omagiu militarilor căzuți în războaie, prin depunerea unor coroane de flori la monumentul central de la Cimitirul de onoare italian Ghencea.

Conform unor statistici provizorii, pe teritoriul României sunt 1.952 de morminte italiene (cele mai multe în Cimitirul militar italian Ghencea), iar în Italia sunt înhumați circa 2.000 de militari români, căzuți în Primul Război Mondial.“

 


03 martie 2010

OMAGIUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI PENTRU PRIZONIERII ROMÂNI ÎNHUMAȚI ÎN REPUBLICA KAZAHSTAN

În cea de-a doua zi a vizitei de stat în Republica Kazahstan Președintele României, domnul Traian BĂSESCU a depus o coroană de flori la însemnul comemorativ ridicat în memoria soldaților români în complexul memorial Spassk, aducând astfel un omagiu eroilor români care au murit în lagărul de prizonieri de război din regiunea Karaganda, între anii 1941 și 1950. click pentru video

În lagărul de concentrare pentru prizonierii militari străini Spassk nr. 99, situat la 45 de km de orașul Karaganda, au fost concentrați peste 66.160 de prizonieri, dintre care: 29.777 au fost nemți, 22.225 japonezi, 6.740 de români, 1633 austrieci, 1208 polonezi, 1088 italieni, 1139 unguri, 195 finlandezi etc.

Numărul prizonierilor decedați în timpul detenției se ridică la 7.765, dintre care 827 au fost militari români. click pentru documentar

Însemnul comemorativ dedicat memoriei prizonierilor români din Spassk, regiunea Karaganda – ridicat prin grija fostului ambasador român în Kazahstan, domnul Vasile SOARE – a fost dezvelit la 9 septembrie 2003.

 


19 februarie 2010

COMEMORAREA MILITARILOR SOVIETICI LA BUCUREȘTI

Vineri, 19 februarie a.c., în București, la Cimitirul Militarilor Sovietici situat în Șoseaua Pipera, Excelența Sa, ambasadorul Republicii Federației Ruse, domnul Alexandr CIURILIN a organizat o ceremonie comemorativă cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei Federației Ruse.

Din partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, a participat o delegație condusă de doamna director Georgia Gabriela VOICU, care a depus o jerbă de flori.

De asemenea, la ceremonie au luat parte reprezentanți ai Ministerul Apărării Naționale, ai Jandarmeriei Române, ai Primăriei Capitalei, ai asociațiilor de veterani de război și ai Revoluției Române de la 1989, precum și membri ai misiunilor diplomatice și consulare ale altor state la București și alți înalți oficiali.

În Cimitirul militarilor sovietici sunt înhumați 501 militari sovietici, dintre care 458 identificați și 43 neidentificați. În cimitir sunt 470 de morminte individuale și 11 gropi comune.

Monumentul Militarilor Sovietici, opera sculptorului Constantin BARASCHI, creată în anul 1945, face parte din ansamblul comemorativ din anii ‘90.“


28 ianuarie 2010

VIZITA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI LA PRIMUL CIMITIR DE ONOARE RECONSTRUIT DE OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Aflat în vizită oficială în Republica Moldova, Traian Băsescu, Președintele României, însoțit de Mihai Ghimpu, Președintele interimar al Republicii Moldova, a participat, în data de 28 ianuarie 2010, la slujba religioasă de pomenire a eroilor români din cel de-Al Doilea Război Mondial, înhumați în Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca. click pentru documentar

Serviciul religios a fost săvârșit de Înaltpreasfințitul Petru Păduraru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, asistat de un sobor de preoți, după care cei doi președinți au depus câte o coroană de flori la mormintele comune ale celor 1020 militari români. Într-o atmosferă încărcată de semnificațiile faptelor de arme și de spiritul de jertfă al ostașilor români, au fost intonate imnurile de stat ale României și Republicii Moldova.
Ceremonialul desfășurat la Țiganca s-a bucurat de participarea unor înalte oficialități de stat din România și Republica Moldova, autorități locale, precum și peste 5000 de locuitori din împrejurimi. click pentru galerie foto și video

Pe teritoriul Republicii Moldova sunt înhumați cca. 7.800 eroi români în peste 300 locuri de înhumare, decedați în cele două războaie mondiale. Principalele localități în care sunt înhumați militarii români sunt: Țiganca (1.020), Cania (938), Tighina (518), Soroca (455), Miclăușeni (350), Chișinău (232).
În vara anului 2004, imediat după înființare, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și-a propus ca prim proiect extern reconstrucția Cimitirului de onoare românesc de la Țiganca, respectându-se întocmai amplasamentul și dimensiunile pe care acesta le-a avut la înființarea sa, în 1941.

Inaugurarea oficială a avut loc în data de 1 iunie 2006, de Ziua Eroilor, la ceremonia oficială organizată cu acest prilej participând înalte oficialități civile și militare, înalți prelați din România și din Republica Moldova.

Ulterior, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și-a continuat misiunea de cinstire a memoriei eroilor români căzuți pe teritoriul Republicii Moldova prin amenajarea și reabilitarea cimitirelor de onoare de la Cania și Miclăușeni, a parcelelor de onoare de la Feștelița și Neculăieuca și a operelor comemorative de la Vărvăreuca și Dealu Epureni.


15 ianuarie 2010

160 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești

Mihai Eminescu (n. 15.01. 1850 – d. 15.06. 1889)

Viitorul și trecutul
Sunt a filei două fețe,
Vede-n capăt începutul
Cine știe să le-nvețe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă și socoate.

(Glossă)

 


 

 

 

 

- Arhivă evenimente -

     

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor