Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Actualitate
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

MARTIE (FLORAR)

1
Se naşte Constantin Ţucanu, veteran al Războiului de Independenţă, al celui de Al Doilea Război Balcanic şi al Primului Război Mondial (1854).
Ziua Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
Ziua Automobiliştilor Militari.

2
Primul Război Mondial:
generalul David Praporgescu este distins post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a, „Pentru vitejia şi destoinicia cu care a condus personal operaţiunile trupelor de pe valea Oltului şi munţii Coţi în 1916, căzând grav rănit de o schijă de obuz când se afla în linia I de tranşee îmbărbătând pe soldaţi la luptă crâncenă contra inamicului, murind ca un erou din cauza rănilor căpătate” (1927).

Al Doilea Război Mondial: căpitanul de marină Costachescu C. Constantin, comandantul submarinului Delfinul, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

3
Generalul Gheorghe Avramescu moare la Jászberény, Ungaria (1945).

5
Primul Război Mondial
: Românii foşti militari austro-ungari, căzuţi prizonieri la ruşi şi aflaţi în lagărul de la Darniţa îşi asumă un angajament ce reprezintă de fapt prima declaraţie de Unire a Transilvaniei cu România: Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România (1917).

România semnează, la Focşani, protocolul de prelungire a armistiţiului cu Puterile Centrale (1918).

6
Se semnează, la Bucureşti, „Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor române de război din Republica Ungară şi al mormintelor ungare de război din România“ (2008).

9
Mareşalul Alexandru Averescu se naşte în oraşul Ismail, Basarabia (1859).

Al Doilea Război Mondial: locotenentul aviator Andrei T. Tudor este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

Colonelul Anghelescu A. Gheorghe, comandantul regimentului 1 Doroban ţ i Dolj, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

12
Al Doilea Război Mondial
: maiorul Corobceanu Petre din regimentul 82 Infanterie este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

13-17
Al Doilea Război Mondial
: armata sovietic ă atacă poziţiile româno-germane din istmul Parpaci, Crimeea (1942).

14
România se proclamă Regat (1881).

17

Al Doilea Război Mondial: a rmata sovietică forţează Nistrul şi intră pe teritoriul României (1944)

15
Al Doilea Război Mondial
: brigăzile mixte de munte şi cele de cavalerie şi-au schimbat denumirea în divizii de munte (1942).

18
Primul Război Mondial
: se semnează, la Buftea, Tratatul preliminar de pace între România şi Puterile Centrale, pe baza căruia vor începe la Bucureşti, 22 martie, tratativele în vederea încheierii păcii (1918).

Osemintele a 14 eroi români sunt exhumate din Cimitirul comunal Boiţa (jud. Sibiu), fiind reînhumate în Cimitirul eroilor (1928).

Al Doilea Război Mondial: Armata 1 română încheie operaţiunea ofensivă în Munţii Javorina, Cehoslovacia (1945).

20
Al Doilea Război Mondial
: Armata 4 română încheie atacul poziţiilor apărate în Munţii Metalici de corpurile 17 german şi 5 ungar (1945).

Slt. post-mortem Ionuţ Cosmin Sandu moare în misiune în Afganistan (2008).

23
Al Doilea Război Mondial
: Căpitanul Barbu I. Gheorghe din Regimentul 30 Dorobanţi Muscel este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III cu spade (1945).

24
Moare Maria Drăgescu, pilot în escadrila sanitară din al Doilea Război Mondial, supranumită Escadrila Albă (2013).

25
Al Doilea Război Mondial
: Armata 1 română începe operaţiunea ofensivă pe direcţia generală Brno, forţând râul Hron (1945).

Armata 4 română începe operaţiunile în Munţii Tatra Mică (1945).

Trupele române contribuie la eliberarea zonei Banská Bystrica (1945).

Ziua Operaţiilor Psihologice.

26
Primul Război Mondial
: Bethmann-Hollweg, cancelarul Germaniei şi contele Ottokar Czernin, ministrul de externe al Austro-Ungariei, semnează Documentul de la Viena, prin care, în caz de victorie, se atribuie Austro-Ungariei teritoriul României (1917).

27
Basarabia se uneşte cu România prin decizia Sfatului Ţării (1918).

29

Al Doilea Război Mondial: trupele sovietice ocupă Cernăuţii (1944).

 

15 decembrie 2009

STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI ONLINE SĂ NU NE UITĂM EROII,

ediția a XV-a

S-a încheiat concursul online Să nu ne uităm eroii!, ediția a XV-a .

În urma evaluării rezultatelor și a tragerii la sorți, au fost desemnați următorii câștigători:


Locul I: PRELUCA OLTEA, Suceava

Locul II: GRIGORE ILEANA, Ploie ști

Locul III: COVRIGEA MALINA, Berceni, jud. Ilfov

Mulțumim tuturor concurenților pentru participare și vă așteptăm cu drag la următoarele ediții ale concursului. Lansarea lor va fi anunțată din timp pe site-ul nostru.

Click aici pentru a vizualiza lista concurenților care vor primi diplome de participare.


10 decembrie 2009

A III-A SESIUNE ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A O.N.C.E.

format pdf | Arhivă comunicate

Joi, 10 decembrie 2009, O.N.C.E. a organizat cea de-a treia ediție a Sesiunii anuale de comunicări științifice, sub titlul „ 90 de ani de la înființarea primei instituții Cultul Eroilor“.

La manifestarea așteptată cu interes de specialiștii și pasionații domeniului „Cultului Eroilor“ - au participat cadre didactice din învățământul superior și preuniversitar, muzeografi, cercetători științifici și jurnaliști.

Pentru prima dată a fost prezent, susținând o inedită și interesantă expunere, un reprezentant de peste Prut al specialiștilor în istoria militară a celui De-al Doilea Război Mondial, profesorul Sergiu Cataragă.

Lucrările sesiunii au fost deschise de dr. Cristian Scarlat, directorul Oficiului, care a prezentat scopul manifestării, subliniind argumentele pentru care această ediție a fost dedicată împlinirii a 90 de ani de la înființarea Societății „ Mormintele eroilor căzuți în război“.

Au prezentat comunicări personalități cunoscute ale cercetării științifice, autorități în domeniu, profesori universitari și reprezentanți ai unor instituții cu responsabilități în prezervarea și promovarea „Cultului Eroilor“, tematica lucrărilor fiind diversă, dar și captivantă.

Directorul ONCE a înmânat, cu acest prilej, Diploma de Excelență - 2009 celor ce s-au remarcat, în efortul general de reînviere a cultului eroilor, prin tenacitatea și profesionalismul cu care s-au implicat în materializarea programelor și proiectelor Oficiului.

Comunicările științifice prezentate în cadrul Sesiunii vor fi tipărite în următorul volum “Eroi și Morminte”, ediția 2009.


7 decembrie 2009

LA ROMA, NEGOCIERI ROMÂNO-ITALIENE PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL MORMINTELOR DE RĂZBOI

format pdf | Arhivă comunicate

În perioada 2 – 4 decembrie a.c., la Roma, au avut loc negocieri la nivel de experți privind proiectul de Acord interguvernamental româno-italian privind regimul juridic al mormintelor și operelor comemorative de război. Delegația română, din care a făcut parte și un reprezentant al Ministerului de Externe, a fost condusă de directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, domnul Cristian Scarlat, iar cea italiană de generalul Giuseppantonio Cappucci, din conducerea instituției partenere – Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra.

Ordinea de zi a discuțiilor cu Partea italiană a cuprins nu doar discuțiile tehnice propriu-zise pentru definitivarea textului proiectului de Acord interguvernamental româno-italian, ci și informarea reciprocă privind amenajarea și întreținerea mormintelor și operelor comemorative de război din cele două state

Conform unor statistici provizorii, pe teritoriul României sunt 1952 de morminte italiene (cele mai multe în Cimitirul militar italian Ghencea), iar în Italia sunt înhumați circa 2000 de militari români, căzți în Primul Război Mondial.

Acordul preconizat va creea cadrul juridic necesar pentru respectarea datoriei sacre de cinstire a memoriei eroilor de război, în conformitate cu obligațiile ce decurg din prevederile Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 și din Protocoalele adiționale ale acestora din 8 iunie 1977, precum și din prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război.

Până în prezent, România a încheiat astfel de acorduri cu Republica Federală Germania(1996), Federația Rusă (2005), Republica Slovacă (2007) și Republica Ungară (2008), cel cu Slovenia fiind deja, și el , gata de semnare.


3 decembrie 2009

DE ZIUA NAȚIONALĂ, FLORI DEDICATE EROILOR ROMÂNI CĂZUȚI PE TERITORIUL FEDERAȚIEI RUSE

format pdf | Arhivă comunicate

Luni, 30 noiembrie a.c., domnul Ilie Schipor, ministru-consilier al Ambasadei României la Moscova, a depus, din partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, un buchet de flori la monumentul comemorativ dedicat eroilor români morți la Kameșkovo, o localitate a Federației Ruse.

Momentul omagial se adaugă șirului de manifestări comemorative prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României în țară și peste granițele acesteia, ocazie cu care au fost rememorate numele celor căzuți în războaie, spre pomenire și slavă.

Totodată, a fost constatată starea corespunzătoare a parcelei românești după instalarea celor două plăci cu numele eroilor români inhumați în acest cimitir multinațional. Placile au fost realizate cu contributia financiara integrala a ONCE și sunt confectionate in stricta conformitate cu proiectul tehnic aprobat de specialiștii români.

Localitatea Kame ș kovo este situată la aproximativ 250 km de Moscova, în regiunea Vladimir. În perioada 1943 - 1948, în Kameșkovo a funcționat Spitalul Special al NKVD nr. 2989, în care au fost internați și și-au găsit sfârșitul mii de prizonieri de război români, germani, unguri, italieni etc. Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a finanțat și a reușit să finalizeze la Kameșkovo, după Liublino și Krasnogorsk, Talițî și Oranki, al treilea însemn comemorativ românesc, după semnarea, în anul 2005, a Acordului interguvernamental româno-rus privind regimul juridic al mormintelor militare.

In timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, pe teritoriul fostei URSS au murit în lupte aproximativ 30.000, iar în prizonierat peste 60.000 de militari români. Până în prezent, în Rusia au fost identificate aproape 400 de locuri de înhumare unde sunt înmormântați peste 20.000 de militari români. Aceste cifre se pot modifica însă pe măsura cercetării arhivelor, mai ales a celor ruse.

În această perioadă, pe teritoriul Federației Ruse, Oficiul derulează proiectul de construcție a încă trei însemne commemorative commune în localitățile Astrahan, regiunea Astrahan, Tuma, regiunea Riazan și Lejnevo, regiunea Ivanovo.


2 decembrie 2009

SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor va organiza la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, în data de 10 decembrie 2009, ediția a treia a Sesiunii de comunicări științifice. Evenimentul din acest an este organizat cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la înființarea Societății Mormintele eroilor căzuți în război.

Deschiderea lucrărilor va avea loc începând cu ora 9.00, în sala de festivități a Muzeului Militar Național, fiind așteptați să participe cercetători cunoscuți în domeniu.

Cu acest prilej, Oficiul va decerna cinci diplome de excelență unor persoane sau instituții care au contribuit semnificativ la realizarea unor proiecte în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război.

Comunicările susținute la precedentele două ediții au fost tipărite de către Oficiu în volumele Eroi și morminte.


30 noiembrie 2009

În acest an, doar cinci Diplome de Excelență

format pdf | Arhivă comunicate

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, are, printre altele, și înalta misiune de a cinsti și cultiva memoria eroilor neamului românesc.

Respectarea memoriei celor care s-au jertfit pentru România, protejarea mormintelor lor din țară sau străinătate sunt datorii sacre ale statului și ale fiecărui cetățean.

Începând cu anul 2006, ONCE acordă, în fiecare an, Diploma de Excelență unor persoane sau instituții care au contribuit semnificativ la realizarea unor proiecte în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război.

În acest an, Diploma de excelență va fi acordată:

 • Comunei Ojevo, regiunea Cernăuți, Ucraina;
 • Editurii Militare;
 • Domnului g-ral mr. dr. Visarion NEAGOE, comandantul Comandamentului Operațional Întrunit „Mareșal Alexandru Averescu“;
 • Doamnei Lucreția BĂLUȚĂ, reprezentanta Comisiei Naționale UNESCO;
 • Domnului Gheorghe ANGHEL, consilier diplomatic la Direcția Politici Strategice, Ministerul Afacerilor Externe;

Festivitatea de decernare va avea loc, joi, 10 decembrie 2009, la Muzeul Militar Național, cu prilejul sesiunii de comunicări științifice anuale „90 de ani de la înființarea Societății „Mormintele eroilor căzuți în război“.


25 noiembrie 2009

OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR - PREZENT LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL GAUDEAMUS - CARTE DE ÎNVĂȚĂTURĂ

format pdf | Arhivă comunicate

În perioada 25 -29 noiembrie a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor participă la cea de-a șais prezecea ediție a Târgului Internațional GAUDEAMUS, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, în Pavilionul Central al Romexpo.

Prezența ONCE la acest gen de manifestări are drept scop afirmarea obiectivelor sale de educare civică a cetățenilor, promovarea în special în rândul tinerilor a noțiunilor de cult al eroilor și de drept umanitar internațional.

În dorința de a păstra cu demnitate memoria celor căzuți pentru țară, Oficiul a editat, în colecția „Cultul eroilor“, lucrările: Misiune Îndeplinită , autor Voicu Țugurel, Zburătorii României Mari, autor Valeriu Avram, Eroi și Morminte (volumul I și II) și Eroii Marinei Române, autor comandor dr. Marian Moșneagu.

Oficiul derulează, anual, proiecte cum sunt: taberele de voluntari pentru îngrijirea unor cimitire de onoare din țară și din străinătate, concursul on-line „Să nu ne uităm eroii!“ cu tematică istorică, sesiuni de comunicări științifice menite să aducă date noi și materiale documentare cu privire la ostașii români/străini căzuți pe câmpul de luptă în marile războaie, producții de filme documentare cu tematică istorică, editarea colecției de carte „Cultul Eroilor“.

Participarea Oficiului la Târgul de Carte Gaudeamus se înscrie în programul de valorificare în plan educativ a memoriei celor căzuți pentru țară, având astfel posibilitatea prezentării ofertei culturale a instituției.

Vă așteptăm să ne vizitați la standul expozițional al Editurii Militare, care ne găzduiește cu generozitate la această ediție a târgului.


15 noiembrie 2009

COMEMORAREA VICTIMELOR RĂZBOIULUI LA BUCUREȘTI

Duminică, 15 noiembrie a.c., în București, la Monumentul central din Cimitirul de onoare Pro Patria, Excelența Sa, ambasadorul Republicii Federale Germania, domnul Andreas von METTENHEIM a organizat o ceremonie comemorativă dedicată memoriei victimelor războiului și violenței, cu prilejul sărbătoririi, la nivel mondial, a Zilei Armistițiului.

Ziua Armistițiului marchează încheierea Primului Război Mondial, prin semnarea, la 11 noiembrie 1918, la Rethondes, în pădurea de la Compiegne a încetării ostilităților dintre Puterile Aliate și Germania.

La ceremonie au luat parte generalul locotenent Ion OPRIȘOR, secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării – care a depus o coroană din partea Președintelui României –, Gheorghe SFETAN, directorul adjunct al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor – din partea Guvernului –, generali și ofițeri din Ministerul Apărării Naționale, reprezentanți ai ambasadelor altor state la București și alți înalți oficiali.

*

În Cimitirul Pro Patria sunt înhumați laolaltă militari germani, austro-ungari, bulgari, turci și români, victime ale ambelor conflagrații mondiale, iar grija permanentă a statului față de toate necropolele de război constituie o dovada incontestabila a respectului neîncetat al poporului român în fața unei datorii sacre.

În cei 4 ani cât a durat Marele Război, pierderile de vieți omenești au fost imense, numărul exact al celor căzuți pe câmpul de luptă nefiind știut nici în prezent. România numără peste 500.000 de pierderi din rândurile militarilor – morți, răniți, dispăruți sau prizonieri –, în urma bătăliilor purtate în urmă cu 90 de ani.


Prietenii ONCE ne scriu

Am primit la sfârșitul săptămânii trecute un mesaj de la Oradea, semnat de domnul Gheorghe Petrila. Mesajul său conține informații despre o interesantă inițiativă a unor români pătrunși de respectul pentru adevărata istorie a neamului și pentru pomenirea memoriei celor căzuți în războaie. Facem public, în cele ce urmează, conținutul acestui mesaj:

LA ORADEA

O inedită expoziție fotografică - „Marșul amintirii“

format pdf | Arhivă comunicate

In zilele de 17 si 18 octombrie 2009, pe traseul dintre orașele bihorene Vașcău si Beiuș, s-a desfășurat  "Marșul amintirii", în întâmpinarea Zilei Armatei României, pentru a marca împlinirea a 65 de ani, de când trupele Armatei Române au eliberat ultimele palme de pământ românesc din nord-vestul Transilvaniei, de sub ocupația hortisto-fascistă, instituită prin Dictatul de la Viena... continuare

 


1 noiembrie 2009

MONUMENT COMEMORATIV MAGHIAR DEZVELIT LA BUCUREȘTI

format pdf | Arhivă comunicate

Duminică, 1 noiembrie a.c., în București, la Cimitirul Calvin din Calea Giulești, a avut loc dezvelirea unui monument comemorativ dedicat militarilor maghiari căzuți în războaie, pe teritoriul României.

La ceremonie au participat, din partea Ungariei, Imre Szekeres, ministrul Apărării Patriei, dr. Oszkár FÜZESI, ambasadorul țării vecine la București, șeful statului major al armatei ungare, însoțit de o numeroasă delegație de generali și ofițeri, diplomați și alți înalți oficiali.

Din partea României au fost prezenți Viorel Oancea, secretar de stat pentru politica de apărare la Ministerul Apărării Naționale, dr. Cristian Scarlat, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, structură de specialitate a Guvernului, generali și ofițeri din Statul Major General, reprezentanți ai Primăriei Sectorului 6, alți oficiali... continuare


download video


29 octombrie 2009

OMAGIU ADUS EROILOR ROMÂNI CĂZUȚI PE TERITORIUL REPUBLICII BULGARIA

format pdf | Arhivă comunicateO delegație condusă de directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, domnul Cristian SCARLAT, a efectuat, în perioada 26-27 octombrie a.c., o vizită de documentare în teren la principalele mausolee, cimitire și opere comemorative de război dedicate militarilor români din Republica Bulgaria .... continuare

 


27 octombrie 2009

PENTRU EROII CĂZUȚI ÎN CAMPANIA DIN EST, LA MOSCOVA AU FOST APRINSE CANDELE ALE RECUNOȘTINȚEI

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 24 octombrie a.c., la Liublino, și duminică, 25 octombrie a.c., la Krasnogorsk, au avut loc manifestări comemorative dedicate militarilor români înhumați în cele două cimitire multinaționale de război din Regiunea Moscova.

La Krasnogorsk, au fost prezenți la ceremonie Constantin Mihail Grigorie, ambasadorul României la Moscova, Ilie Schipor, ministru consilier la ambasadă, colonelul Marius Ivanov, adjunctul șefului Misiunii NATO în capitala Federației Ruse, alți diplomați români și membri ai familiei acestora, inclusiv elevi și copii de vârstă preșcolară.

O notă aparte a constituit-o prezența colonelului (r) Alexandru Tatulescu, veteran de război în vârstă de 94 de ani, fost medic personal al generalului Avramescu.

Momentul comemorativ a prilejuit rememorarea contextului în care au căzut în luptă sau au decedat în prizonierat cei aproape 100.000 de militari români, înhumați în peste 500 de localități din fosta URSS.A fost, totodată, subliniată stăruința Oficiului Național pentru Cultul Eroilor spre identificarea și marcarea cimitirelor de campanie/locurilor de înhumare a eroilor români precum și – legat de acest aspect – perspectiva publicării, sub egida Institutului Diplomatic Român, a lucrării „Prizonieri români în URSS, 1941 – 1956“. Colonelul (r) Tatulescu a evocat tragismul războiului la care a participat și calvarul prin care a trecut în cei 12 ani de detenție și deportare în închisori sovietice și lagăre NKVD.

Au fost depuse la monumente jerbe și buchete de flori și s-au aprins candele ale recunoștinței pentru eroii cazuți in Campania din Est.


26 octombrie 2009

TROIȚĂ DEDICATĂ SOLDAȚILOR REGIMENTULUI 43 INFANTERIE, CĂZUȚI PE PĂMÂNT SLOVEN

format doc | Arhivă comunicate 

La 25 octombrie a.c., cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei României, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Miren Kostanievica, în Slovenia, a fost inaugurată, în prezența doamnei Dana Constantinescu, ambasadoarea României în această țară, Troița ridicată în memoria ostașilor români din Regimentul 43 Caransebeș, căzuți pe pământ sloven în Primul Război Mondial.

Troița este construită cu contribuția financiară a Primăriei Municipiului Caransebeș, iar la ceremonia de inaugurare a fost prezentă si o delegație a acestui municipiu, condusă de viceprimarul Ilie Iova.

Cu ocazia prezenței in Slovenia, delegația română a purtat discuții cu reprezentanții municipalitații Miren Kostanievica în vederea inițierii unei colaborări între cele două administrații locale, inclusiv pentru găsirea unor modalități comune de îngrijire a memoriei celor căzuți în războaie în zona de responsabilitate a celor două primării.


25 octombrie 2009

De Ziua Armatei României, la Cania și Dealul Epureni, în Republica Moldova,
EXCELENTE ARGUMENTE PENTRU PREZERVAREA IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 24 octombrie a.c., în Republica Moldova, într-o atmosferă încărcată de semnificațiile faptelor de arme și de spiritul de jertfă al ostașilor români probate cu sânge pe timpul celui de-Al Doilea Război Mondial , a avut loc inaugurarea Parcelei de Onoare Românești din comuna Cania și a Troiței Eroilor Români din Dealul Epureni.

Din România, au participat la ceremonii generalul locotenent Ion Oprișor, secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării - din partea Administrației Prezidențiale, Cristian Scarlat, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor - din partea Guvernului, Aurel Ionel Lascu, secretar de stat, și generalul maior Ion Ștefan - din partea Ministerului Apărării Naționale, Radu Cosma, director la Ministerul Afacerilor Externe, Alexandru Mureșan, însărcinatul cu afaceri a.i. - din partea Ambasadei României la Chișinău;

Din Republica Moldova, au fost prezenți Viaceslav Ioniță, președintele Comisiei Economice Parlamentare - din partea Parlamentului Republicii, Vitalie Marinuță, ministrul Apărării, Boris Focșa, ministrul Culturii, Andrei Malașevschi, președintele raionului Cantemir, și Gheorghe Manole, primarul comunei Cania.

Parcela românească de onoare de la Cania a fost inaugurată de către Cristian Scarlat și fondatorul armatei moldovene, g-ral de brigadă (r.) Ion Costaș.

Troița Eroilor români din Dealul Epureni a fost dezvelită de către generalul locotenent Ion Oprișor și Viaceslav Ioniță.

În semn de prețuire privind activitatea depusă pentru cinstirea eroilor, directorul Oficiului a conferit medalii și diplome(vedeți lista).

Slujbele religioase de sfințire a celor două așezăminte au fost oficiate de către IPS Petru Păduraru – Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, asistat de un sobor de preoți.

Au fost depuse coroane de flori de către oficialitățile prezente la manifestări și au fost rostite alocuțiuni din partea reprezentanților celor două state.

La manifestări au luat parte, de asemenea, reprezentanți ai societății civile de dincoace și dincolo de Prut, jurnaliști și o numeroasă asistență aparținând comunității locale.

Aceste momente „..cinstesc memoria celor căzuți la datorie în acțiuni militare, reflectând, în același timp, atitudinea nobilă de promovare a identității românești în aceste locuri încărcate de istorie românească, dar și preocuparea autorităților din cele două state pentru protejarea, restaurarea și întreținerea mormintelor și operelor comemorative de război”- se subliniază în Mesajul președintelui României, Traian Băsescu, adresat cu ocazia momentelor comemorative de la Cania și Dealul Epureni.

Finanțate de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, prin Consiliul Raional Cantemir și Parohia Ortodoxă Român㠄Toți Sfinții Români“ din Cania, cele două obiective realizate la Cania și Dealul Epureni se adaugă celor realizate, între anii 2005 – 2008, la Țiganca, Micleușeni, Neculăieuca, Vărvăreuca și Feștelița.Duminică, 25 octombrie a.c., din partea Oficiului a fost depusă o coroană de flori și la Cimitirul de onoare românesc de la Țiganca (Raion Cantemir), care a fost reconstruit și inaugurat la 1 iunie 2006, cu prilejul Zilei Eroilor României.


De asemenea, în București, în aceeași zi, delegați ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor au depus jerbe de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I și la Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial, de la Universitatea Națională de Apărare.


 

 

 


23 octombrie 2009

În colecția "Cultul Eroilor", o nouă carte: EROII MARINEI ROMÂNE

Vineri, 23 octombrie a.c., la Salonul de carte Polemos – Galeria Artelor, - în incinta Cercului Militar Național , a avut loc lansarea volumului Eroii Marinei Române , autor comandor dr. Marian Moșneagu.
Au vorbit despre valoarea istorică și documentară a lucrării, în fața unui public interesat, contraamiralul(r) Ion Marian, președintele Ligii Navale Române și colonelul (r) dr. Cristian Scarlat, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Cartea, apărută la Editura Alpha MDN Buzău sub egida Oficiului Național pentru Cultul Eroilor , este a treia din colecția Cultul Eroilor și cuprinde detalii despre faptele de eroism ale marinarilor români, despre operele comemorative dezvelite în memoria acestora, dar și despre proiectul, nefinalizat încă, al realizării unui Monument al marinarilor.


De ziua Armatei României, la Cania și Dealul Epureni, în Republica Moldova, UN PIOS OMAGIU CELOR CĂZUȚI ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 24 octombrie a.c., între orele 12 00 - 15 30, în Republica Moldova, are loc inaugurarea Parcelei de Onoare Românești din comunaCania și a Troiței Eroilor Români din Dealul Epureni, la circa 50 km nord de vama Oancea – Cahul.

La ceremonii și-au anunțat prezența reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Guvernului României, Ministerului Afacerilor Externe și ai societății civile, precum și înalți prelați ai Bisericii Ortodoxe Române.

Finanțate de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, prin Consiliul Raional Cantemir și Parohia Ortodoxă Român㠄Toți Sfinții Români“ din Cania, cele două obiective comemorative realizate la Cania și Dealul Epureni se adaugă celor realizate, între anii 2005 – 2008, la Țiganca, Micleușeni, Neculăieuca, Vărvăreuca și Feștelița.

Duminică, 25 octombrie a.c., din partea Oficiului se va depune o coroană de flori și la Cimitirul de onoare românesc de la Țiganca (Raion Cantemir), care a fost reconstruit și inaugurat la 1 iunie 2006, cu prilejul Zilei Eroilor României. [continuare]


21 octombrie 2009

CASTELUL ȚEPEȘ - o bijuterie arhitectonică în restaurare

După îndelungate și stăruitoare eforturi pentru obținerea avizelor și fondurilor necesare , Castelul Tepe ș , sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, a intrat în lucrări de reparație capitală.

Consolidarea, reparațiile și minuțioasa restaurare se vor desfășura până în luna august a anului viitor.

Această bijuterie arhitectonică a Bucureștiului, la mai bine de un secol de existență, a fost inaugurată în timpul Expoziției Generale Române de la 1906, dedicată celor 40 de ani de domnie a Regelui Carol I.

Proiectat inițial ca un turn de apă, clădirea reproduce, în mic, Cetatea Poinari, ridicată de către Vlad Țepeș în locul numit Cheia Argeșului.
O poartă medievală de tip hersă leagă turnul de un alt corp de clădire, cel care reprezintă o culă muntenească.
Așa cum prietenii noștri știu, acest edificiu a găzduit anual Ziua Porților Deschise, cu prilejul Zilei Eroilor României.
Sperăm ca din anul 2010 această construcție, singulară în zestrea urbanistică a Capitalei, să poată fi admirată de bucureșteni și chiar să devină un simbol al metropolei noastre.


1 octombrie 2009

CASTELUL ȚEPEȘ - cunoscut și în Suedia


Lucrarea, al cărei autor este George Cristea, a fost publicat㠖 în limba suedez㠖 de prestigioasa editură Carlsson Bokförlag, în anul 2009. Apariția acestui ghid turistic reprezintă o excelentă modalitate de promovare a imaginii României în rândul vorbitorilor de limbă suedeză și nu numai.
Beneficiind de o prezentare grafică deosebită, volumul prezintă o succesiune de tablouri din istoria, cultura, tradițiile și obiceiurile românilor. Prezența pe prima copertă a imaginii Castelului Țepeș – situat pe str. G-ral Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor – care reproduce, în mic, Cetatea de la Poenari, înălțată în timpul domnitorului Vlad Țepeș, îl recomandă drept unul dintre obiectivele turistice de interes ale capitalei.

click aici pentru mai multe imagini

 

 


30 august 2009

Stabilirea câștigătorilor concursului online Să nu ne uităm eroii!, ediția a XIV-a

S-a încheiat concursul online Să nu ne uităm eroii!, ediția a XIV-a .

În urma evaluării rezultatelor și a tragerii la sorți, au fost desemnați următorii câștigători:

Locul I: Carcalicea Ioan, Rovinari

Locul II: Salgău Mihai, Vaslui

Locul III: Baracel Rodin, Drobeta Turnu Severin

Mulțumim tuturor concurenților pentru participare și vă așteptăm cu drag la următoarele ediții ale concursului. Lansarea lor va fi anunțată din timp pe site-ul nostru.

 

Click aici pentru a vizualiza lista concurenților care vor primi diplome de participare.


Onor cultului eroilor în parcul Carol I

Sâmbătă, 12 septembrie a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a organizat, în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, cu sprijinul Regimentului 30 Gard㠄Mihai Viteazul“, un ceremonial de comemorare a jertfei eroilor români căzuți in războaie (1877 – 1945).

Festivitatea a fost prilejuită de împlinirea a 90 de ani de la înființarea Societății „Mormintele eroilor căzuți în război“, instituție ale cărei tradiții și obiective sunt astăzi continuate de ONCE.

Invitaților la ceremonie, tuturor celor prezenți în Parcul Carol I, li s-a oferit, ca ambient muzical, cântece și marșuri ostășești, iar panourile expoziționale cu imagini foto – repere în timp ale proiectelor destinate cultului eroilor – au întregit imaginea eforturilor făcute de instituțiile naționale specializate, de-a lungul celor 90 de ani, pentru păstrarea memoriei înaintașilor.

Întâlnirea publicului cu imagini emoționante din trecutul eroic al țării a stârnit un viu interes, mai ales din partea tinerilor, cu cea mai mare pondere în rândurile martorilor la eveniment.

Conducerea Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni, prezentă de asemenea la acest moment înălțător, de cinstire a memoriei eroilor neamului, a pus, într-un gest de nobilă recunoștință, flori proaspete la Mormântul Ostașului Necunoscut.

Spre încântarea publicului asistent, Regimentul 30 Gard㠄Mihai Viteazul” a prezentat un recital de muzică de fanfară, combinat cu un reușit moment de măiestrie în mânuirea armei prezentat de militarii acestei unități de elită a Armatei României.


90 de ani în slujba cultului eroilor

Sâmbătă, 12 septembrie a.c., între orele 17 și 19, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează, în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, cu sprijinul Regimentului 30 Gard㠄Mihai Viteazul“, un ceremonial de comemorare în scopul nobil al readucerii în memoria colectivă a jertfei celor peste 900.000 români căzuți în războaie (1877 – 1945), din care 132.000 peste hotarele țării.

Manifestarea este prilejuită de împlinirea a 90 de ani de la înființarea, prin înalt decret regal, a Societății „Mormintele eroilor căzuți în război“, instituție ale cărei tradiții și obiective sunt astăzi continuate de ONCE.

Suntem onorați să vă adresăm invitația de a participa la acest eveniment, prilej cu care veți avea posibilitatea să cunoașteți mai îndeaproape domeniul „Cultului Eroilor”, precum și programele și proiectele derulate de Oficiu.

*

Societatea „Mormintele eroilor căzuți în război“ avea ca obiective principale descoperirea locurilor unde existau morminte ale ostașilor români căzuți în luptele din Primul Război Mondial și realizarea unor mausolee și cimitire pentru eroii neamului.

În 1927, prin Legea asupra regimului juridic al mormintelor de război, instituția și-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor“, pentru ca, în 1940, aceasta să se transforme în Așezământul Național „Regina Maria“ pentru Cultul Eroilor, instituție a statului.

Instituția, înființată în 1919, a realizat, până în anul 1948, un număr de 118 cimitire definitive, 84 cripte, 11 mausolee, 503 troițe, a identificat și amenajat 529.713 morminte, din care 72.870 în străinătate.

În 1948, regimul comunist a desființat Așezământul, iar Mormântul Ostașului Necunoscut a fost strămutat, în 1959, din Parcul Carol I la Mărășești. Comemorarea eroilor și-a pierdut importanța și semnificația de până atunci, stabilindu-se ca Zi a Eroilor ziua de 9 mai.

În 1991, Mormântul Ostașului Necunoscut a fost readus în capitală.

Prin apariția legii 379/2003 și înființarea, în anul 2004, a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, s-a creat cadrul juridic necesar reluării și continuării tradiției în acest domeniu, întreruptă vreme de peste jumătate de veac.

Printre proiectele cele mai importante ale Oficiului, în cei cinci ani de activitate, sunt cele realizate în țară (Cimitirul Internațional de Onoare „Mircea cel Bătrân“ de la Mircea Vod㠖Constanța), în Armenia (Erevan), Bulgaria (Sofia), Franța (Kotzingue și Blaesheim), Germania ( Haltingen și Zwickau), R. Moldova (Țiganca, Micleușeni, Neculăieuca și Feștelița), Federația Rusă (Liublino, Kameșkovo, Krasnogorsk, Talițî și Oranki), Slovenia (Branik), Ucraina (Cernăuți și Kurgan), Ungaria (Budapesta și Prügy).


EROII DE LA BAZARGIC (DOBRICI) NU MAI SUNT UITAȚI

În ziua de 11 septembrie a.c, la Cimitirul Internațional din Dobrici (Bazargic) , Bulgaria, a avut loc ceremonia de închidere a lucrărilor de îngrijire a mormintelor eroilor români cofinanțate de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Lucrările de întreținere a însemnelor de căpătâi au fost realizate de către voluntari români, sub îndrumarea Asociației Naționale „Cultul Eroilor“ – filiala Constanța și a Muzeului de Istorie Dobrici.

Cimitirul amenajat începând cu data de 16 septembrie 1916, a fost reamenajat în anii 1920, de către Societatea Mormintele Eroilor căzuți în război, în cadrul acestuia fiind înhumați, în total, potrivit unor evidențe din 1938, 2.485 de militari români, bulgari, germani și turci, în 406 morminte individuale și comune.

Cu totul deosebite sunt capela și portalul monumental care adăpostește un clopot donat de colonelul Nicolae UICĂ, comandantul garnizoanei Bazargic.

La ceremonia de azi au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, precum și invitați români de la Constanța.

Pentru mai multe detalii, click aici.


MONUMENTELE COMEMORATIVE DIN CAPITALĂ, ÎN PERICOL

Cu surprindere, am constatat că, în aceste zile, s-a petrecut un incident extrem de grav: profanarea statuii Ostașului Sovietic din cadrul Cimitirului militarilor sovietici, situat pe Șoseaua Pipera din Capitală.

Prezenți ieri, 9 septembrie, la fața locului, reprezentanții Oficiului și cei ai Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane – instituția municipalității care administrează acest cimitir – au căzut de acord că monumentul trebuie să fie readus urgent la o stare corespunzătoare.

Oficiul urmărește rezolvarea acestei situații și face apel la cetățenii bucureșteni să respecte monumentele comemorative, mai ales că în aceeași situație se află și Monumentul Eroilor Patriei din fața Academiei Militare, edificiu care fusese recent reabilitat.


COMEMORAREA EROILOR DE LA TURTUCAIA

Duminică, 6 septembrie, o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor a participat la Ceremonia de comemorare organizată de autoritățile bulgare la Cimitirul Internațional din Șumenți (Daidâr), regiunea Tutrakan, Bulgaria.

Acțiunea comemorativă dedicată militarilor de toate naționalitățile căzuți pe câmpul de luptă în urmă cu 93 de ani a devenit o tradiție atât pentru autoritățile române și bulgare, dar și pentru societatea civilă de pe ambele maluri ale Dunării.

Cimitirul, construit de Societatea „Cultul Eroilor” în 1926, reprezintă unul dintre cele mai importante de pe teritoriul bulgar, aici fiind înhumați și 1.314 militari români decedați în timpul Primului Război Mondial.

Pentru mai multe detalii, click aici.


În Slovacia, tinerii voluntari români îngrijesc mormintele eroilor

În perioada 24-30 august 2009, s-a desfășurat Tabăra de voluntari români la Zvolen, în Slovacia, organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, cu sprijinul Ambasadei României la Bratislava, ministerului slovac de interne și al autorităților locale.

Activitatea voluntarilor a reprezentat un prilej de cinstire a memoriei eroilor români căzuți pe teritoriul Slovaciei în Al Doilea Război Mondial și de aplicare a prevederilor Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la 30 noiembrie 2006.

Duminică, 30 august a.c., a avut loc festivitatea de închidere a taberei de voluntari al cărei principal obiectiv a fost efectuarea unor lucrări de întreținere și îngrijire a Cimitirului Militar Central al Armatei Române din Zvolen, cel mai mare cimitir românesc din străinătate.

În cursul săptămânii, tinerii voluntari au depus coroane de flori la monumentele și locurile de înhumare ale eroilor români – Monumentele eroilor români din Nove Mesto nad Vahom și Piešt’any, Parcela de onoare a eroilor români din Stara Tura. De asemenea, pe 28 august, au fost depuse coroane de flori la monumentul central aflat în Cimitirul Central al Armatei Române din Zvolen, în cadrul unui ceremonial militar care a inclus arborarea drapelelor naționale, gardă de onoare și intonarea imnurilor de stat ale României și Republicii Slovace.

Tinerii voluntari români au fost profund impresionați de căldura și ospitalitatea cu care au fost primiti de către autoritățile locale, precum și de respectul pe care poporul slovac îl manifestă față de memoria eroilor români.

click pentru mai multe poze


26 august 2009
VOLUNTARI ROMÂNI PE FRONTUL CULTULUI EROILOR LA ZVOLEN

În perioada 24 – 30 august a.c., se desfășoară, la Zvolen, Tabăra de voluntari români – activitate organizată pentru a doua oară de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și Ambasada României la Bratislava, în colaborare cu ministerul slovac de interne și autoritățile locale. Principalul obiectiv al acestei acțiuni este reprezentat de efectuarea unor lucrări de întreținere și îngrijire a Cimitirului Militar Central al Armatei Române din Zvolen.

Activitățile de întreținere au demarat din prima zi de tabără.

Miercuri, 26 august, au avut loc întrevederi oficiale cu primarii din Zvolen, Piešt`any, Nove Mesto nad Vahom și Stara Tura, localități unde s-a încetățenit deja tradiția păstrării memoriei militarilor români care au căzut în luptele pentru eliberarea Slovaciei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

În aceeași zi, au fost depuse coroane de flori la Monumentul eroilor români din Nove Mesto nad Vahom, Parcela eroilor români din Stara Tura și Monumentul eroilor români din Piešt`any de către tinerii voluntari și Ambasada României la Bratislava, autoritățile locale slovace, precum și din partea Ministerului de Interne slovac.

Sâmbătă, 29 august, tinerii voluntari se vor deplasa la Banska Bystrica, unde vor participa la vernisarea expoziției “Eliberarea Slovaciei de către Armata Română-1945” la muzeul din localitate.

Duminică, 30 august, la Zvolen, va avea loc festivitatea de închidere a taberei, ocazie cu care vor fi înmânate, din partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, diplome și adeverințe de participare ca voluntari la activități de cinstire a eroilor români.

Cimitirul de onoare românesc din Zvolen reprezintă cea mai mare necropolă de război de peste hotare, fiind declarat monument cultural de către autoritățile slovace abilitate. În Cimitirul din Zvolen au fost înhumați 10.384 de militari români, decedați în zonă, în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei (decembrie 1944 – 12 mai 1945).

În perioada 23 august – 02 septembrie 2008, Oficiul a organizat în această localitate prima tabără de voluntari din străinătate. Activitatea s-a desfășurat în baza Acordului interguvernamental privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, încheiat între România și Slovacia în anul 2006.

click pentru mai multe poze


24 august 2009
VOLUNTARI ROMÂNI ÎN REPUBLICA SLOVACĂ

În perioada 24 – 30.08.2009, 16 tineri voluntari români participă în Republica Slovacă la tabăra pentru îngrijirea cimitirelor de onoare românești din localitățile Zvolen, Piešt`any și Stara Tura.

Tabăra, organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor pentru al doilea an consecutiv în Slovacia, se desfășoară sub auspiciile Acordului interguvernamental privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, încheiat între cele două state în anul 2006.

Pe timpul taberei vor fi efectuate lucrări de curățare a monumentelor și a însemnelor de căpătâi, precum și de întreținere a mormintelor eroilor români, căzuți în Al Doilea Război Mondial.

În această perioadă, va avea loc întâlnirea cu primarul orașului Zvolen, vor fi depuse coroane de flori la Cimitirul Militar Central al Armatei Române din localitate și la Parcela eroilor români din Stara Tura, precum și la Monumentul eroilor români din Nove Mesto nad Vahom. Participarea la vernisajul expoziției de fotografie „Eliberarea Slovaciei de către Armata Român㠖 1945“, la Muzeul SNP (Insurecției Naționale Slovace din Banska Bystrica), este un alt reper înscris în programul tinerilor voluntari români.

Construit în anul 1958, cimitirul din Zvolen reprezintă una dintre cele mai mari necropole de război de peste hotare, în care sunt înhumați 10.384 de militari români.

În 1963, cimitirul a fost declarat monument cultural de către autoritățile slovace.

 


12 august 2009
LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE LA CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI ȘI GERMANI DE LA HĂLCHIU

În perioada 09-16.08.2009, în coorodonarea Ministerului Apărării Naționale, se desfașoară la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coand㓠din Brașov, cea de-a șasea ediție a  „Taberei de vară pentru cercetași - Brasov 2009“.

În programul taberei a fost inclusă și activitatea de la Cimitirul eroilor romani si germani de la Halchiu (jud. Brașov). În ziua de 13 august, cei 42 de participanti la tabară, elevi de liceu din toata țara, vor desfășura lucrări de curățare a însemnelor de căpătâi și a monumentului comemorativ și vor îndepărta vegetația parazitară crescută excesiv de mult. Autoritățile locale vor sprijini cu materiale și unelte buna desfașurare a activității cercetașilor. Oficiul va fi, de asemenea, reprezentat la aceasta actiune de un consilier din cadrul Biroului Monitorizare Lucrări.

Morminte militarilor români și germani care au murit în luptele din Primul Război Mondial în zona Hălchiu, în perioada 8 – 15 octombrie 1916 (Divizia 187 germană contra Diviziei 4 române, pe fondul retragerii Armatei a II-a române), au fost grupate într-un cimitir al eroilor, de 80 mp, amenajat la marginea comunei Hălchiu, spre Satu Nou, în apropiere de „casa agronomului“.

Cimitirul a fost reamenajat, în 1922, de Societatea Mormintele eroilor căzuți în război. În centrul acestuia a fost montată o cruce de mari dimensiuni, din beton, și 14 plăci din beton, inscripționate cu numele eroilor. Plăcile din beton marcau mormintele comune. Conform unor evidențe de arhivă, în cimitirul eroilor de la Hălchiu au fost identificate, în 1975, 28 de morminte comune în care au fost înhumați un număr de 30 de militari germani (27 identificați și 3 neidentificați) și un număr neprecizat de militari români, ultimii în 12 morminte comune.


10 august 2009

MORMINTELE EROILOR ROMÂNI DIN REPUBLICA UNGARĂ
ÎNGRIJITE DE VOLUNTARI ROMÂNI

În ziua de 10 august a.c, în orașul Ostffyasszonyfa din Republica Ungară, a avut loc ceremonia de deschidere a taberei de voluntari români organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Primăria Sectorului 2 din Capitală.

Tabăra se desfășoară în perioada 10 – 16.08.2009, având ca obiectiv îngrijirea parcelelor românești din cadrul cimitirelor militare din localitățile Szombathely și Ostffyasszonyfa, unde sunt înhumați prizonieri români din Primul Război Mondial.

Cei 15 voluntari efectuează lucrări de curățare a monumentului central, a însemnelor de căpătâi și a aleilor de acces. De asemenea, îngrijesc mormintele, rescriu numele eroilor și execută lucrări de întreținere a spațiilor verzi.

Inițiativa Oficiului și a Primăriei sectorului 2 se bucură de sprijinul autorităților locale, de cel al reprezentanților Ministerului de Interne Ungar, Institutului și Muzeului de Istorie Militar㠖 responsabil de problematica cimitirelor de onoare – și, nu în ultimul rând, de susținerea Ambasadei României la Budapesta.

Strădania și dăruirea tinerilor voluntari vor fi răsplătite în cadrul unei festivități de închidere oficială a taberei „Ostffyasszonyfa , 2009“ prin înmânarea unor diplome de onoare.

28 iulie 2009
ZIUA IMNULUI NAȚIONAL

format doc | Arhivă comunicate

Potrivit Legii nr. 99/26.05.1998, data de 29 iulie a fost proclamată Ziua Imnului Național - „Deșteaptă-te, române!“, simbol al unității Revoluției Române din anul 1848.
Această zi este marcată de către autoritățile publice și celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator și desfășurarea de ceremoniale publice de intonare a imnului național și de înălțare a drapelului României.


Conform Dicționarului Explicativ al limbii române, termenul “Imn național” sau “imn de stat” este definit drept -“cântec solemn apărut o dată cu formarea statelor naționale și adoptat oficial ca simbol al unității naționale de stat.

Ideea unui imn național a apărut în prima parte a veacului al XIX-lea cu ocazia festivităților oficiale la care participau domnitorii români. În anul 1862 a fost organizat un concurs public pentru desemnarea imnului noului stat constituit prin unirea Principatelor Române (24 Ianuarie 1859). Cel care a câștigat concursul a fost compozitorul Eduard Hübsch cu piesa "Marș triumfal și primirea steagului și a Măriei Sale Prințul Domnitor".

Aproape 20 de ani mai târziu, poetul Vasile Alecsandri a scris "Imnul Regal Român ", care avea să devină imnul de stat al României. Acesta a fost intonat pentru prima dată în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I de Hohenzollern. Acordurile lui au fost auzite în țara noastră până în anul 1947.

În perioada comunistă au fost intonate mai multe imnuri de stat ; în anul 1948, o dată cu instaurarea regimului comunist, imnul țării a devenit „Zdrobite cătușe în urmă rămân", pe versuri de Aurel Baranga, melodia aparținându-i lui Matei Socor.

Mai amintim aici pe cel datorat poeților Eugen Frunză și Dan Deșliu, "Te slăvim, Românie" (1953-1977) și varianta modificată a melodiei "Trei culori cunosc pe lume", cântecul patriotic al compozitorului Ciprian Porumbescu ; acest imn i-a succedat primului și a dăinuit până la Revoluția din 16-22 decembrie 1989.

Versurile imnului național actual al României aparțin lui Andrei Mureșanu (1816-1863), poet romantic, jurnalist, traducător, un adevărat tribun al al epocii Revoluției de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854), cunoscut poet și culegător de folclor.

Potrivit Art.12, alineatul 3 din Constituție, Imnul Național al României "Deșteaptă-te, române!" este format din versurile strofelor 1, 2 ,4 si 11 ale poeziei "Un răsunet" de Andrei Mureșanu, pe muzica lui Anton Pann.

Pentru mai multe detalii, click aici!

Imnul României
Versuri


27 iulie 2009
MANIFSTĂRI PRILEJUITE DE ZIUA ARHIVELOR MILITARE

Sâmbătă, 25 iulie a.c., la Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice din Pitești, a avut loc Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațional㠄Statul Major în arhitectura organismului militar românesc. 1859 – 2009”, dedicată împlinirii a 150 de ani de la înființarea Statului Major General și Zilei Arhivelor Militare.

Alături de arhiviștii militari, au fost prezenți la manifestare generali și ofițeri din Statul Major General, specialiști de la Arhivele Naționale, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, muzee militare, cadre didactice și cercetători din instituțiile militare de învățământ și din universități din București, Craiova, Constanța, Târgoviște și Pitești, precum și reprezentanți ai Departamentului de Istorie Militară al Institutului de Istorie și Arhivistică din Torun, Polonia. Cu această ocazie, au fost lansate lucrările „ Înzestrarea armatei române. Vol. II 1931-1935”, „Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc (1859 – 2009) “ și revista „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române nr.2/2009“.

Dr. Cătălin Fudulu, reprezentantul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor la manifestările prilejuite de Ziua Arhivelor Militare, a prezentat în cadrul sesiunii de comunicări științifice, reliefând importanța datelor de arhivă în recuperarea memoriei istoriei adevărate, tema „Morminte și opere comemorative de război din Județul Maramureș”. Pe lângă impunătoarele biserici de lemn cu care se remarcă acest județ în România, în această zonă există și multe morminte și opere comemorative de război reprezentative pentru memoria jertfei românilor căzuți în marile conflagrații. Astfel, printre alte exemple oferite, autorul a menționat reparația morală făcută de primăria Baia Mare în amintirea eroilor români din Diviziile 6 și 7 Infanterie, când, în 2008, de Ziua Armatei Române, a fost inaugurată în acest oraș o parcelă de onoare.

 


22 iulie 2009
AU FOST SISTATE ÎNSCRIERILE PENTRU TABĂRA DE VOLUNTARI ZVOLEN 2009

Referitor la anunțul privind tabăra de voluntari Zvolen, Republica Slovacia – 2009, vă informăm că se devansează pentru data de 24 iulie ultima zi de înscriere. Decizia opririi înscrierilor a fost determinată de numărul ridicat de solicitări primite pe adresa Oficiului, precum și de necesitatea prelucrării datelor personale ale participanților de către partenerul extern.

Criteriile ce vor fi avute în vedere la selectarea celor 16 voluntari vor viza, în principal, conținutul motivației cererii de participare la tabără, profilul ocupațional, concordanța acestui profil cu ideea de voluntariat și promovarea respectului pentru eroii neamului în rândul tinerilor cu un viitor socio-profesional special, precum și realizarea rapidă a unor echipe.

Voluntarii selectați să participe la tabără vor primi, nominal, în timp util, informațiile necesare pentru pregătire. Aceste informații vor fi postate și pe site-ul www.once.ro, la rubrica Tabere de voluntari.

15 iulie 2009
Stabilirea câștigătorilor concursului online Să nu ne uităm eroii!, ediția a XIII-a

S-a încheiat concursul online Să nu ne uităm eroii!, ediția a XIII-a.

În urma evaluării rezultatelor și a tragerii la sorți, au fost desemnați următorii câștigători:

Locul I: Portase Adrian, Galați

Locul II: Ursu Mihaela , comuna Răucești, jud. Neamț

Locul III: Caba Viorica, sat Beznea, com. Bratca, jud. Bihor

Mulțumim tuturor concurenților pentru participare și vă așteptăm cu drag la următoarele ediții ale concursului. Lansarea lor va fi anunțată din timp pe site-ul nostru.

 

Click aici pentru a vizualiza lista concurenților care vor primi diplome de participare


9 iulie 2009
Concursul online Să nu ne uităm eroii, ediția a XIII-a

S-a încheiat concursul online “Să nu ne uităm eroii!”, ediția a XIII-a.

Publicăm răspunsurile corecte și numele concurenților care au participat la ambele serii de întrebări.

Pe data de 15 iulie a.c. se va efectua tragerea la sorți pentru câștigarea premiilor și a diplomelor corespunzătoare locurilor 1, 2 și 3.

Vor fi incluși la tragere doar concurenții care au obținut punctajul maxim la toate întrebările din concurs.

Pentru ceilalți concurenți, validați la ambele serii de întrebări, se vor acorda diplome de participare și vor fi desemnați “Prieten al ONCE”.


AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE
PENTRU TABĂRA DE VOLUNTARI “ZVOLEN 2009”

În perioada 24 – 30 august 2009, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează ediția a doua a taberei de tineri voluntari pentru îngrijirea Cimitirului de Onoare Românesc din Zvolen, Republica Slovacia.

Este continuată, astfel, tradiția începută în vara anului 2008, privind păstrarea vie a memoriei celor aproape 20.000 de militari români, căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru eliberarea Cehoslovaciei.

În programul taberei sunt prevăzute lucrări de îngrijire a însemnelor de căpătâi din Cimitirul de onoare de la Zvolen și de la Parcela de onoare din Stára Tura, precum și curățarea Monumentului comemorativ de la Piešt’any. În timpul liber, se vor desfășura activități de cunoaștere a locurilor din zonă.

Tabăra se desfășoară sub auspiciile Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la 30 noiembrie 2006.

Condițiile de participare sunt postate pe site-ul Oficiului, www.once.ro , la rubrica „Tabere de voluntari 2009“.

Înscrierile voluntarilor se primesc, prin e-mail si fax, până la data de 10 august.

Noi informații privind organizarea și desfășurarea taberei vor fi postate, în timp util, pe site-ul Oficiului.


 


18 iunie 2009
Un început promițător al colaborării româno-georgiene

format doc | Arhivă comunicate

Joi, 18 iunie, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor l-a avut ca oaspete pe ambasadorul Georgiei în țara noastră, Excelența sa, domnul dr. Levan Metreveli.

Problematica mormintelor militarilor georgieni – care au luptat în cadrul armatei sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – de pe teritoriul României și a prizonierilor români de pe teritoriul georgian a constituit subiectul abordat cu directorul O.N.C.E., dr. Cristian Scarlat.

Conform datelor de arhivă, în Georgia au fost înhumați 303 militari români decedați în prizonierat. Deoarece nu se cunosc cu exactitate locurile lor de înhumare, Oficiul – bucurându-se de sprijinul autorităților georgiene – își propune identificarea și, ulterior, marcarea acestora.

În spiritul bunelor relații dintre cele două state, Oficiul și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta la identificarea militarilor georgieni căzuți pe teritoriul nostru, în vederea comemorării lor potrivit tradiției ortodoxe.

Întâlnirea a reprezentat un început promițător al colaborării româno-georgiene pentru păstrarea memoriei celor decedați în războaie.


15 iunie 2009
Inaugurarea Cimitirului de Onoare de la Sărățel - mesaj de pace între două popoare cu istorie comună

format doc | Arhivă comunicate

Reprezentanți ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, structură de specialitate a guvernului cu atribuții legale privind comemorarea celor căzuți în războaie, au participat, sâmbătă, 13 iunie, în satul Sărățel din comuna Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, la inaugurarea unui cimitir de onoare și a unui monument în memoria a 25 de soldați unguri care au murit în cel De-al Doilea Război Mondial.

Monumentul din piatră, ridicat pe o colină între satele Sărățel și Arcalia, se află postat în mijlocul cimitirului cu o suprafață de 600 de metri pătrați. Sfințirea acestora s-a făcut de preoți catolici, reformați și ortodocși, care au ținut slujba în limbile română și maghiară. La eveniment au participat oficialități și rude ale militarilor morți din Ungaria,Slovacia, dar și din județele Harghita și Covasna.

Dr. Cristian Scarlat, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, prezent la momentul comemorativ, a declarat că acest nou cimitir de onoare în care a fost dezvelit un monument este un mesaj de pace între popoarele noastre, care au o istorie comună. În ultimii ani, în acest domeniu al protejării mormintelor de război ce aparțin militarilor căzuți pe teritoriul României și Ungariei capătă aspecte concrete. „Pe teritoriul României sunt câteva mii de militari căzuți, iar pe cel al Ungariei sunt aproape 20.000 de români care dorm somnul de veci. Spre cinstea poporului ungar, sunt bine îngrijite și ne dorim din tot sufletul ca și cele ungare de pe teritoriul României să fie la fel de bine îngrijite“, a afirmat dr. Cristian Scarlat. De asemenea, a subliniat efortul făcut de ONCE pentru identificarea mormintelor eroilor, atât în țară, cât și în străinătate: „Noi nu suntem la stadiul să reparăm, să restaurăm cimitire ale eroilor și monumente, suntem la stadiul de a identifica morminte chiar din România dar mai ales din străinătate. Am pornit de la aproape 90.000 de cazuri de români morți în străinătate și avem peste 132.000, înhumați departe de țară, din Alsacia și Lorena până departe, în Siberia. Din păcate, nu peste tot mormintele lor sunt respectate așa cum ar trebui și așa cum au fost osemintele celor 25 de militari uitate la Sărățel, pe o pășune, așa sunt și mormintele multor zeci de mii de români care își duc somnul de veci în estul continentului. Trebuie să refacem arhiva în primul rând căutând cu mijloace și resurse foarte mici, informații despre locurile unde se afl㠓, a adăugat directorul ONCE.

Participanții la evenimentul comemorativ au depus coroane de flori și au păstrat un moment de reculegere în memoria celor care își dorm în acest loc somnul de veci.


5 iunie 2009
Un tur de forță pentru cinstirea eroilor

format doc | Arhivă comunicate

Deplasarea unei delegații a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, condusă de directorul instituției, unde, la Blaesheim – 15 km distanță de Strasbourg, la 30 mai, avea să se dezvelească placa memorială în amintirea celor 32 de soldați români decedați în 1917, în prizonierat, a reprezentat un adevărat tur de forță.

În 9 zile au fost parcurși, pe roți, circa 5.000 km, într-un itinerar comemorativ european, presărat și cu mărturii ale jertfei militarilor români căzuți în marile conflagrații mondiale ale veacului abia încheiat: Ungaria (Budapesta, Szeged), Germania (Trier, Kassel, Dillingen), Franța (Blaesheim, Soultzmatt, Effry, Hirson, Signy-ŸAbbaye, Rethel, Labry, Haguenau).

Misiunea delegației, desfășurată în preajma Zilei Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, a avut ca obiective, pe lângă cel de cinstire a memoriei celor morți în războaie departe de țară (ceremoniile de comemorare de la Blaesheim și Soultzmatt), întâlnirile de lucru în baza acordurilor interguvernamentale cu oficialii din Germania și Ungaria, precum și activități de verificare în teren a unor morminte și monumente românești. Astfel, cu acest prilej, au fost configurate, deja, subiectele unor posibile proiecte viitoare ale Oficiului (Franța – Haguenau, Germania – Dillingen, Trier, Ungaria – Szeged).

Au fost confruntate inventarele statistice cu realitatea din teren, s-au găsit soluții adecvate de marcare a necropolelor eroilor români, ale căror nume au fost uitate de timp în gropile comune ale unor cimitire militare internaționale, unde soldații altor națiuni, spre onoarea urmașilor lor, își au, binemeritat, glorificată jertfa.

La Kassel și Budapesta, dialogul deschis și disponibilitatea pentru diversificarea colaborării prin proiecte comune cum sunt schimbul de informații legate de identificarea celor căzuți în războaie, continuarea organizării de tabere ale militarilor și voluntarilor pentru îngrijirea operelor comemorative de război au fost, de asemenea, subiecte discutate în cursul întrevederilor cu specialiștii din țările menționate.


1 iunie 2009
De Ziua Copilului, în vizită la Castel

format doc | Arhivă comunicate


Luni, 01 iunie, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a fost gazda ospitalieră a elevilor clasei a IV-a E, îndrumați de învățătoarea lor, Corina Ghizdăveț, din Școala Generală nr. 280 “Mihail Sebastian”, din Capitală.

Copiii s-au arătat înteresați de istoricul clădirii, făcând, sub îndrumarea reprezentanților Oficiului și a doamnei învățătoare, un tur al Castelului Țepeș.

De Ziua Copilului, pentru elevi vizita la Castel a însemnat o adevărată lecție de istorie despre cultul eroilor.

Cadrele didactice și copiii din Școala Generală nr. 280 au devenit, în ultima vreme, colaboratorii constanți ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor în realizarea proiectelor privind neuitarea eroilor căzuți în războaie.

 

 


1 iunie 2009
Comemorarea soldaților români căzuți în Alsacia și Lorena

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 30 mai, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Consulatul General al României la Strasbourg și Primăria Blaesheim au organizat dezvelirea unei plăci comemorative în memoria celor 32 de soldați romani decedati în ianuarie1917 pe teritoriul comunei. Inițial, placa a fost amplasată pe peretele primăriei Blaesheim (15 km de Strasbourg) în 1923, dar în timpul celui de al Doilea Război Mondial trupele germane au distrus-o. Grație activității de cercetare a regretatului `istoric francez Jean NOUZILLE, încununată prin cartea « Calvarul prizonierilor de război români în Alsacia – Lorena. 1917-1918 » au putut fi strânse mărturii atât despre amplasarea plăcii cât și despre textul inițial. La dezvelirea plăcii, a fost invitat Jean-Marie BOCKEL, secretar de stat la Ministerul francez al Apărării, responsabil de relațiile cu foștii combatanți, primar de Mulhouse (oraș aflat la numai 90 km de Blaesheim). Au participat, de asemenea, deputați și senatori regionali, repreyentanți ai autoritățilori locale, cetățeni și membri ai coloniei române din Alsacia și sud-vestul Germaniei.

A doua zi, duminică 31 mai 2009, la cimitirul românesc de la Soultzmatt ( 60 km de Strasbourg) a avut loc loc slujba anuală de pomenire a tuturor celor 2.000 de militari români decedați pe teritoriul Alsaciei și Lorenei în ianuarie 1917. (Ecaterina Constantinescu, Ambasada României la Paris, newsletter nr. 29, mai 2009)

 


28 mai 2009
Românii și-au celebrat eroii

format doc | Arhivă comunicate

28 mai a.c.,în București și în județele din țară, precum și în statele în care eroii români au căzut la datorie pe câmpurile de onoare au avut loc ceremonii de comemorare.

În Capitală, Ziua Eroilor a fost celebrată prin organizarea de ceremonii militare și religioase la Mormântul Ostașului Necunoscut, Cimitirul Eroii Revoluției, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit „Filantropia“, parcela de onoare din cimitirul Reînvierea și cea de pe D.N 1 (Aleea Privighetorilor), Monumentul Eroilor Patriei, Monumentul Eroilor Jandarmi, Monumentul Pompierilor din Calea Plevnei, precum și la Monumentul Ultimul Străjer al Capitalei.

La ceremonii au participat reprezentanți ai Președinției, Parlamentului, Guvernului, atașați militari acreditați în România, veterani de război, oficialități din administrația publică centrală și locală, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, elevi, studenți și alți cetățeni, locuitori ai Capitalei.

Ceremonialul militar a fost asigurat de gărzi ale Ministerului Apărării și ale Ministerului Administrației și Internelor. S-a intonat imnul de stat, au fost arborate drapele naționale și s-au săvîrșit slujbe religioase de pomenire a eroilor neamului.

Defilarea gărzii de onoare aparținând Ministerului Apărării Naționale și onorul dat de Statul Major al Forțelor Aeriene , prin trecerea la verticala Mormântului Ostașului Necunoscut a unei formații de aeronave militare, constituită din trei avioane MiG LanceR și trei elicoptere IAR 330 SOCAT, au încununat omagiul adus de români eroilor neamului cu prilejul acestei sărbători naționale.

Pentru mai multe informații puteți accesa http://www.mapn.ro/fotodb/20090528

 


29 mai 2009
Arma geniu - 150 de ani de existență

format doc | Arhivă comunicate

Vineri, 29 mai a.c., în București și în mai multe localități din țară au avut loc manifestări dedicate împlinirii a 150 de ani de la înființarea armei geniu.

Printre activitățile desfășurate s-a remarcat ceremonia militară și religioasă la Monumentul Eroilor Armei Geniu din Piața Leu, unde, alături de oficialități civile și militare, reprezentanți ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor au depus o coroană de flori și au păstrat un moment de reculegere în memoria geniștilor căzuți în războaie.

În garnizoanele în care sunt dislocate unități militare de geniu sau amplasate monumente ale geniștilor au fost organizate ceremonii militare de depuneri de coroane la monumentele geniștilor, lansări de carte, reabilitarea monumentelor ridicate în memoria geniștilor de pe Transfăgărășan la "Poarta geniștilor" și "Poarta Întâlnirii".

 

* * *

Arma Geniu a luat ființă în Armata României prin crearea, la 31 mai 1859, la Iași, a primei unități române de geniu comandată de căpitanul Panait Donici. De la înființare și până în prezent, istoria armei s-a confundat cu istoria armatei române, geniștii contribuind semnificativ la efortul militar al țării în toate momentele importante ale istoriei militare ale poporului român.

Pentru mai multe informații, click aici!


28 mai 2009
Lecții de desen încununate cu premii

format doc | Arhivă comunicate

Joi, 28 mai, de Ziua Eroilor, la sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor a avut loc jurizarea în urma Competiției de Art㠓Castelul Țepeș – București 550”.

În program au fost implicate Scoala nr. 110 “George Topârceanu”, Școala nr. 93 “Emil Racoviță”, Școala nr. 96, Școala nr. 100 “Andrei Șaguna”, Școala nr. 195, Școala nr. 112 “Titan”, Școala nr. 102 “Eremia Grigorescu” și Școala “Olga Gudynn”.

 

Jurizarea s -a făcut în prezența reprezentantei Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, doamna Lucreția Băluță, și a specialiștilor Oficiului.

Au fost desemnați următorii câștigători:

 • Marele Premiu - Elena Negoiu,Școala “Anastasia Popescu”, îndrumată de profesoara Maria Roxana Olteanu Cioată;
 • Premiul I - Sarah Maria Olteanu Cioată, Școala “Anastasia Popescu”, îndurmată de profesoara Maria Roxana Olteanu Cioată;
 • Premiul II – Bianca Cristina Baltă, Școala “Andrei Șaguna”;
 • Premiul III – Oana Drăghiceanu, Școala nr. 195;
 • Premiul Special – Oana Marzan, Școala “Anastasia Popescu”
 • Premiul pentru Culoare – Școala nr. 110 “George Topârceanu”
 • Mențiuni :

Gheorghe Tudor, Școala “Olga Gudynn”;

Ruxandra Dorobanțu, Școala “Anastasia Popescu”;

Petrache Ana-Maria, Școala “Olga Gudynn”;

Burcea Alexandra, Școala “Andrei Șaguna”.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor le-a acordat tinerelor talente diplome, iar lucrările premiate vor fi reunite într-o expoziție.

 


8 mai 2009
28 Mai - Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, Primul Ministru al României a aprobat, printr-un memorandum, „ Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 28 mai 2009”.

 

 

 


25 mai 2009
28 mai - Recunoștința noastră eroilor patriei

Joi, 28 mai, sărbătorim Ziua Eroilor. Nu întâmplător, de Ziua Înălțării Domnului Isus Hristos se cinstește memoria celor care s-au jertfit pentru România. Acest eveniment marchează, în fiecare an, ziua când comemorăm pe cei căzuți în războaie în marile conflagrații mondiale, dar și pe cei morți în Războiul de Independență.

În această zi de sărbătoare națională a poporului roman, la orele 12 00, în toate lăcașele de cult se vor trage clopotele, iar în instituțiile publice și unitățile de învățământ se va păstra un moment de reculegere.

Ne-am bucura să credem că toate cele 153.959 morminte ale eroilor români au fost deja îngrijite la această dată, iar glasul clopotelor va putea purta în eter apelul solemn pentru eternă recunoștință până în cele mai îndepărtate colțuri de pământ, oriunde și-au dat obolul datoriei pentru țară eroii cu nume și cei fără de nume.

Există, de asemenea, tradiția de a respecta mormintele cetățenilor străini căzuți pe teritoriul țării noastre ( 132.034), indiferent dacă ne-au fost aliați sau inamici.

În Capitală, începând cu ora 12 00, vor avea loc ceremonii oficiale la Mormântul Ostașului Necunoscut din Memorialul Eroilor Neamului, situat în Parcul Carol I, la Cimitirul Eroilor Revoluției, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit „Filantropia“, Monumentul Eroilor Patriei, Parcela de onoare din cimitirul „Reînvierea“, Parcela eroilor de pe D.N.1 (Aleea Privighetorilor), Monumentul „ Ultimul Străjer al Capitalei“, Monumentul Eroilor Jandarmi și Monumentul Pompierilor…

Pe timpul desfășurării festivităților, la verticala Mormântului Ostașului Necunoscut se va executa survolul spațiului aerian cu formații de zbor aparținând Forțelor Aeriene ale Armatei României.

Manifestări comemorative vor avea loc în toate localitățile din țară în care sunt cimitire de onoare sau locuri de înhumare ale eroilor români.

Reprezentanțele diplomatice și comunitățile românești din străinătate nu îi vor uita de Ziua Eroilor pe eroii români înhumați în 30 de state din Europa și Asia.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, prin reprezentanți ai săi, va realiza în această săptămână un adevărat pelerinaj pe un itinerar eroic, legendar prin sacrificiul a zeci de mii de vieți în secolul abia încheiat: Ungaria (Budapesta, Debrecen, Szeged, Hajduboszormeny), Germania ( Kassel, Worms, Haltingen), Franța (Blaesheim, Soultzmatt)

Alăturați-vă nouă! Eroii Patriei merită cu prisosință recunoștința noastră!


24 mai 2009
Ziua Europeana a parcurilor

VĂ INVITĂM ÎN PARCUL “CAROL I”

În fiecare an, la 24 mai, are loc sărbătorirea Zilei Europene a Parcurilor, zi când toți iubitorii naturii se adună pentru a marca în ființarea primelor parcuri europene, în anul 1909.

Ziua Europeană a Parcurilor a fost lansată de Federatia EUROPARC cu scopul de a crește profilul ariilor protejate europene și de a genera sprijin public pentru scopurile si activitățile lor.

Aflat printre zonele de atracție de prim rang, Parcul “Carol I”, un spațiu plin de verdeață într-un cadru natural deosebit, ce a depășit un secol de existență (1906, anul înființării) se deosebește, în primul rand, prin profilul caracterizat de o solemnitate aparte, datorită prezenței în perimetrul său a unor monumente ce marchează inconfundabil cultul eroilor – Mausoleul Eroilor Neamului și Mormântul Ostașului Necunoscut.

În întregirea imaginii unui parc - căruia nu-i lipsesc capodoperele aflate pe lista monumentelor istorice - contribuie și sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, denumit și Castelului Țepeș , construcție cunoscută publicului larg mai ales în ultimii ani.

De Ziua Europeană a Parcurilor, vă lansăm, cu drag, invitația de a vizita cât mai des Parcul Carol I.

Și nu uitați ca, atunci când ajungeți în preajma Mormântului Ostașului Necunoscut, să păstrați un moment de reculegere în memoria celor căzuți în războaie…


22 mai 2009
Lecție de desen

Continuă la Castelul Țepeș periplul școlilor, animate de ideea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, de susținere a lecțiilor de desen, în aer liber, după o temă istorică dată.

Astăzi, porțile Castelului s-au deschis larg pentru clasele Școlii Primare „Olga Gudynn”, din Băneasa-Pipera. Însoțiți de cadre didactice, elevii au făcut mai întâi un tur al clădirii și li s-a prezentat istoricul acesteia. Apoi a început lecția propriu-zisă de desen.

Cele mai reușite lucrări vor fi păstrate pentru realizarea unei expoziții dedicate Zilei Eroilor, sărbătoare națională, pe care o vom celebra pe 28 mai a.c.


17 mai 2009
Asalt la porțile Castelului Țepeș

format doc | Arhivă comunicate

Duminică, 17 mai a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a organizat Ziua Porților Deschise la sediul său (Castelul Țepeș, din Parcul Carol I ), situat în strada Candiano Popescu nr. 6, sector 4.

Încă de dimineață, un public numeros a luat cu asalt porțile pitorescului castel, o construcție cunoscută bucureștenilor mai ales în ultimii 4 ani, de când aceasta se află în administrarea Oficiului.

În urmă cu 86 de ani, î n Parcul Carol I din București avea loc ceremonia reînhumării Eroului Necunoscut (1923). Monumentul Ostașului Necunoscut a devenit, de-atunci, locul de pelerinaj pentru cinstirea celor căzuți în războaie.

Și de data aceasta, a fost adus un pios omagiu eroilor patriei.

O fotoexpoziție cu tematică specifică activității instituției, o expoziție de carte și documente istorice rare despre cultul eroilor la români, parada uniformelor de epocă, o tombolă cu premii..., un concurs pe teme de istorie au fost doar câteva alte repere înscrise în programul zilei.

Muzica a completat ambianța de neconfundat cu care au fost primiți circa o mie de vizitatori, interesați să cunoască istoria „Castelului Țepeș”, dar și proiectele și realizările Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, acum cu puține zile înaite de manifestările ce vor avea loc cu ocazia Zilei Eroilor, sărbătoare națională a poporului român.


13 mai 2009
Porți deschise la Castelul Țepeș

format doc | Arhivă comunicate

Duminică, 17 mai a.c., între orele 1000 – 1500, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează Ziua Porților Deschise la sediul său (Castelul Țepeș, din Parcul Carol I ), situat în strada Candiano Popescu nr. 6, sector 4.

Suntem onorați să vă adresăm invitația de a participa la acest eveniment, prilej cu care veți avea posibilitatea să cunoașteți mai îndeaproape domeniul cultului eroilor, precum și programele și proiectele derulate de Oficiu.

În această zi, în urmă cu 86 de ani, în Parcul Carol I din București avea loc ceremonia reînhumării Eroului Necunoscut (1923). Monumentul Ostașului Necunoscut a devenit, de-atunci, locul de pelerinaj pentru cinstirea celor căzuți în războaie. Pe 17 mai, vă invităm să le aducem un pios omagiu, împreună, eroilor patriei.

O fotoexpoziție cu tematică specifică activității noastre, o expoziție de carte și documente istorice rare despre cultul eroilor la români, parada uniformelor de epocă, o tombolă cu premii... sunt doar câteva alte repere înscrise în programul zilei.

Muzica va completa ambianța de neconfundat cu care veți fi primiți, împreună cu cele mai bune gânduri din partea organizatorilor.

Sediul nostru va fi deschis tuturor celor care vor dori să viziteze și să cunoască istoria „Castelului Țepeș”. Edificiul, construit în anul 1906, după planurile arhitecților Șt. Burcuș și V. Ștephănescu, este un important reper arhitectonic ce reproduce, la scară redusă, Cetatea Poenari, ridicată de către domnitorul Vlad Țepeș la Cheia Argeșului, de pe plaiul Loviștei.

Persoană de contact: Ion Roncea, telefon mobil: 0726.10.40.95


13 mai 2009
Încheierea lucrărilor Comisiei mixte interguvernamentale româno-slovace, UN NOU PAS ÎN ÎNDEPLINIREA ACORDULUI COMUN PRIVIND ÎNGRIJIREA MORMINTELOR DE RĂZBOI

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 5 – 6 mai 2009, la Bratislava s-au desfășurat lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei Interguvernamentale româno – slovace pentru aplicarea Acordului privind regimul juridic al mormintelor de război aflate pe teritoriul celor două state.

Din delegația română, condusă de Ilie Schipor, directorul adjunct al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, au făcut parte reprezentanți ai Ministerelor Apărării Naționale, Afacerilor Externe, ai Administrației și Internelor.

Părțile în Comisie s-au informat reciproc cu privire la legislația națională referitoare la mormintele de război, încheierea unor acorduri interguvernamentale în acest domeniu și proiectele de reconstrucție a unor cimitire și opere comemorative în terțe state.

A fost evidiențiată buna colaborare a celor două părți în organizarea taberei de voluntari, din august 2008, pentru îngrijirea mormintelor eroilor români înhumați în Cimitirul de onoare de la Zvolen.

În cele două zile, Comisia a mai participat la manifestările ocazionate de aniversarea a 64 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial la Cimitirul eroilor români (Zvolen), Monumentul eroilor români (Lucenec), la cimitirele și monumentele eroilor sovietici ( Zvolen și Trnava).

La aceste manifestări comemorative au participat Ambasadorul României în Republica Slovacia, diplomați din Federația Rusă, Belarus, Republica Cehia și Ucraina, reprezentanți ai autorităților regionale și locale, veterani de război, un numeros public.

 

 


8 mai 2009
Elevii desenează Castelul Țepeș

Azi, 8 mai 2009, un grup de 25 de elevi de la Școala bucureșteană Anastasia Popescu au realizat, la Castelul Țepeș, o serie de desene ale edificiului. Aceștia au fost animați de ideea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO de a premia realizatorii celor mai bune desene ale unor clădiri bucureștene cu relevanțe istorice.

Elevii provin din clasa a III-a, prințul Matei, și din clasa a V-a, prințul Constantin, și au fost coordonați de Cioată Maria Roxana OLTEANU (profesor de artă) și Camelia GANCIU (învățătoare).


29 aprilie 2009
Mesaj de felicitare cu ocazia zilei Veteranilor de Război

Dragi și bravi veterani de război,

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor vă datorează respectul și admirația pentru înaltul sentiment al datoriei care v-a călăuzit destinele,

luptând pe frontul neatârnării și demnității statale românești.

Peste tot, acolo unde a fost nevoie, cu vorba sau cu fapta, ca legende vii ale conștiinței naționale, ați fost alături de instituția noastră în efortul de reîntregire a memoriei colective, pentru neuitarea Eroilor Neamului.

Îmi este deosebit de plăcut ca, în ziua din 29 aprilie, Ziua Veteranilor de Război, moment sărbătoresc de o înaltă încărcătură emoțională, să vă felicit și să vă adresez urări de viață lungă și sănătate, cu convingerea personală că mai aveți încă multe de spus și de înfăptuit pentru menținerea mereu aprinsă a flăcării ce hrănește cultul eroilor și pomenește etern odihna acestora.

Dr. Cristian SCARLAT,

directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor

29 aprilie 2009


23 aprilie 2009
De Sfântul Gheorghe, Castelul Țepeș, ocupat de copii

format doc | Arhivă comunicate

Astăzi 23 aprilie, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a găzduit festivitatea de premiere a competiției interșcolare organizate de Comisia Națională a României pentru UNESCO și intitulată Descoperă schimbările din jurul tău. Clădirile au amintri. Acțiunea, cu real efect educativ, dedicată Bucureștilor la 550 de ani de la atestare documentară, a fost urmărită cu interes de cei peste o sută de elevi și dascăli prezenți.

La competiție au participat 12 școli din toate sectoarele Capitalei care au avut ca temă alcătuirea unei cărți dedicată unei clădiri din București. Școala „George Topârceanu” din sectorul 4 a ales să scrie despre Castelul Țepeș, sediul Ofciului Național pentru Cultul Eroilor.

Festivitatea de premiere a fost urmată de o ceremonie de depunere de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut și de vizitarea rotondei din cadrul Memorialului Eroilor Neamului.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor salută și susține astfel de inițiative care au ca scop apropierea tinerilor de mormintele și monumentele eroilor.

 

 

 

 

 


17 aprilie 2009

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor dorește tuturor prietenilor și vizitatorilor acestei pagini,

UN PAȘTE LINIȘTIT, ALĂTURI DE CEI DRAGI!


17 aprilie 2009
Un adevărat cult pentru eroii români

În Republica Slovacă, desfășurarea festivităților ocazionate de împlinirea a 64 de ani de la participarea armatei române la eliberarea țării și 65 de ani de la Insurecția Națională (29 august 1944) continuă.

După manifestările organizate de autoritățile locale din Banska Bystrica și Nove Mesto nad Vahom în luna martie și la începutul acestei luni, au urmat cele desfășurate săptămâna trecută de primăria orașului Stara Tura, în cooperare cu organizațiile luptătorilor antifasciști din zonă.

A intrat deja în tradiția instituțiilor statului slovac și a cetățenilor săi ca amintirea celor care i-au eliberat să fie păstrată și transmisă din generație în generație.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu partea slovacă, a organizat, desfășurat și cofinanțat, anul trecut, la Zvolen prima tabără de voluntari români pentru îngrijirea Cimitirului Central din localitate, în care se odihnesc peste 10.000 eroi români căzuți pe aceste locuri.

Urmare la acordul româno-slovac încheiat între cele două țări, comisia mixtă interguvernamentală, constituită încă de anul trecut, se va întâlni pe 4 și 5 mai într-o nouă sesiune pentru continuarea și dezvoltarea proiectelor comune, de protejare și îngrijire atentă a mormintelor și operelor comemorative de război, spre cinstirea eternă a memoriei eroilor.


14 aprilie
18 aprilie - Ziua Internațională pentru Conservarea Monumentelor

format doc | Arhivă comunicate

Începând cu 1983, la inițiativa Comitetului Internațional al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS), se marchează, în 18 aprilie, Ziua Internațională pentru Conservarea Monumentelor.

După Primul Război Mondial, România a fost printre cele dintâi state care, urmând exemplul Franței, a decis să înalțe un monument de for public, Arcul de Triumf, devenit repede în București monumentul de referință pentru cinstirea memoriei eroilor ce s-au jertfit pe câmpul de onoare. Astfel, conform Tratatului de la Versailles, în care se stabilea responsabilitatea fiecarei țări de a respecta mormintele eroilor de război, România a fost primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naționali. Apoi, în deceniile următoare ale secolului trecut, au fost ridicate alte monumente, remarcabile prin arta realizării lor, în amintirea celor căzuți pentru țară. Toate aceste monumente de for public fac parte astăzi din patrimoniul nostru național.

Acum, când marcăm Ziua Internațională pentru Conservarea Monumentelor, constatăm că starea de conservare a tot mai multor așezăminte comemorative de război românești din țară și străinătate a devenit precară. În multe locuri, neglijența edililor, dar și indiferența comunităților locale au făcut ca opere comemorative de certă valoare artistică ridicate în perioada interbelică să se găsească într-o stare avansată de degradare.

Recent, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, abordând atitudinea față de monumentele comemorative care fac obiectul unor interpretări diferite în statele membre, a adoptat Recomandarea 1859 și Rezoluția 1652, prin care statele membre sunt invitate la o mai bună colaborare în domeniul protejării, conservării și valorificării monumentelor comemorative, contribuind astfel la consolidarea memoriei colective în spațiul noii Europe.

Prin programele și proiectele pe care le inițiază, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor acționează consecvent pentru conservarea monumentelor comemorative românești și a cimitirelor de război din țară și străinătate și încearcă să resusciteze interesul pentru grija față de aceste simboluri ale pomenirii memoriei eroilor.

În preajma Sărbătorii Sfintelor Paști și în întâmpinarea „Zilei Eroilor”, din 28 mai, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor cheamă autoritățile locale, instituțiile specializate, organizațiile neguvernamentale, pe toți cetățenii români cu spirit civic să se alăture efortului de a păstra și îngriji monumentele eroilor.


13 aprilie
Stabilirea concursului online Să nu ne uităm eroii, ediția a XII-a

S-a încheiat concursul online Să nu ne uităm eroii!, ediția a XII-a. În urma evaluării rezultatelor și a tragerii la sorți, au fost desemnați următorii câștigători:

Locul I: Alina Andronache, Vaslui

Locul II: Mircea Ciobotaru, Huși, jud. Vaslui

Locul III: Diana Moga, Huși, jud. Vaslui

 

Mulțumim tuturor celor 809 concurenți pentru participare și vă așteptăm cu drag la următoarele ediții ale concursului. Lansarea lor va fi anunțată din timp pe site-ul nostru.

click aici pentru a vizualiza lista concurenților care vor primi diplome

click aici pentru a vizualiza rezultatele concursului Să nu ne uităm eroii


2 aprilie
BANSKA BYSTRICA, SLOVACIA

Depunere de coroane la Monumentul eroilor români

La 27 martie a.c., ambasadorul României în Republica Slovacă a participat la manifestările organizate de autoritățile locale, cu ocazia aniversării a 64 de ani de la eliberarea orașului Banska Bystrica de către trupele române și sovietice, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La ceremonialul din acest an au participat președintele Republicii Slovace – dl. Ivan Gašparoviè –, membri ai Parlamentului, prefectul regiunii, primarul orașului și reprezentanți ai autorităților locale, alți ambasadori și membri ai corpului diplomatic acreditați la Bratislava, precum și reprezentanți ai asociațiilor veteranilor de război, ai societăților civile și un numeros public local.

În alocuțiunea susținută cu acest prilej, președintele Republicii Slovace a adresat mulțumiri Armatei române pentru contribuția sa la eliberarea Slovaciei, în primăvara anului 1945, exprimându-și recunoștința pentru jertfa eroilor români.

De asemenea, primarul orașului Banska Bystrica a mulțumit Armatei române eliberatoare și a afirmat că jertfa eroilor români trebuie reamintită, cu fiecare ocazie, tinerei generații pentru a nu fi uitată niciodată.

În vederea continuării tradiției de păstrare vie a memoriei militarilor români care au căzut în luptele pentru eliberarea Slovaciei în Al Doilea Război Mondial, Ambasada României la Bratislava a inaugurat expoziția de fotografii intitulată Eliberarea Slovaciei de către Armata Român㠖 1945, care va fi expusă în holul primăriei din Banska Bystrica pe perioada lunii aprilie a.c.

27 martie
Încheierea lucrărilor Comisiei mixte româno - ruse

În perioada 23 – 24 martie 2009, la Moscova s-a desfășurat a doua sesiune a Comisiei Interguvernamentale Mixte româno–ruse privind regimul juridic al mormintelor de război înființată în baza art. 6 al Acordului interguvernamental privind regimul juridic al mormintelor de război românești de pe teritoriul Federației Ruse și celor ruse de pe teritoriul României.

Din delegația română, condusă de directorul adjunct al Oficiului, domnul Ilie SCHIPOR, au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

În cadrul lucrărilor Comisiei au fost inventariate și analizate activitățile derulate în anul 2008 și primul trimestru din 2009 pentru îngrijirea mormintelor de război de pe teritoriul celor două țări.

A fost evidențiată preocuparea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor pentru marcarea, cu monumente comemorative de război, a cimitirelor multinaționale în care sunt înhumați militarii români morți în prizonierat în lagărele NKVD de la Liublino și Krasnogorsk (regiunea Moscova), Kameșkovo (regiunea Vladimir), Talițî (regiunea Ivanov) și Oranki (regiunea Nijnii Novgorod)

La rândul său, partea rusă a apreciat în mod deosebit preocuparea autorităților române pentru îngrijirea cimitirelor ruse (sovietice) de pe teritoriul României, inclusiv prin organizarea taberelor de tineri voluntari la Lipova, Sinaia și Vlădeni – Brașov.

De asemenea, au fost convenite detaliile organizatorice ale unei misiuni de documentare, care va avea loc în luna iunie a.c., în regiunea Volgograd în scopul identificării mormintelor militarilor români căzuți în luptele de la Stalingrad, Cotul Donului și din Stepa Calmucă.

Un moment semnificativ l-a reprezentat depunerea de coroane de flori de către cele două delegații la Mormântul Ostașului Necunoscut din Piața Roșie
25 martie
A doua reuninune a Comisiei Mixte Interguvernamentale româno-ruse privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război

format doc | Arhivă comunicate

La începutul acestei săptămâni, la Moscova, s-a desfășurat reuniunea Comisiei Mixte Interguvernamentale româno-ruse privind regimul mormintelor militare, a doua rundă a dialogului la acest nivel în ultimii doi ani.

La reuniune au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe ai Ministerului Internelor și Reformei Administrative precum și ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

În cadrul lucrărilor Comisiei s-a urmărit clarificarea aspectelor tehnice concrete referitoare la aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental privind regimul juridic al mormintelor de război.

De asemenea, a fost prezentat cadrul legislativ specific României și Federației Ruse, în domeniul menționat.

A fost realizat un util schimb de informații și documente referitoare la monumentele și operele comemorative de război aflate pe teritoriul celor două state. În acest context, a fost prezentată disponibilitatea autorităților române de a îndeplini prevederile Recomandării nr. 1859 și Rezoluției nr. 1652, adoptate recent, în sesiunea Consiliului Europei din 29 ianuarie 2009.

A fost subliniat sprijinul deosebit primit din partea autoritățile ruse pentru inaugurarea primelor monumente comemorative românești din Federația Rusă, la Liublino și Krasnogorsk, iar partea română și-a exprimat dorința de a inaugura noile monumente ridicate la Kameșcovo, Talițî și Oranki la data de 28 mai a.c., cu prilejul Zilei Eroilor.

Colaborarea fructuoasă din ultimii doi ani evidențiază interesul comun al părților pentru dezvoltarea parteneriatului și întărirea dialogului în scopul aplicării prevederilor Acordului interguvernamental dintre cele două state privind regimul juridic al mormintelor de război.


23 martie
Întreg poștal 28 mai 2009 - Ziua Eroilor

În corolarul de produse și activități dedicate Zilei Eroilor din acest an, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a realizat, cu sprijinul S.C. Romfilatelia S.A, un întreg poștal.

Pe plic sunt inserate imagini reprezentând Cimitirul Internațional de Onoare

„ Mircea cel Bătrân” din localitatea Mircea Vodă, județul Constanța, Castelul Țepeș, adresa site-ului ONCE www.once.ro și mențiunea „Din arhiva Oficiului Național pentru Cultul Eroilor”.

Sâmbătă, 3 noiembrie 2007, în comuna Mircea Vodă, jud. Constanța, avea loc o impresionantă ceremonie, prilejuită de finalizarea lucrărilor de reabilitare a celui mai mare și reprezentativ așezămînt funerar multinațional de război din România, Cimitirul International de Onoare „Mircea cel Bătrân“.

Amplul proiect de reabilitare, ce a vizat readucerea ansamblului la forma de odinioară și instalarea unui nou monument central, a fost inițiat, finanțat și coordonat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. La această realizare au contribuit Instituția Prefectului, Consiliul Județean Constanța, Arhiepiscopia Tomisului și Primăria Mircea Vodă, care au susținut material și financiar executarea lucrărilor de reparații.

Aducerea în memoria opiniei publice de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, prin acest întreg poștal, a cimitirului internațional din Mircea Vodă, constituie o dovadă de respect a generațiile prezente pentru jertfa supremă a înaintașilor , indiferent de naționalitate.


19 martie
Eroii români comemorați la Zvolen (Slovacia)

La 13 martie a.c., autoritățile locale din orașul Zvolen au organizat o amplă ceremonie de comemorare a eroilor români căzuți pentru eliberarea Slovaciei în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

La Cimitirul de Onoare Românesc din Zvolen a fost organizat un ceremonial militar în cadrul căruia au fost depuse coroane de flori la monumentul eroilor români, au fost intonate imnurile de stat al României și al Republicii Slovace, s-au arborat drapelele naționale, iar o gardă militară a prezentat onorul.

Manifestările prilejuite de cea de-a 64-a aniversare a eliberării orașului Zvolen s-au bucurat de participarea a numeroși membri ai corpului diplomatic acreditați la Bratislava, reprezentanți ai autorităților locale și ai asociațiilor veteranilor de război precum și a unui numeros public.

În alocuțiunea sa, președintele Comitetului Regional al Uniunii Luptătorilor Antifasciști a adresat mulțumiri armatei române pentru contribuția ei la eliberarea Slovaciei și și-a exprimat recunoștința pentru jertfa eroilor români.

Țara noastră a fost reprezentată de ambasadorul României Florin Vodiță, iar armata română de comandantul Diviziei I Infanterie „Dacica“, generalul maior Nicolae Dohotariu.

Cimitirul de Onoare Românesc din Zvolen este cel cel mai mare cimitir militar al ostașilor români din Europa Centrală și se numără printre cele mai reprezentative obiective comemorative de for public din Slovacia. Aici sunt înhumați peste 10.384 de eroi români căzuți între 18 decembrie 1944 și 12 aprilie 1945, pe întregul teritoriu al Slovaciei.

În luptele pentru eliberarea Slovaciei și-au pierdut viața peste 16.000 de militari români a căror memorie este cinstită prin numeroase plăci comemorative, troițe, monumente și obeliscuri aflate în peste 50 de localități slovace.

 


16 martie

Să nu ne uităm eroii!

ComunicareDin cauza unor disfuncționalități tehnice, seria a II-a a Concursului cu tematică istorică Să nu ne uităm eroii! nu poate fi încă postată pe site-ul Oficiului.

Ne cerem scuze pentru acest impediment și vă informăm că perioada de desfășurare a consursului va fi prelungită corespunzător.

Până atunci, cei care doresc se pot înscrie, în continuare, la seria I.

Vă mulțumim pentru înțelegere.


05 februarie
Monumentele comemorative în atenția Consiliului Europei

Pe 29 ianuarie a.c., Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a analizat documentul intitulat Atitudinea față de monumentele comemorative care fac obiectul unor interpretări istorice diferite în statele membre ale Consiliului Europei. Completând normele de drept internațional umanitar, acest document reglementează regimul mormintelor și operelor comemorative de război, pe plan intern și internațional.

În cadrul ședinței Comisiei afacerilor politice au fost adoptate Recomandarea 1859 și Rezoluția 1652, prin care statele membre ale Consiliului Europei sunt invitate la o mai bună colaborare în domeniul protejării, conservării și valorificării monumentelor comemorative.
Documentele în original pot fi accesate aici


03 februarie
Omagiul președintelui României pentru eroii români căzuți la Budapesta

Aflat într-o vizită oficială în Republica Ungară, Președintele României, Traian Băsescu, a depus, la 2 februarie 2009, o coroană de flori la Monumentul ostașilor români amplasat în Cimitirul central Rakoskeresztur din Budapesta.

În parcela de onoare românească sunt înhumați 164 de eroi, dintre cei care și-au jertfit viața în luptele din cadrul „Operației Budapesta”, la care trupele române au participat în perioada 29 octombrie 1944 – 15 ianuarie 1945.

Monumentul este opera artistului plastic Valentin Tănase și a fost realizat la inițiativa și cu finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, fiind inaugurat la 25 octombrie 2007, cu prilejul Zilei Armatei României.


03 februarie
S-a lansat concursul Să nu ne uităm eroii!

S-a lansat cea de-a XII-a ediție a concursului on-line cu premii Să nu ne uităm eroii!.
Concursul cuprinde două serii de întrebări și se va desfășura în perioada 03.02-31.03.2009.

Accesați secțiunea Concurs a site-lui nostru, unde sunt prezentate toate informațiile necesare pentru a vă înscrie și a participa.

Click aici pentru a vă înscrie în prima serie a concursului.

 


30 ianuarie
Concursul cu premii Să nu ne uităm eroii!

CUNOAȘTE-I PE CEI CARE AU LUPTAT ȘI PENTRU TINE!

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor anunță lansarea, la 3 februarie 2009, a celei de-a XII-a ediții a concursului on-line cu premii Să nu ne uităm eroii!

Concursul cuprinde două serii de întrebări și se va desfășura în perioada 03.02-31.03.2009. Tematica concursului se adresează tuturor celor pasionați de istorie și de cultul eroilor la români.

Accesați secțiunea Concurs a site-lui nostru, unde sunt prezentate toate informațiile necesare pentru a vă înscrie și a participa.

Rezultatele și numele câștigătorilor vor fi afișate pe site-ul Oficiului (www.once.ro) începând cu data de 06.04.2009.

Vă așteptam să vă înscrieți și să participați la Concurs!


24 ianuarie
UNIREA DIN 1859,
„ cheia bolții fără de care s-ar prăbuși tot edificiul național“
(Mihail Kogălniceanu)

Unirea Principatelor Române reprezintă primul pas important spre formarea statului român modern. Actul a fost înfăptuit la 24 ianuarie 1859 și stă sub semnul personalității lui Alexandru Ioan Cuza (1820-1873). Remarcabil om de stat și inițiator a numeroase reforme sociale, economice și administrative Cuza se înscrie în rândul personalităților de primă mărime din istoria României. Activitatea sa politică a marcat evoluția tânărului principat apărut ca o necesitate legitimă pe harta Europei și a deschis cale aspre obținerea Independenței de stat a României în 1877.

Făurirea Unirii a marcat intrarea în modernitate a României și a deschis perspectiva politic, economic și social. Reformele ce eu urmat Unirii au relevat un efort hotărâtor în mersul ascendent al societății românești.


15 ianuarie
159 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MIHAI EMINESCU

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
Țara mea de glorii, țara mea de dor?
Brațele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ți mare, mare viitor!
Fiarbă vinu ’n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ți mândri aste la nutresc;
Căci rămâne stânca, deși moare valul,
Dulce Românie, asta ți-o doresc.


14 ianuarie
CIMITIRUL INTERNAȚIONAL DE ONOARE „MIRCEA CEL BĂTRÂN“
83 de ani de la inaugurare

Sâmbătă, 10 ianuarie 2009, s-au împlinit 83 de ani de la inaugurarea Cimitirului Internațional de Onoare „Mircea cel Bătrân“, amenajat de către Societatea „ Mormintele eroilor căzuți în război“, precursoarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, cu sprijinul Armatei române. C el mai mare sanctuar de război multinațional din România, Cimitirul „Mircea cel Bătrân“, a fost restaurat în anul 2007, la inițiativa și cu resursele financiare ale Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Proiectul a vizat readucerea ansamblului comemorativ la forma de odinioară, reinaugurarea lui având loc în data de 3 noiembrie 2007.

În cimitirul amenajat în anul 1926 în localitatea Mircea Voda, județul Constanța sunt înhumați peste 5.300 de militari români, ruși, germani, sârbi, bulgari și de alte naționalități,căzuți în luptele din Dobrogea în prima conflagrație mondială.

Cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața pentru Romania, protejarea mormintelor lor din țară și din străinătate, conjugată cu respectarea cimitirelor de război ale străinilor căzuți pe teritoriul țării noastre – indiferent dacă ne-au fost aliați sau inamici –, contribuie la dezvoltarea dialogului dintre națiuni și la eliminarea conflictului, ca opțiune, în rezolvarea disputelor internaționale.

 

 

- Arhivă evenimente -

     

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor