Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Actualitate
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

MARTIE (FLORAR)

1
Se naşte Constantin Ţucanu, veteran al Războiului de Independenţă, al celui de Al Doilea Război Balcanic şi al Primului Război Mondial (1854).
Ziua Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
Ziua Automobiliştilor Militari.

2
Primul Război Mondial:
generalul David Praporgescu este distins post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a, „Pentru vitejia şi destoinicia cu care a condus personal operaţiunile trupelor de pe valea Oltului şi munţii Coţi în 1916, căzând grav rănit de o schijă de obuz când se afla în linia I de tranşee îmbărbătând pe soldaţi la luptă crâncenă contra inamicului, murind ca un erou din cauza rănilor căpătate” (1927).

Al Doilea Război Mondial: căpitanul de marină Costachescu C. Constantin, comandantul submarinului Delfinul, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

3
Generalul Gheorghe Avramescu moare la Jászberény, Ungaria (1945).

5
Primul Război Mondial
: Românii foşti militari austro-ungari, căzuţi prizonieri la ruşi şi aflaţi în lagărul de la Darniţa îşi asumă un angajament ce reprezintă de fapt prima declaraţie de Unire a Transilvaniei cu România: Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România (1917).

România semnează, la Focşani, protocolul de prelungire a armistiţiului cu Puterile Centrale (1918).

6
Se semnează, la Bucureşti, „Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor române de război din Republica Ungară şi al mormintelor ungare de război din România“ (2008).

9
Mareşalul Alexandru Averescu se naşte în oraşul Ismail, Basarabia (1859).

Al Doilea Război Mondial: locotenentul aviator Andrei T. Tudor este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

Colonelul Anghelescu A. Gheorghe, comandantul regimentului 1 Doroban ţ i Dolj, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

12
Al Doilea Război Mondial
: maiorul Corobceanu Petre din regimentul 82 Infanterie este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

13-17
Al Doilea Război Mondial
: armata sovietic ă atacă poziţiile româno-germane din istmul Parpaci, Crimeea (1942).

14
România se proclamă Regat (1881).

17

Al Doilea Război Mondial: a rmata sovietică forţează Nistrul şi intră pe teritoriul României (1944)

15
Al Doilea Război Mondial
: brigăzile mixte de munte şi cele de cavalerie şi-au schimbat denumirea în divizii de munte (1942).

18
Primul Război Mondial
: se semnează, la Buftea, Tratatul preliminar de pace între România şi Puterile Centrale, pe baza căruia vor începe la Bucureşti, 22 martie, tratativele în vederea încheierii păcii (1918).

Osemintele a 14 eroi români sunt exhumate din Cimitirul comunal Boiţa (jud. Sibiu), fiind reînhumate în Cimitirul eroilor (1928).

Al Doilea Război Mondial: Armata 1 română încheie operaţiunea ofensivă în Munţii Javorina, Cehoslovacia (1945).

20
Al Doilea Război Mondial
: Armata 4 română încheie atacul poziţiilor apărate în Munţii Metalici de corpurile 17 german şi 5 ungar (1945).

Slt. post-mortem Ionuţ Cosmin Sandu moare în misiune în Afganistan (2008).

23
Al Doilea Război Mondial
: Căpitanul Barbu I. Gheorghe din Regimentul 30 Dorobanţi Muscel este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III cu spade (1945).

24
Moare Maria Drăgescu, pilot în escadrila sanitară din al Doilea Război Mondial, supranumită Escadrila Albă (2013).

25
Al Doilea Război Mondial
: Armata 1 română începe operaţiunea ofensivă pe direcţia generală Brno, forţând râul Hron (1945).

Armata 4 română începe operaţiunile în Munţii Tatra Mică (1945).

Trupele române contribuie la eliberarea zonei Banská Bystrica (1945).

Ziua Operaţiilor Psihologice.

26
Primul Război Mondial
: Bethmann-Hollweg, cancelarul Germaniei şi contele Ottokar Czernin, ministrul de externe al Austro-Ungariei, semnează Documentul de la Viena, prin care, în caz de victorie, se atribuie Austro-Ungariei teritoriul României (1917).

27
Basarabia se uneşte cu România prin decizia Sfatului Ţării (1918).

29

Al Doilea Război Mondial: trupele sovietice ocupă Cernăuţii (1944).

 


CU PRILEJUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ȘI A ANULUI NOU 2009,

ECHIPA OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

UREAZĂ TUTUROR COLABORATORILOR

LA MULȚI ANI!


29 decembrie 2008

Bucureștiul Memorial

 

Pentru al cincilea an consecutiv, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a realizat un calendar de perete, tematica acestuia fiind monumentele comemorative bucureștene.
În cele 12 file se regăsesc cele mai importante monumente de for public din Capitală realizate după Primul Război Mondial: Arcul de Triumf, Monumentul eroilor sanitari, Monumentul trupelor de geniu ș.a.

 

 

 

 


12 decembrie 2008

Acordul cu Ungaria privind regimul juridic al mormintelor de război a fost publicat în Monitorul Oficial

Marți, 9 decembrie 2008, s-a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 826 Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București, la 6 martie 2008.

Acordul creează cadrul juridic necesar pentru respectarea datoriei sacre de cinstire a memoriei eroilor de război, în conformitate cu obligațiile ce decurg din prevederile Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 și din Protocoalele adiționale ale acestora din 8 iunie 1977, precum și din prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război. Conform statisticilor, sunt înmormântați pe teritoriul Ungariei 16235 de soldați români morți în cele două Războaie Mondiale, iar pe teritoriul României 4136 de soldați maghiari.

Până în prezent, România a mai încheiat astfel de acorduri cu Republica Federală Germania, în 1996, cu Federația Rusă, în 2005 și cu Republica Slovacă, în 2007. Totodată, se află într-o fază avansată a procedurilor de semnare Acordul interguvernamental cu Republica Slovenia.

 


11 decembrie 2008
Spectacolul Suflet de român, la a III-a ediție

format doc | Arhivă comunicate

Miercuri, 10 decembrie 2008, s-a desfășurat la sala „Nichita Stănescu” a Centrului Cultural MIRA spectacolul Suflet de Român, organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în parteneriat cu MIRA și cu sprijinul Fundației „Om Bun”.

Această manifestare culturală a constituit un bun prilej de promovare a principalelor repere din activitatea Oficiului în anul 2008. Invitații la spectacol au luat la cunoștință, prin intermediul unor panouri tematice și a imaginilor proiectate, despre acțiuni de mediatizare a cultului eroilor, întreprinse de instituția noastră atât în țară, cât și peste granițele ei, acolo unde au căzut eroi ai neamului.

La reușita spectacolului și-au dat concursul Victor Socaciu, Gheorghe Turda, Adrian Daminescu, Tatiana Stepa și Nicola. Au fost, de asemenea, invitați corul de copii „Meloritm” și Ansambul artistic „Ciocârlia”.

Publicul spectator, reprezentat în bună măsură de cei ce s-au implicat nemijlocit în acest an la reușita proiectelor lansate pentru comemorarea eroilor de război și salvarea memoriei acestora, a rezonat la unison, prin aplauze, la mesajul transmis de artiștii care au evoluat pe scenă, în sala prestigioasului așezământ de cultură.

 


11 decembrie 2008
S-au decernat diplomele de excelență pentru anul 2008

format doc | Arhivă comunicate

Miercuri, 10 decembrie 2008, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a decernat diplomele de excelență pentru anul 2008.

„Diploma de Excelenț㓠reprezintă o distincție acordată anual de instituția noastră persoanelor și instituțiilor care, prin activitatea lor, au contribuit semnificativ la realizarea unor proiecte în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război.

Pentru 2008 diplome de excelență au fost acordate: doamnei Dana Constantinescu, Ambasador al României în Slovenia; domnului Marcel Alexandru, Consul General al României la Strasbourg; domnului general (r) Florian Tucă; doamnului colonel (r) Gheorghe Cristache; Societății Române de Cruce Roșie; Muzeului Militar Național; Societății Culturale „Ginta Latin㔠– filiala Sângeorz Băi și Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni.

 


11 decembrie 2008
Sesiunea anuală de comunicări științifice Cimitire și opere comemorative de război

Nevoia unei acțiuni concertate

format doc | Arhivă comunicate

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a organizat și desfășurat miercuri, 10 decembrie 2008 la Cercul Militar Național, Sesiunea anuală de comunicări științifice cu tema ”Cimitire și opere comemorative de război dedicate eroilor din Primul Război Mondial”. La sesiune au participat cadre didactice din învățământul superior și preuniversitar, muzeografi, cercetători în domeniul istoriei și istoriei militare, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale.

A fost lansat, cu această ocazie, volumul ”Eroi și Morminte”, care cuprinde lucrările susținute în cadrul sesiunii de comunicări științifice, ediția 2007, iar participanților le-a fost înmânată câte o mapă cu materiale de prezentare a activității Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Lucrările sesiunii au fost deschise de dr. Cristian Scarlat, directorul Oficiului, care a prezentat scopul manifestării, reliefând, totodată, proiectele reper ale instituției, unele realizate în acest an, altele aflate în curs de finalizare în perioada imediat următoare.

Au prezentat comunicări personalități cunoscute ale cercetării științifice, autorități în domeniu, profesori universitari și reprezentanți ai unor instituții cu responsabilități în prezervarea operelor comemorative de război.

Intervențiile participanților au avut ca mesaj comun nevoia acțiunii concertate pentru a promova neostenit cultul cinstirii celor care s-au jertfit pentru România și protejarea mormintelor acestora, ca datorii sacre ale statului și ale fiecărui cetățean. Există, de asemenea, tradiția de a respecta mormintele cetățenilor străini căzuți pe teritoriul țării noastre, indiferent dacă ne-au fost aliați sau inamici. Această tradiție trebuie continuată, într-un efort unitar, alăturând Oficiului Național pentru Cultul Eroilor contribuția organizațiilor neguvernamentale, activitatea personalităților cu rezultate științifice în domeniu, sprijinul Bisericii și al Școlii.

La încheierea lucrărilor Sesiunii, directorul ONCE a înmânat diplome de merit unor colaboratori ce s-au remarcat, după 1991, în efortul general de reînviere a cultului eroilor, pentru tenacitatea și profesionalismul cu care s-au implicat în materializarea programelor și proiectelor Oficiului.

Comunicările științifice prezentate în cadrul Sesiunii vor fi tipărite în următorul volum “Eroi și Morminte”, ediția 2008.


9 decembrie 2008
Spectacolul “SUFLET DE ROMÂN”, a treia ediție

format doc | Arhivă comunicate

 

Miercuri, 10 decembrie 2008, ora 18,00, va avea loc în sala „Nichita Stănescu” a Centrului Cultural MIRA spectacolul Suflet de Român organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în parteneriat cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative și cu sprijinul Fundației „Om Bun”.

În cadrul spectacolului, aflat anul acesta la cea de-a treia ediție, își vor da concursul Victor Socaciu, Gheorghe Turda, Adrian Daminescu, Tatiana Stepa și Nicola. Sunt, de asemenea, invitați corul de copii „Meloritm” și Ansambul artisitc „Ciocârlia”.

Spectacolul reprezintă un prilej de aducere aminte a jerfei eroilor noștri și constituie cadrul în care Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, continuând tradiția anilor trecuți, va decerna diplome de excelență personalităților și instituțiilor care, prin activitatea lor, a u contribuit la promovarea acțiunilor Oficiului, la cinstirea memoriei eroilor noștri, implicându-se activ în restaurarea mormintelor și operelor comemorative de război din țară sau din străinătate.

 


9 decembrie 2008
Sesiunea de comunicări științifice, ediția 2008

format doc | Arhivă comunicate

 

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează în data de 10 decembrie 2008, Sesiunea anuală de comunicări științifice cu tema "Cimitire și opere comemorative de război dedicate eroilor din Primul Război Mondial” . Manifestarea se va desfășura începând cu ora 9,00 în sala „ Ștefan cel Mare” a Cercului Militar Național.

La sesiune vor participa cadre didactice din învățământul superior și preuniversitar, muzeografi, cercetători în domeniul istoriei și istoriei militare, reprezentanți ai Asociației Naționale pentru Cultul Eroilor. În comunicările lor, participanții vor aborda problematica contextului realizării cimitirelor și operelor comemorative de război dedicate eroilor români căzuți în Războiul de Întregire, semnificația acestora și starea lor de întreținere în prezent.

În cadrul acestei manifestări științifice va fi lansată cartea “Eroi și Morminte”, editată sub egida Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, care cuprinde lucrările prezentate în cadrul sesiunii de comunicări științifice, ediția 2007.

 


9 decembrie 2008
Decernarea diplomelor de excelență, ediția 2008

format doc | Arhivă comunicate

Începând cu anul 2006, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor decernează anual un număr de maximum 10 diplome de excelență persoanelor sau instituțiilor care, prin contribuția lor, au sprijinit efortul de cinstire a memoriei eroilor neamului.

În acest an, în cadrul spectacolului Suflet de român, vor fi decernate opt diplome de excelență următoarelor personalități și instituții: domnului Marcel Alexandru, consulul general al României la Strasbourg; doamnei Dana Constantinescu, ambasadorul României în Slovenia; domnului Florian Tucă, general (r), doamnului Gheorghe Cristache, colonel (r), Societății Române de Cruce Roșie; Muzeului Militar Național; societății culturale „Ginta Latin㔠– filiala Sângeorz Băi; Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni.


4 decembrie 2008
De Ziua Națională a României copiii îi omagiază pe eroi

Luni, 1 Decembrie a.c., cu prilejul aniversării Zilei Naționale a României, un grup de elevi din clasele I și a VI a ale școlii generale nr. 174 „Constantin Brâncoveanu“ din București, însoțiți de părinți și de profesorul de istorie Constantin Cerkez au depus o coroană de flori la Monumentul Infanteristului din Capitală amplasat pe Șoseaua Cotroceni, în apropierea intersecției cu Splaiul Independenței.

Încheiată cu intonarea Imnului Național de către toți participanții, festivitatea organizată de domnul Mihai Tociu a fost continuarea firească a acțiunii de îngrijire a monumentului care a fost inițiată de către acest inimos prieten al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Mulțumim pe această cale tuturor celor care, fie și pentru o clipă, și-au amintit de jertfa celor căzuți pe câmpul de onoare și sperăm ca aceste inițiative, deocamdată singulare, să devină o constantă a conduitei civice.


 

2 decembrie 2008
Primele însemne comemorative românești pe teritoriul Federației Ruse au fost dezvelite

format doc | Arhivă comunicate

Cu ocazia Zilei Naționale a României, în Liublino, un cartier al Moscovei, și la Krasnogorsk, oraș satelit al capitalei Federației Ruse, au fost inaugurate, sâmbătă, 29 noiembrie, primele însemne comemorative dedicate soldaților români morți în lagărele de prizonieri.

La ceremonie au participat ambasadorul României în Rusia, Constantin Grigorie, directorul adjunct al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Ilie Schipor, atașatul militar Laurențiu Sfinteș, iar din partea rusă, generalul Aleksandr Kirilin, șef de direcție în cadrul Ministerului Apărării, și Evgheni Piliaev, director al Asociației Memorialele Militare. De asemenea, au fost prezenți diplomați români și atașați militari din unele state europene și Japonia.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a finanțat și reușește să finalizeze, astfel, primele două însemne comemorative românești, după semnarea, în anul 2005, a Acordului interguvernamental româno-rus privind regimul juridic al mormintelor militare.

In timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial, pe teritoriul fostei URSS au murit în lupte aproximativ 30.000, iar în prizonierat peste 60.000 de militari români. Până în prezent, în Rusia au fost identificate aproape 400 de locuri de înhumare unde sunt înmormântați peste 20.000 de militari români. Aceste cifre se pot modifica însă pe măsura cercetării arhivelor, mai ales a celor ruse. În perioada următoare, în Rusia este preconizată reconstruirea unor cimitire de campanie românești din zonele Stalingrad și Cotul Donului.


2 decembrie 2008
Afișarea răspunsurilor corecte la ediția a XI-a a Concursului online Să nu ne uităm eroii!, sesiunea noiembrie 2008

Încheierea la 12 noiembrie 2008 a ediției a XI-a a concursului de istorie online „Să nu ne uităm eroii!” a confirmat, încă o dată, viul interes pe care îl trezește acest concurs în rândul pasionaților de istorie și de problematica cultului eroilor.
Numeroasele solicitări primite din partea concurenților pentru afișarea răspunsurilor la cele două serii de întrebări subliniază curiozitatea participanților, iar pentru a răspunde cererii lor, vă prezentăm, în continuare, rezultatele corecte:
- Răspunsurile la seria I de întrebări sunt: 1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7c, 8a, 9b, 10b, 11a, 12b, 13c, 14a, 15b
- Răspunsurile la seria a II-a de întrebări sunt: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b
Sperăm ca informațiile date să vă ajute în completarea cunoștințelor dvs. de istorie și vă urăm succes la următoarele concursuri!


2 decembrie 2008
Expoziție la Muzeul Militar Național Instantanee de război. 1916-1918

format doc | Arhivă comunicate

Joi, 27 noiembrie 2008 a avut loc la Muzeul Militar Național “Regele Ferdinand I” din București vernisajul expoziției “Instantanee de Război. 1916-1918”, organizată cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la terminarea Primului Război Mondial.

Expoziția, realizată în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, a prezentat fotografii cu ostașii armatei române în Primul Război Mondial, medalii comemorative provenind din diferite țări participante la Marele Război precum și o serie de piese de uniformă militară. Ineditul expoziției este reprezentat de faptul că nu sunt surprinse scene de luptă ci numai scene de viață cotidiană de pe front, ceea ce marchează umanismul acestei manifestări culturale.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării, profesori universitari, istorici și studenți. Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a fost reprezentat de către domnul director Cristian Scarlat.

Semnificația evenimentului a fost subliniată prin scurte alocuțiuni rostite de academicianul Dan Berindei, dr. Adrian Silvan Ionescu – cercetător principal în cadrul Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” și dr. Alin Ciupală, Facultatea de Istorie, Universitatea București. S-a evidențiat eroismul compatrioților noștri de acum 90 de ani, iar academicianul Dan Berindei a evocat semnificația deosebită în plan comemorativ p e care o are Cimitirul de onoare de la Timisul de Sus care, la inițiativa Oficiului, a fost îngrijit în cadrul unei tabere comune româno-germane, prima de acest fel organizată în România.


28 noiembrie 2008
Dezvelirea primului monument românesc din Slovenia

format doc | Arhivă comunicate

Luni, 1 decembrie a.c., la ora 12.00, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor împreună cu Ambasada României la Ljubljana va oganiza ceremonia dezvelirii Monumentului eroilor români ridicat în localitatea Branik, situată la circa 100 km de Ljubljana.

Monumentul va marca locurile de înhumare ale celor 47 de militari români din cimitirul local și va fi un simbol în amintirea celor peste 500 prizonieri români precum și a miilor de eroi români morți pe câmpurile de luptă din Slovenia (1915-1918), ca soldați k.u.k. (trupe cezaro-crăiești).

În Primul Război Mondial, teritorii slovene și românești au făcut parte din Imperiul Austro-Ungar astfel încât peste 20.000 români au fost înrolați în armata imperială și trimiși pe frontul din Slovenia, numărul celor căzuți în luptă fiind necunoscut până în prezent.

Păstrarea vie a memoriei eroilor căzuți pentru țară nu reprezintă doar o datorie sacră a fiecărui stat ci și o obligație ce decurge din prevederile Convențiilor de la Geneva din 1949 privind victimele de război și Protocoalelor adiționale la acestea. Ca urmare, până la această dată, România, prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, instituție specializată în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război, a încheiat un număr de patru Acorduri interguvernamentale privind regimul juridic al mormintelor de război cu Federația Rusă, Germania, Slovacia și Ungaria, cel cu Slovenia fiind pregătit deja pentru semnare.


28 noiembrie 2008
„CAP DE POD“ la Moscova

format doc | Arhivă comunicate

În preajma Zilei Naționale a României,
Oficiul Național pentu Cultul Eroilor realizează primul

„CAP DE POD” LA MOSCOVA

Sâmbătă, 29 noiembrie a.c., în Liublino, un cartier al Moscovei, și la Krasnogorsk, oraș satelit al capitalei Federației Ruse, vor fi dezvelite primele însemne comemorative realizate de România în acest stat. Cele două monumente românești au fost ridicate la inițiativa și cu sprijinul financiar al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor pentru a marca spre neuitare jertfa prizonierilor de război români căzuți pe pământ rusesc, în timpul și după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Acest act de îndreptățită recunoastere și meritată cinstire se alătură gesturilor asemănătoare făcute, de-a lungul timpului, de germani, italieni, finlandezi și unguri pentru morții lor de război.

La ceremonialele ce vor avea loc cu această ocazie, vor participa reprezentanți ai Ambasadei României la Moscova, directorul adjunct al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, oficiali ai țării gazdă, alți invitați.

În iulie 2008, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în baza Acordului interguvernamental comun realizat între România și Federația Rusă, încheiat în anul 2005, a început realizarea primelor proiecte, cu sprijinul Ambasadei României la Moscova și antreprenoratul Asociației pentru Cooperare Internațională Comemorativă de Război „Voennîe Memorialî”, recomandată de guvernul țării gazdă.

Se reușește, astfel, oficial, deschiderea primului „cap de pod” pentru marcarea cu însemne comemorative românești, în spațiul de azi al Federației Ruse, a locurilor unde există români căzuți pe câmpul de luptă sau morți în prizonierat.


21 noiembrie 2008
Stabilirea câștigătorilor concursului online

S-a încheiat concursul online "Să nu ne uităm eroii", ediția a XI-a. În urma tragerii la sorți au fost desemnați cei 3 câștigători:

Locul I - Răveanu Georgiana, elevă, Drobeta Turnu Severin
Locul II - Mitrache Ofelia, profesor, Drobeta Turnu Severin
Locul III - Mitrache Iulia, elevă, Drobeta Turnu Severin

Click aici pentru a vizualiza lista concurenților care au primit punctaj maxim și care vor primi diplome de participare.


18 noiembrie 2008
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor participă la Târgul Internațional GAUDEAMUS - Carte de învățătură

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 19-23 noiembrie a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor va participa la cea de-a cincisprezecea ediție a Târgului Internațional GAUDEAMUS, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, în Pavilionul Central al Romexpo.

Prezența ONCE la acest gen de manifestări are drept scop promovarea obiectivelor sale de educare civică a cetățenilor, promovarea în special în rândul tinerilor a noțiunilor de cult al eroilor și de drept umanitar internațional (Convențiile de la Geneva din 1949 privind victimele de război și Protocoalele adiționale la acestea). Oficiul derulează, anual, mai multe proiecte ce privesc: tabere de voluntari pentru îngrijirea unor cimitire de onoare din țară și din străinătate; concursul on-line „Să nu ne uităm eroii!“ cu tematică istorică; sesiuni de comunicări științifice menite să aducă date noi și materiale documentare cu privire la ostașii români / străini căzuți pe câmpul de luptă în marile războaie; producție de filme documentare cu tematică istorică și editarea colecției de carte „Cultul Eroilor“.

Participarea Oficiului la Târgul de Carte Gaudeamus se înscrie în programul de valorificare în plan educativ a memoriei celor căzuți pentru țară, având astfel posibilitatea prezentării ofertei culturale a instituției.


17 noiembrie 2008
Recunoștință pentru eroi

format doc | Arhivă comunicate

Un grup de elevi de la Școala Generală nr. 174 „Constantin Brâncoveanu“, însoțiți de părinți, au participat la îngrijirea „Monumentului Infanteristului“, sâmbătă 15 noiembrie a.c, între orele 11 00 – 14 00.

Operă a sculptorului Spiridon Georgescu, monumentul a fost închinat jertfei eroilor din Regimentul 9 Vânători de Gard㠄Regele Alexandru al Iugoslaviei“ care s-au acoperit de glorie în Primul Război Mondial în luptele de la Bazargic, Amzacea, Letca Nouă (Bătălia Bucureștiului) și Mărășești. Monumentul a fost construit la inițiativa generalului Gabriel Marinescu, pe timpul cât s-a aflat la comanda acestuia, din solda sa și a militarilor din subordine.

Copiii Andrei Tociu, Călin Enache și Matei Dumitru, alături de părinții lor, Carmen și Mihai Tociu, Sorina Enache și Ica Dumitru au curățat aleea de acces, soclul monumentului și spațiul verde din jurul acestuia. De asemenea, au fost curățate și vopsite bordurile aleii de acces la monument.

Reprezentanții Oficiului Național pentru Cultul Eroilor prezenți la această activitate mulțumesc micului grup de inimoși voluntari pentru generoasa lor inițiativă civică și îi invită cu toată căldura să participe la viitoarele tabere de voluntari pe care Oficiul le va organiza în anul 2009.

 

 

 


13 noiembrie 2008
Monumentul Infanteristului îngrijit de un grup de copii și părinți

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 15 noiembrie a.c., între orele 11.00-13.00, un grup de copii de clasa I însoțiți de părinți vor îngriji Monumentul Infanteristului, amplasat pe Șoseaua Cotroceni, în apropierea intersecței cu Splaiul Independenței (în spatele benzinăriei). Inițiativa dlui Mihai Tociu, părintele unuia din micii voluntari, a găsit ecou la conducerea Școlii Generale Nr. 174 „Constantin Brâncuși“, care s-a implicat în proiect și și-a propus să depună o coroană de flori cu ocazia Zilei Naționale a României.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor salută și susține inițiativa de îngrijire a monumentelor închinate celor căzuți pentru țară și, prin reprezentanții săi, va participa alături de micii voluntari și de părinții acestora la acțiunea de la Monumentul Infanteristului.

Cei care doresc să sprijine această generoasă inițiativă sunt rugați să vină alături de micuții voluntari pentru a-i încuraja și a populariza acest gest civic de minunată recunoștință.

Monumentul, operă a sculptorului Spiridon Georgescu – dedicat Regimentului 9 Vânători de Gardă nr. 2 „Regele Alexandru al Iugoslaviei“ – a fost dezvelit în anul 1931, în prezența regelui Carol al II- lea și are ca elemente principale un soldat și un vultur, ambele din bronz.

Opera comemorativă este înscrisă în Lista monumentelor istorice și este în administrarea Consiliului General al Capitalei.


12 noiembrie 2008
11 noiembrie - Ziua Armistițiului

format doc | Arhivă comunicate

Ziua de 11 noiembrie a.c. este sărbătorită în întreaga lume ca dată la care s-a încheiat Primul Război Mondial. Armistițiul a fost semnat la Rethondes, între Puterile Aliate și Germania, în pădurea de la Compiegne, pe 11 noiembrie 1918, după patru zile de negocieri.

În cei 4 ani cât a durat Marele Război, pierderile de vieți omenești au fost imense, numărul exact al celor căzuți pe câmpul de luptă nefiind știut nici astăzi. România numără peste 500.000 de pierderi în rândul militarilor – morți, răniți, dispăruți sau prizonieri – în urma bătăliilor purtate acum 90 de ani.

Cei mai mulți eroi români căzuți în Primul Război Mondial sunt înhumați în cimitire de onoare, precum și în mausoleele de la Mărășești, Mărăști, Soveja, Focșani, Mateiaș (jud. Argeș), Giurgiu și Comana (jud. Giurgiu).


4 noiembrie 2008
Comemorarea militarilor români înhumați la Žale - SLOVENIA

format doc | Arhivă comunicate

La 30 octombrie a.c., autoritățile slovene au organizat o ceremonie oficială la Cimitirul Central Žale din Ljubljana, în contextul Zilei Tuturor Sfinților, zi în care se comemorează și victimele de război. Cu acest prilej, ambasada României a depus, alături de ambasadele Serbiei, Austriei și Italiei, coroane de flori în memoria celor căzuți în urmă cu 90 de ani.

În Mausoleul-osuar din cadrul Cimitirului Žale sunt depuse osemintele a 5.237 militari de diferite naționalități, printre care și 80 de eroi români, morți în prizonierat, în Primul Război Mondial.

La inițiativa Excelenței Sale, dna Dana Constantinescu, ambasadorul României în Republica Slovenia, în cimitir a fost amplasată o placă informativă în mai multe limbi străine, printre care și română.


30 octombrie 2008
Delegație de documentare în județul Covasna

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 28.10 - 30.10.2008, o delegație a Oficiului desfășoară activități de documentare și inventariere la cimitirele, parcelele de onoare românești și străine, precum și operele comemorative de război reprezentative, de pe raza județului Covasna.

Timp de trei zile reprezentanții Oficiului vor purta discuții cu autoritățile locale, cu privire la modul de îngrijire al locurilor de înhumare ale eroilor, vor studia posibilitățile de finanțare ale unor proiecte viitoare și vor verifica dacă monumentele nou construite dețin avizele legale.

Printre obiectivele misiunii se numără: Cimitirul Eroilor Români din Primul Război Mondial de la Araci; Cimitirul Eroilor, în care sunt înhumați eroi români, maghiari, germani și polonezi din al Doilea Război Mondial, de la Dobolii de Jos; Monumentul Eroilor Sovietici din Al Doilea Război Mondial de la Sfântu Gheorghe; Monumentul Eroilor Români din primul și al doilea război mondial de la Barcani (dezvelit în 2008) etc.


27 octombrie 2008
Inaugurarea Cimitirului de Onoare Românesc de la Micleușeni - Republica Moldova

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 25 octombrie 2008, de Ziua Armatei României, a fost inaugurat Cimitirul de Onoare Românesc de la Micleușeni – Republica Moldova, reconstruit de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Consiliul Raional Strășeni și cu sprijinul Societății Culturale „Ginta Latin㓠– filiala Nisporeni.

În acest cimitir sunt înhumați 223 de militari români, căzuți în luptele din Valea Dornei, în vara anului 1941.

La ceremonie au participat peste 700 de persoane, multe dintre acestea venite de la Chișinău și București, Orhei și Sângeorz Băi, Iași și Bălți.

Lângă fiecare dintre cele 84 de cruci ce au încreștinat mormintele eroilor a stat de strajă câte un copil al locului cu un buchet de flori ale recunoștinței, așezate cu pioșenie și candoare la căpătâiul „buneilor morți pentru Țară“.

Serviciul liturgic a fost oficiat de către un sobor de preoți aparținând deopotrivă Mitropoliei Basarabiei și celei a Moldovei.

Au rostit alocuțiuni consilierul prezidențial – Eugen Tomac, directorul O.N.C.E. – dr. Cristian Scarlat, președintele Consiliului Raional Strășeni – Nicolae Robu, primarul orașului Chișinău – Dorin Chirtoacă, deputatul de Iași – Petru Movilă.

Participanții de pe ambele maluri ale Prutului au trăit o adâncă emoție generată de firescul demers de redare a demnității locului în care au odihnit în anonimat militarii români căzuți la datorie în anii celui de Al Doilea Război Mondial. Lacrimile din ochii multora exprimau bucuria de a vedea repus în demnitate un sanctuar al eroilor neamului și speranța că acest gest firesc al statului român va continua deopotrivă în Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă și celelate state ex-sovietice în care au căzut în luptă sau au murit în prizonierat militari români.

Cimitirul de Onoare de la Micleușeni reprezintă al cincilea proiect de reconstrucție a cimitirelor eroilor români din Republica Moldova, inițiate și finanțate de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în ultimii doi ani, după cele de la Țiganca, Neculăieuca, Feștelița și Vărvăreuca.

Pentru 2009, O.N.C.E. intenționează reconstruirea cimitirelor de la Chișinău, Vărzărești și Ialoveni.


23 octombrie 2008
Inaugurarea Cimitirului de Onoare Românesc de la Micleușeni - Republica Moldova

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 25 octombrie a.c., începând cu ora 11.00, la Micleușeni (circa 70 km vest de Chișinău și la 120 km de Iași), va avea loc ceremonia de reinaugurare a Cimitirului de Onoare Românesc.

Cei peste 200 de militari români înhumați la Micleușeni – care și-au găsit gloriosul sfârșit în luptele purtate pe Valea Dolnei, în vara anului 1941 – vor fi comemorați de Ziua Armatei României. La ceremonie vor participa oficialități române și moldovene, veterani de război și localnici.

Lucrările de reconstrucție, finanțate de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, au fost executate în parteneriat cu Consiliul Raional Strășeni și cu sprijinul Societății Culturale „Ginta Latină“. Proiectul a vizat refacerea după planurile inițiale ale cimitirului, cu o suprafață de 936 mp, unde sunt 11 morminte comune, majoritatea eroilor fiind necunoscuți.

Căzut în uitare zeci de ani, Cimitirul s-a bucurat, în ultima vreme, de atenția comunității locale, prin instalarea a 23 însemne de căpătâi, 5 cruci creștine, a unui bloc comemorativ de piatră (adus în 2004), precum și a unei troițe.

Cimitirul de la Micleușeni reprezintă al cincilea proiect de reconstrucție a cimitirelor de onoare românești din Republica Moldova– finalizate de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în ultimii doi ani – după Țiganca, Nicolăieuca, Feștelița și Vărvăreuca.


18 octombrie 2008
Ceremonia de inaugurare a Cimitirului Eroilor de la Cernăuți a fost amânată

format doc | Arhivă comunicate

Ceremonia de inaugurare a Cimitirului Eroilor de la Cernăuți, care trebuia să se desfășoare sâmbătă, 18 octombrie a.c. , a fost amânată din motive tehnice.

Inaugurarea urmează a se desfășura la o dată ce va fi stabilită ulterior și va fi comunicată în timp util.


16 octombrie 2008
Inaugurarea primului Cimitir de Onoare Românesc, reconstruit în Ucraina - Cernăuți

format doc | Arhivă comunicate

În ziua de Sâmbătă, 18 octombrie a.c., începând cu ora 12.00, la Cernăuți, în str. Zelena nr. 1, va avea loc ceremonia de inaugurare a Cimitirului de Onoare Românesc.

Lucrările de reconstrucție au fost finanțate de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și s-au executat în parteneriat cu Societatea Neguvernamental㠄GOLGOTA“ din Cern ăuți .

În contextul sărbătoririi Zilei Armatei României (25 octombrie) și cu prilejul împlinirii a 600 de ani de la prima atestare documentară a orașului Cernăuți (8 octombrie 1408), vor fi comemorați militarii români căzuți în luptele purtate în nordul Bucovinei, în iulie 1941, în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

La ceremonie vor participa oficialități române și ucrainene, reprezentanți ai autorităților publice din Euroregiunea Prutul de Sus, veterani de război și localnici.

Inaugurarea necropolei de război de la Cernăuți are o însemnătate deosebită, fiind primul proiect de acest fel finalizat pe teritoriul Ucrainei, unde au murit în luptă și prizonierat peste 70.000 de militari români, aproape 900 dintre aceștia fiind înhumați în peste 40 de localități din Regiunea Cernăuți.

Anul viitor, Oficiul va continua reabilitarea locurilor de înhumare a militarilor români din Regiunea Cernăuți cu restaurarea Cimitirului de onoare de la Ojevo, unde sunt înhumați 513 eroi români.

 


15 octombrie 2008
Sesiunea de comunicări științifice cu tema Cimitire și opere comemorative de război dedicate eroilor din Primul Război Mondial

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează în ziua de 10 decembrie 2008 Sesiunea anuală de comunicări științifice cu tema "Cimitire și opere comemorative de război dedicate eroilor din Primul Război Mondial"

Vă adresăm invitația să participați la acțiunea organizată de către instituția noastră cu o comunicare științifică, care să abordeze problematica contextului realizării cimitirelor și operelor comemorative de război dedicate eroilor români din prima conflagrație mondială, semnificația simbolică a acestora și starea lor de întreținere în prezent.
Înscrierea participanților se poate face până la 1 noiembrie 2008 prin descărcarea formularului, completarea și transmiterea acestuia la adresa once@once.ro sau fax: 021/335.11.85. Relații suplimentare la telefon: 021 /335.11.76 int. 111, 112.

Comunicările vor fi transmise în format electronic și pe suport de hârtie până la data de 25 noiembrie 2008.

 

Descărcați formularul de înscriere


10 octombrie 2008
Cimitirul Militar "G-ral Dragalina" din Tighina

format doc | Arhivă comunicate

Revenirea în actualitate a unui caz flagrant de încălcare a dreptului umanitar internațional (Convențiile de la Geneva din 1949 privind victimele de război și Protocoalele adiționale la acestea), precum cel de la Tighina, prin inaugurarea „oficială“, zilele trecute, a așa-zisului „Complex memorial istorico-militar al Ostașului Rus“ este mai mult decât regretabilă.

Schimbarea identității unui „cimitir aflat în paragin㓠– de fapt, lăsat în paragin㠖, nu va putea șterge paginile adevăratei istorii a regiunii și locuitorilor acesteia, indiferent cât de complexe și grandioase vor fi amenajările de azi.

Nu credem că demnitatea celor îngropați acolo, în Cimitirul militar „G-ral Dragalina” din Tighina – români, ruși, germani, francezi ș.a., – va fi mai respectată dacă noua configurație a necropolei a fost, iată, în anul 2008, dedicată doar unuia dintre ostași, ci dimpotrivă.

În ceea ce privește ONCE, și în viitoarele noastre proiecte de reamenajare a cimitirelor militare, în țară sau peste hotare, vom trata cu același respect pe cei căzuți pentru țara lor, indiferent dacă ne-au fost aliați sau inamici, într-o etapă istorică sau alta.

Nu în ultimul rând, așteptăm în continuare reacția autorităților competente din Republica Moldova, pe teritoriul căreia a avut loc anacronica ceremonie.


09 septembrie 2008
Ceremonie Comemorativă la Complexul Memorial din Șumenți (Bulgaria)

format doc | Arhivă comunicate

Duminică, 7 sept. a.c., o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, condusă de directorul adjunct, dl. Ilie Schipor, a participat la ceremonia oficială organizată de către Muzeul de Istorie și Primăria din Tutrakan, dedicată împlinirii a 92 de ani de la luptele de la Turtucaia (Tutrakan), din Primul Război Mondial .

În Complexul Memorial „Cimitirul Militar — 1916“, din localitatea Șumenți, au fost comemorați cei 8.000 de militari români, bulgari, turci și germani căzuți pe câmpul de luptă, majoritatea neidentificați. La ceremonie au participat aproximativ 3.000 de persoane: oficialități, veterani de război și localnici.

Festivitatea a fost deschisă de slujba religioasă și a fost urmată de alocuțiuni rostite de către: dl. Petăr Stoianov, fost președinte al Bulgariei, Înalt Prea Sfințitul Neofit Mitropolit de Ruse, dl. Georgi Georgiev, primarul Tutrakanului și reprezentantul Oficiului. Vorbitorii au amintit sacrificiul ostașilor căzuți, subliniind necesitatea înfrățirii și bunei înțelegeri între popoare.

În cadrul ceremonialului militar au fost intonate imnurile de stat ale Bulgariei și României și au fost depuse coroane de flori.

În încheierea manifestării, membrii asociațiilor 6 Dorobanți din București, Tradiția Militară din Ploiești, Voluntarii Ardeleni din Oradea și cei ai Societății Naționale Tradiția din Bulgaria, echipați în uniforme și cu armament din Primul Război Mondial, au reeditat bătălia de la Turtucaia din anul 1916.


05 septembrie 2008
Românii, după 92 de ani, din nou la Turtucaia

format doc | Arhivă comunicate

La invitația Muzeului de Istorie din Tutrakan (Turtucaia), Bulgaria, o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, va participa, duminică 7 sept. a.c, la ceremoniile care vor marca împlinirea a 92 de ani de la luptele de la Turtucaia, din Primul Război Mondial.

Programul manifestărilor — ce vor avea loc la Cimitirul de onoare de la Șumeți (Daidâr), la 8 km de Tutrakan — cuprinde o slujbă de pomenire și un parastas discursuri și depuneri de coroane de flori.

De asemenea, pentru prima dată, membri ai unor asociații bulgare și române vor pune în scenă o reconstituire istorică a cunoscutei bătălii.

La Cimitirul de onoare, construit de Societatea „Cultul Eroilor “ în 1926, delegația Oficiului va depune o jerbă de flori în memoria eroilor români, turci, germani și bulgari căzuți pe câmpul de luptă în toamna anului 1916.

 


02 septembrie 2008
Marele cimitir militar de la Zvolen, îngrijit de voluntari români

format doc | Arhivă comunicate

În ziua de 1 septembrie a.c, în orașul Zvolen din Slovacia, a avut loc ceremonia de închidere a primei tabere de voluntari români organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în străinătate.

Tabăra, desfășurată în perioada 23.08 – 01.09.2008, a avut ca obiectiv îngrijirea Cimitirul Central al Eroilor Români din orașul Zvolen, unde sunt înhumați 10.384 de eroi români căzuți în luptele duse pentru eliberarea Cehoslovaciei, în al Doilea Război Mondial.

Cei 20 de voluntari au curățat monumentul central, însemnele de căpătâi și aleile de acces, au îngrijit mormintele, au rescris numele eroilor și au executat lucrări de întreținere a spațiilor verzi.

Inițiativa Oficiului s-a bucurat de sprijinul autorităților locale, de cel al reprezentanților Ministerului de Interne slovac – responsabil de problematica cimitirelor de onoare – și, nu în ultimul rând, de susținerea Ambasadei noastre la Bratislava.

Pe parcursul taberei, voluntarii români au participat la câteva ceremonii de depunere de coroane de flori la monumente slovace și românești.

În data de 29.08.2008, reprezentanții ONCE au participat la manifestările de la Banska Bystrica, dedicate aniversării Insurecției Naționale Slovace. În prezența Președintelui Slovaciei, dl. Ivan Gašparoviè, și a corpului diplomatic, au fost depuse coroane de flori și s-a desfășurat un ceremonial militar transmis în direct de televiziunea națională slovacă. La finalul manifestărilor, un detașament format din voluntari români a defilat cu drapelele României și Slovaciei și a depus flori.

De asemenea, pe perioada taberei, la Zvolen, a fost deschisă expoziția fotografic㠄Armata română în eliberarea Slovaciei (ianuarie – mai 1945)“, pregătită de Muzeul Militar Național și Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Festivitatea de închidere oficială a taberei „Zvolen 2008” a fost marcată de înmânarea diplomelor de onoare tuturor participanților la tabăra de voluntari.


28 august 2008
Conducerea Uniunii Populare Germane pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK) în vizită în România

format doc | Arhivă comunicate

Luni, 25.08.2008, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a primit vizita delegației Uniunii Populare Germane pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK), condusă de Reiner Ruff – Secretar General al VDK.

Cunoscuta asociație VDK a fost desemnată de statul german să-i reprezinte interesele în relația cu autoritățile române în ceea ce privește mormintele de război, între cele două state fiind ratificat încă din anul 1997 un Acord interguvernamental în acest domeniu.

Discuțiile purtate de dr. Cristian Scarlat, directorul ONCE, specialiști ai Oficiului și reprezentanții VDK au vizat colaborarea dintre cele două instituții, furnizarea reciprocă de informații cu privire la locurile în care au fost înhumați prizonieri germani și români, precum și analiza derulării principalelor proiecte comune. În acest cadru au fost abordate și aspecte legate de măsurile necesare pentru protejarea cimitirelor militare germane de la Focșani, Buzău și Iași.

A fost evocată finalizarea cu succes a lucrărilor la Cimitirul eroilor români de la Haltingen, inaugurat în acest an, de Ziua Eroilor.

A fost apreciată experiența taberei româno-germane de tineri voluntari, desfășurată în luna iulie, în județul Brașov, destinată îngrijirii Cimitirului de Onoare de la Timișul de Sus, precum și rezultatele bune ale taberelor militare româno-germane, începute în anul 2000, la Buzău.

Menționăm că vizita șefului VDK a continuat în Republica Moldova, la Chișinău.


28 august 2008
Stabilirea câștigătorilor concursului online

S-a încheiat concursul online "Să nu ne uităm eroii". În urma tragerii la sorți au fost desemnați cei 3 câștigători:

Locul I - Claudia Salcianu, elevă, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți
Locul II - Carmen Blujdea, elevă, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți
Locul III - Anamaria Grigoraș, elevă, Botoșani, jud. Botoșani

Click aici pentru a vizualiza lista concurenților care au primit punctaj maxim și care vor primi diplome de participare.


22 august 2008
Voluntari români la Zvolen Slovacia

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 23.08 – 01.09.2008, un număr de 20 voluntari români vor participa în Slovacia, la tabăra pentru îngrijirea Cimitirului de Onoare Românesc din orașul Zvolen.

Tabăra, prima de acest fel organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în străinătate, se desfășoară sub auspiciile Acordului interguvernamental, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război încheiat între cele două state în anul 2006.

În cadrul taberei vor fi efectuate lucrări de curățare, consolidare și reinscripționare a însemnelor de căpătâi precum și de întreținere a mormintelor eroilor români, căzuți în Slovacia în timpul Razboiului II Mondial.

În această perioadă va avea loc și vernisajul expoziției fotografice „Armata română în eliberarea Slovaciei – 18 decembrie 1944 – 9 mai 1945” realizată de Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” în colaborare cu Ambasada României la Bratislava și Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Aceasta este dedicată faptelor de arme ale ostașilor români căzuți pentru eliberarea localităților Banska Bystrica, Pieštany, Brezno, Detva, Buzica și cucerirea comunicațiilor din văile Bodva și Turna.

Construit în anul 1958, cimitirul din Zvolen reprezintă cea mai mare necropolă de război de peste hotare în care sunt înhumați 10.384 de militari români. În 1963, cimitirul a fost declarat monument cultural de către autoritățile slovace abilitate.

Deschiderea oficială a taberei va avea loc în data de 25.08.2008, prilej cu care va fi organizată și o conferință de presă, iar în data de 26.08, reprezentanți ai Ambasadei României la Bratislava și ai Oficiului vor depune coroane și jerbe de flori la monumentele închinate eroilor români și slovaci din Zvolen și Banska Bystrica.


13 august 2008
Delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor în Ucraina

format doc | Arhivă comunicate


În perioada 30.07 - 01.08.2008 o echipă a Oficiului, condusă de directorul adjunct Ilie Schipor, s-a aflat în Ucraina pentru inspectarea lucrărilor de reabilitare a Cimitirul de Onoare Românesc din Cernăuți.

Delegația Oficiului s-a întâlnit cu reprezentanții administrațiilor regionale și orășenești, cu conducerea Asociației Neguvernamentale „GOLGOTA“ și cu specialiștii antreprenorului, cu care s-au convenit detaliile tehnice ale lucrărilor ce urmează să fie finalizate în prima decadă a lunii octombrie a.c. Ceremonia oficială de inaugurare a cimitirului restaurat va avea loc, anul acesta, de Ziua Armatei Române.

Totodată, delegația Oficiului a cercetat, în localitatea Ojevo – de pe malul drept al Nistrului Superior – un cimitir românesc de campanie, practic necunoscut în țară, aflat în stare bună de întreținere datorită atitudinii demne a comunității și bisericii locului.

Oficiul a transmis conducerii primăriei gratitudinea și recunoștința sa pentru atitudinea civică și creștinească a localnicilor și s-a angajat ca anul viitor să finanțeze integral restaurarea cimitirului românesc de campanie de la Ojevo, în care sunt înhumați 513 eroi căzuți în luptele pentru forțarea Nistrului din vara anului 1941.


18 iulie 2008
Închiderea taberei de voluntari româno-germană din județul Brașov

format doc | Arhivă comunicate

Desfășurată în perioada 10 – 21 iulie 2008, tabăra româno – germană organizată în acest an de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK), a avut ca scop îngrijirea mormintelor și a monumentului comemorativ de război din Cimitirul de Onoare de la Timișul de Sus.

În cadrul acțiunii comune a tinerilor voluntari germani și români, prima de acest fel, au fost îngrijite cele 287 de morminte individuale și cripte ale monumentului-osuar în care sunt înhumați un număr aproximativ de 534 militari germani, români, și maghiari căzuți în luptele purtate în zona Predealului, în Primul Război Mondial. Au fost curățate însemnele de căpătâi și au fost rescrise numele eroilor de pe fiecare cruce. De asemenea, au fost curățate obeliscul osuar central și cele două obeliscuri laterale din cadrul cimitirului și s-au refăcut înscrisurile de pe acestea.

Vineri 18 iulie a.c., ora 11.00, la Cimitirul de Onoare de la Timișul de Sus, s-a desfășurat ceremonia de închidere a primei tabere comune româno – germane în cadrul căreia, reprezentanții Oficiului Național pentru Cultul Eroilor au înmânat diplome de onoare voluntarilor participanți la tabără în semn de recunoaștere a muncii lor prin care au cinstit memoria eroilor. Cu acest prilej, reprezentanții Uniuni Populare Germane pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK) și reprezentanții Oficiului au depus o coroană de flori, iar din partea tinerilor voluntari germani și români au fost rostite în limbile română, respectiv germană, scurte discursuri de omagiere a sacrificiului eroilor căzuți pe câmpul de onoare.


07 iulie 2008
Tabăra de voluntari româno-germană în județul Brașov

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 10 – 21.07.2008, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor cu sprijinul Prefecturii Brașov, în parteneriat cu Primăriile Brașov și Predeal și în colaborare cu Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK), organizeză tabăra de tineri voluntari româno-germană pentru îngrijirea Cimitirului de onoare de la Timișul de Sus.

În acest an, pentru prima dată, voluntarilor germani li se vor alătura și 14 tineri români (elevi, studenți etc.), pasionați de istorie.

Organizarea de tabere de tineri voluntari face parte din proiectul mai amplu al Oficiului, de valorificare în plan educativ a memoriei celor căzuți pentru țară.

Pentru acestă vară mai sunt programate tabere de tineri voluntari, pentru îngrijirea monumentelor și operelor comemorative de război la:

  • Vlădeni, jud. Brașov, 18 voluntari, în perioada 21 – 31 iulie;
  • Zvolen , Republica Slovacă, 18 voluntari, în perioada 23 august –1 septembrie;
  • Boița, jud. Sibiu, 18 voluntari, în perioada 11 – 21 august.

Organizarea de tabere de tineri voluntari face parte din proiectul mai amplu al Oficiului, de valorificare în plan educativ a memoriei celor căzuți pentru țară.

Prin asemenea acțiuni, Oficiul, organ de specialitate al administrației publice centrale, își îndeplinește funcția de educație civică dar și aduce în fața opiniei publice o problemă de actualitate a comunităților: îngrijirea cimitirelor și mormintelor eroilor.

Cu prilejul deschiderii oficiale a taberei de voluntari, în data de 10.07.2008, ora 10 oo, la sediul Primăriei Predeal va fi organizată o conferința de presă la care vor participa reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, precum și ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.


07 iulie 2008
La 90 de ani de la încheierea Primului Război Mondial mormintele românilor de pe "Frontul italian" în atenția autorităților române

format doc | Arhivă comunicate

Săptămâna trecută, o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, condusă de către directorul instituției, s-a deplasat în Slovenia pentru a identifica unele cimitire militare din anii 1915-1918 unde sunt înhumați români, precum și pentru a conveni cu autoritățile slovene ultimele detalii ale proiectului de Acord între guvernele celor două state privind mormintele de război.

Însoțită permanent de doamna ambasador Dana Constantinescu și sprijinită de prefectul regiunii Tolmin, dl Zdravko Likar, și expertul guvernamental dr. Dimitri Omersa, delegația a realizat, pe parcursul a trei zile pline, o documentare în teren la principalele locuri de înhumare ale eroilor români, prizonieri de război sau membri ai armatei austro-ungare, morți pe frontul de la Isonzo și înhumați pe actualul teritoriu al Sloveniei. Printre obiectivele vizate au fost cimitirele militare de la Branik (I și II), Rence, Tolmin, Kobarid, Solkan, Podmelec, Lokvica, Volcja Draga, Most na Soci, Bukovica, Skofia Loka, și Liubliana.

Cu prilejul negocierilor pe marginea proiectului de Acord, la Tolmin a fost abordată și posibilitatea ridicării unui monument dedicat eroilor români căzuți în Primul Război Mondial pe teritoriul Sloveniei.


30 iunie 2008
Stabilirea câștigătorilor concursului online

S-a încheiat concursul online "Să nu ne uităm eroii". În urma tragerii la sorți au fost desemnați cei 3 câștigători:

Locul I - Carpov Andreev Diana Alexandra, elevă, com. Sf. Gheorghe, jud. Tulcea
Locul II - Andrei Manole, elev, Buftea, jud. Ilfov
Locul III - Chihaia Andrei, elev, Botoșani, jud. Botoșani

Click aici pentru a vizualiza lista concurenților care vor primi diplome de participare.


16 iunie 2008
Comemorarea eroilor români în străinătate

format doc | Arhivă comunicate

În conformitate cu Programul manifestărilor dedicate Zilei Eroilor – 5 iunie 2008, elaborat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și aprobat de Primul Ministru al Guvernului României, au fost organizate activități dedicate eroilor români cazuți în luptă sau morți în prizonierat în diferite state din Europa. [continuare]


16 iunie 2008
Povestea unui veteran

Vasile Hapurne din Rădăuți, județul Suceava, și-a pierdut brațul drept pe front, la Odessa, când avea vârsta de 22 de ani. Acum are 90 de ani iar soția lui 87. Îl întâlnesc adesea prin centrul Rădăuțiului, îl văd privind parcă deasupra oamenilor și vremurilor, purtând un secret de nedeslușit.[continuare]

 

 

 

 

 

 

 


05 iunie 2008
Românii își cinstesc eroii

format doc | Arhivă comunicate

Joi 5 iunie a.c., în țară, precum și în statele în care eroii români au căzut la datorie pe câmpurile de onoare, au avut loc ceremonii de comemorare.

În Capitală, Ziua Eroilor a fost omagiată prin organizarea de ceremonii militare și religioase la: Mormântul Ostașului Necunoscut, Cimitirul Eroilor Revoluției, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit „Filantropia“, parcela de onoare din cimitirul Reînvierea și cea de pe D.N 1, Monumentul Eroilor Patriei, Monumentul Eroilor Jandarmi, precum și la Monumentul Ultimul Străjer al Capitalei.

La ceremonii au participat reprezentanți ai Președinției, Parlamentului, Guvernului, atașați militari acreditați în România, veterani de război, oficialități din administrația publică, elevi, studenți și locuitori ai Capitalei.

Ceremonialul militar, a fost asigurat de gărzi ale Ministerului Apărării și ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative. S-a intonat imnul de stat, au fost arborate drapele naționale și s-au săvîrșit slujbe religioase de pomenire a eroilor neamului.

La Mormântul Ostașului Necunoscut, defilarea gărzii de onoare și onorul acordat de o formație de elicoptere și avioane de luptă au întregit înălțătorul moment comemorativ.


04 iunie 2008
Bookfest

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 4 – 8 iunie 2008 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor participă la cea de a treia ediție a Salonului Cărții BOOKFEST 2008, organizat și promovat de către Asociația Editorilor din România.

În vederea atingerii obiectivelor de educare civică a cetățenilor, Oficiul derulează mai multe proiecte ce privesc tabere de voluntari pentru îngrijirea unor cimitire de onoare din țară, concursuri online cu tematică istoric㠄Să nu ne uităm eroii!”, mese rotunde, producție de filme documentare cu tematică istorică precum și realizarea colecției de carte „Cultul Eroilor” care își propune să aducă noi date despre ostașii români căzuți pe câmpul de luptă în Războiul de Independență și în cele două războaie mondiale.

Prima carte din cadrul colecției – „Misiune Îndeplinită”, apărută în 2005, a fost urmată de cea de a doua – „Zburătorii României Mari“, lansată la 6 dececmbrie 2007.

Participarea Oficiului la Salonul Cărții Bookfest 2008, se înscrie în programul de valorificare în plan educativ a memoriei celor căzuți pentru țară, dându-ne posibilitatea prezentării ofertei culturale a instituției întrun cadru adecvat.


02 iunie 2008
Participarea unei delegații a Oficiului la Conferința de la Kiev

In perioada 28-30 mai 2008, o delegatie a Oficiului National pentru Cultul Eroilor a participat la lucrarile celei de-a IV-a sesiuni a Conferintei internationale „Secolul XXI – identificarea cailor de reconciliere la mormintele celor căzuti“, organizata la Kiev de catre Comisia Interdepartamentala de Stat din Ucraina.

La manifestare au participat reprezentanti ai unor institutii cu atributii în domeniul mormintelor și operelor de razboi din: Austria, Belarus, Cehia, Finlanda, Germania, Italia, Polonia, Romania, Federatia Rusa, Slovacia și Ungaria. Directorul Oficiului, dr. Cristian Scarlat, a avut o interventie cu tema „Oficiul National pentru Cultul Eroilor – traditie, actualitate și perspective“.

Conferinta a avut cu precadere un caracter practic, de identificare a modalitătilor de cooperare internatională in vederea demararii proiectului ucrainean intitulat „Europa unit㠖 memorie comuna in numele generatiilor viitoare ”. Proiectul vizeaza amenajarea unor memoriale de razboi internationale (in regiunile Lugansk, Hmelnitki și Dnipropetrovsk) in care sa fie centralizate rămăsitele pămantesti ale militarilor straini, care au murit in perioada 1945-1954, in lagarele de prizonieri ce au functionat pe teritoriul Ucrainei.


30 mai 2008
Ziua Eroilor - 5 iunie

format doc | Arhivă comunicate

Celebrată simbolic cu prilejul Înalțării Domnului, sărbătoarea național㠄Ziua Eroilor“ este prilejul aducerii unui pios omagiu celor căzuți pentru Țară.

Neuitarea jertfei eroilor neamului va fi marcată printr-o suită de manifestări comemorative propuse de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și aprobate de către Primul–Ministru al României.

Joi,5 iunie, la orele 12 00, în toate lăcașele de cult se vor trage clopotele, în instituțiile publice și unitățile de învățământ se va păstra un moment de reculegere, iar în Capitală vor avea loc ceremonii oficiale la: Mormântul Ostașului Necunoscut situat în Parcul Carol I; Cimitirul Eroilor Revoluției; Cimitirul Militar Ghencea; Cimitirul Israelit „Filantropia“; parcela de onoare din cimitirul Reînvierea; Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare; Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cișmigiu, Monumentul Pompierilor din fața hotelului Mariott și Parcela Eroilor de pe D.N. 1 în fața Academiei de Poliție. O ceremonie va fi organizată la ora 14 30 la Monumentul Ultimul Străjer al Capitalei de la aeroportul Băneasa.

Manifestări comemorative vor avea loc în toate localitățile din țară în care sunt cimitire de onoare, locuri de înhumare sau monumente ale eroilor români.

Reprezentanțele diplomatice și comunitățile românești din străinătate îi vor comemora la rândul lor, pe cei peste 130.000 de eroi români, înhumați în 30 de state din Europa și Asia.

În Republica Moldova vor fi organizate ceremonii de comemorare la cimitirul eroilor români de la Țiganca și la parcela de onoare de la Cania în ziua de 5 iunie. În data de 7 iunie va fi inaugurată parcela de onoare de la Feștelița, iar în ziua de 8 iunie cea de la Neculăieuca, ambele restaurate de Oficiu .

Vor mai fi organizate ceremonii de comemorare la parcela de onoare de la Haltingen în Germania în data de 7 iunie, precum și la Soultzmat în Franța în 08.06.2008.


03 iunie 2008
PATRIARHIA ROMÂNĂ - Prea Fericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Eroii Neamului - Icoană de iubire jertfelnică

Hristos S-a Înălțat!

Iubiți credincioși!
Purtând în noi bucuria și revărsările de lumină ale Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am parcurs aceste patruzeci de zile în care ne-am împărtășit de roadele iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu, arătată nouă prin Sfânta Cruce, pregătindu-ne pentru momentul în care ne vom minuna împreună cu îngerii de slăvita Înălțare a lui Hristos cu trupul la cer, la "locul unde era mai înainte" . [continuare]

 


24 mai 2008
Peste o mie de bucureșteni la Castelul Țepeș din Capitală

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 24 mai, la „Castelul Țepeș“ din Parcul Carol I, sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor s-a desfășurat Ziua Porților Deschise.

Cu acest prilej, peste 1000 de vizitatori au pășit pragul sediului Oficiului și au luat contact cu programele și proiectele instituției.

Porțile castelului au fost deschise tuturor celor care au dorit să viziteze și să cunoască istoria acestui original obiectiv arhitectonic al Capitalei denumit pitoresc "Castelul Țepeș", construit în anul 1906, cu ocazia organizării în același an, pe Câmpia Libertății, a Expoziției Generale Române, prilejuită de jubileul a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I.

Oaspeții au vizitat expozițiile de carte și de fotografii organizate cu acest prilej și au avut ocazia de a participa la concursuri de istorie organizate ad – hoc deosebit de antrenante, precum și la tombole gratuite cu obiecte specifice.

Organizarea acestui eveniment vine în întâmpinarea Zilei Eroilor – declarată, prin lege, sărbătoare națională ce va fi celebrată în acest an joi 5 iunie 2008, prilej cu care, atât în Capitală cât și în țară, vor fi organizate importante manifestări comemorative.


22 mai 2008
Castelul Țepeș își deschide porțile

format doc | Arhivă comunicate

 

 

În spiritul transparenței instituționale, în ziua de 24 mai a.c., între orele 10 00 – 15 00, la sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor (Castelul Țepeș din Parcul Carol I), din București, strada Candiano Popescu nr. 6, sector 4, se organizează Ziua Porților Deschise.

Cu acest prilej, toți cei care doresc să cunoască îndeaproape domeniul specific al cultului eroilor sunt invitați să viziteze Castelul Țepeș, pentru a avea posibilitatea să intre în contact cu proiectele și programele Oficiului.

Castelul va fi deschis tuturor celor care vor dori să viziteze și să cunoască istoria acestui edificiu construit în anul 1906, ce reproduce Cetatea Poenari, ridicată de către domnitorul Vlad Țepeș la Cheia Argeșului, pe plaiul Loviștei.

 

 

 


20 mai 2008
Tabere de voluntari

 

În perioada iulie – septembrie 2008, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor va organiza tabere de tineri voluntari pentru îngrijirea cimitirelor de onoare din țară și din străinătate, precum și acțiuni de promovare a cultului eroilor.

Pentru a accesa programul taberelor de tineri voluntari și condițiile de participare click aici.

 

 


07 mai 2008
Depunere de coroane la cimitirul Pro Patria

format doc | Arhivă comunicate

Cu prilejul Zilei Armatei Bulgare, în ziua de 7 mai a.c., orele 11 00, la Cimitirul Pro Patria din Capitală, în prezența ambasadorului Republicii Bulgare la București, a avut loc o ceremonie de depunere de coroane de flori la monumentul închinat memoriei eroilor bulgari.
Au fost depuse coroane și jerbe de flori de către reprezentanții Ministerului Apărării, Jandarmeriei, Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Asociației Naționale a Veteranilor de Război precum și din partea atașaților militari prezenți la ceremonie .

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a fost reprezentat de o delegație condusă de directorul Oficiului, domnul Cristian Scarlat.


30 aprilie 2008
Concursul Să nu ne uităm eroii!, ediția a VIII-a, s-a încheiat

Prima ediţie din acest an a Concursului Să nu ne uităm eroii!, la care au participat peste 230 de concurenţi, s-a încheiat ieri, 29.04. a.c. Câştigătorii au fost stabiliţi, de o comisie formată din patru membri, prin tragere la sorţi:
- locul I: Nechifor Oana Manuela, elevă, 17 ani, jud. Neamţ;
- locul II: Haiduc Mihai Cristian, elev, 14 ani, jud. Suceava;
- locul III: Sicoe Corneliu, 32 de ani, director, muncipiul Bucureşti.
Premiile vor fi acordate, într-un cadru festiv, la sediul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război din municipiul Bucureşti. De asemenea, alţi 24 de concurenţi, care au intrat în urnă pentru stabilirea locului III, vor primi diplome de participare.
Următorul concurs Să nu ne uităm eroii! va începe săptămâna viitoare.29 aprilie 2008
Ziua Veteranilor

Azi, 29 aprilie a.c., cu prilejul Zilei Veteranilor, s-au organizat ceremonii militare şi s-au depus coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I și la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare Carol I. Reprezentanţii Oficiului au depus câte o jerbă de flori la cele două monumente.

Ceremonia de la Mormântul Ostașului Necunoscut
Monumentul Eroilor Patriei

Ziua Veteranilor de Război s-a sărbătorit pentru prima dată în acest an începând cu 29 aprilie, fiind un prilej pentru a fi amintite și recunoscute meritele deosebite ale veteranilor care au luptat pentru apărarea independenței și suveranității României.

Titlul de „veteran de război“ a fost recunoscut pentru prima dată pe 29 aprilie 1902.


24 aprilie 2008
Ne vedem la TVR de Paşte cu prietenii Oficiului

Spectacolul cu public realizat în data de 18.04.2008, de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Direcția Programe din cadrul Societății Române de Televiziune sub genericul „Ne vedem la...TVR, de Paști cu prietenii“ va fi difuzat în zilele de 28 și 29 aprilie a.c. începând cu orele 17.15.

Reamintim că spectacolul care s-a bucurat de participarea multor artiști îndrăgiți a fost unul dedicat prieteniei, camaraderiei și amintirilor de pe front.

Sperăm că strădania noastră de a aduce un prinos de recunoștință celor care s-au jertfit pe câmpurile de onoare va fi apreciată cum se cuvine de către toți prietenii Oficiului cărora le dorim vizionare plăcută.

19 aprilie 2008
Emisiune televizată dedicată cultului eroilor

În cadrul parteneriatului cu Societatea Română de Televiziune, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Direcția Programe va realiza o emisiune dedicată cultului eroilor.

Emisiunea va fi transmisă în direct în data de 21 aprilie a.c., începând cu ora 17 15, sub genericul „Ne vedem la TVR“ și se va bucura de participarea unor personalități marcante din domeniul dreptului internațional umanitar, istoriografiei, administrației publice, precum și a unor veterani de război.

În cadrul emisiunii vor fi abordate teme cu privire la: sacrificiul în războaie la români, cultul eroilor în perioada interbelică, drama prizonierilor români, dreptul internațional umanitar și protecția victimelor conflictaelor armate, cultul eroilor după 1990, programele și proiectele Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.


17 aprilie 2008
Ziua Internațională pentru Conservarea Monumentelor

Începând cu anul 1983, la inițiativa Comitetului Internațional al Monumentelor și Siturilor, în data de 18 aprilie, anual, se aniversează Ziua Internațională pentru Conservarea Monumentelor.

Această zi este menită să contribuie la conștientiz area publicului cu privire la existența patrimoniului monumental național, dar și mondial, precum și atenționarea asupra vulnerabilității acestuia.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor folosește acest prilej pentru a reaminti edililor și comunităților locale de existența monumentelor închinate memoriei celor căzuți în războaie.

Oficiul, prin programele și proiectele inițiate, se străduiește să contribuie la conservarea monumentelor comemorative românești din țară și străinătate propunându-și să valorifice în plan comemorativ memoria celor căzuți la datorie pentru țară.


16 aprilie 2008
Spectacol organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu TVR

format doc | Arhivă comunicate

În ziua de 18 aprilie a.c., ora 18 00 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor în colaborare cu Direcția Programe din cadrul Societății Române de Televiziune va realiza spectacolul cu public „Ne vedem la... TVR, de Paști cu prietenii“.

Spectacolul va avea loc la sala „Nichita Stănescu“ a Centrului Cultural al Ministerului Internelor și Reformelor Administrative (strada Mihai Vodă nr. 17 sector 5 București) și se va bucura de participarea unor cunoscuți actori și cântăreți.
Programul va mai cuprinde povești extraordinare despre prietenie, amintiri de pe front și multe surprize.

Intrarea se face pe bază de invitații care pot fi procurate de la sediul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din strada General Candiano Popescu nr.6 sector 4 București. Spectacolul fiind televizat, accesul în sală va fi permis numai până la orele 17 30.


15 aprilie 2008
Lansarea volumului Un parc centenar - Parcul Carol I

format doc | Arhivă comunicate

Cu ocazia Zilei Mondiale a Monumentelor, vineri, 18 aprilie 2008, ora 13 00, la Muzeul Municipiului București, va avea loc lansarea volumului Un parc centenar – Parcul Carol I, avându-l autor pe Virgiliu Z. Teodorescu.

Parcul Carol I – așa cum ne este descris în lucrare – se prezintă la centenarul său (este inaugurat în 1906) ca un loc de referință al bucureștenilor, important din punct de vedere cultural, istoric și turistic, un ansamblu confruntat nu doar cu timpul, ci și cu ideologiile care i-au modificat configurația.

Printr-o succint㠄biografie“ a parcului, însoțită de o bogată informație sub forma notelor explicative, autorul, arhivist, muzeograf și istoric de monument, aduce un remarcabil serviciu de restituire publică pe seama unui ansamblu istoric, memorial, artistic și peisagistic emblematic pentru România modernă.


11 aprilie 2008
Încheierea lucrărilor comisiei mixte româno-slovace

format doc | Arhivă comunicate

Joi 10 aprilie a.c., în municipiul Arad, s-au încheiat lucrările sesiunii Comisiei mixte interguvernamentale româno-slovace pentru aplicarea prevederilor Acordului privind regimul juridic al mormintelor militare aflate pe teritoriul celor două state.

Delegația română , condusă de dl Cristian Scarlat, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și delegația slovacă condusă de domnul Milan Polak, director adjunct al Direcției de coordonare și modernizare din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Slovace, au procedat la informarea reciprocă cu privire la evidența mormintelor și operelor comemorative de război din cele două state, și au semnat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei mixte româno-slovace.

Cu acest prilej au fost stabilite și detaliile organizatorice ale pregătiriiunei tabere de tineri voluntari români în localitatea Zvolen din Slovacia pentru îngrijirea celui mai mare cimitir de onoare românesc din străinătate, unde sunt înhumați 10384 de eroi români din al Doilea Război Mondial.

În ziua de 10.04.2008 orele 12 00, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a fost evidențiată importanța evenimentului precum și problematica cultului eroilor în România.

Cele două delegații au efectuat o vizită de lucru pentru cunoașterea stării cimitirelor și monumentelor comemorative de război din municipiul Arad și Nădlac. La Nădlac, membrii celor două delegații s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și cu cei ai Uniunii Democratice a Cehilor și Slovacilor după care, însoțiți de primarul Nădlacului, dl. Vasile Ciceac, oaspeții au vizitat Biserica Evanghelică, Casa Slovacă și au depus jerbe de flori la monumentul comemorativ al militarilor slovaci.

 

 

 


 

7 aprilie 2008
Sesiunea comisiei mixte interguvernamentale romano-slovace la Arad

format doc | Arhivă comunicate

În zilele de 9 și 10 aprilie a.c., la Arad au loc lucrările Comisiei mixte interguvernamentale româno-slovace pentru aplicarea prevederilor Acordului privind regimul juridic al mormintelor militare aflate pe teritoriul celor două state, semnat la 30 noiembrie 2006, la Bratislava și ratificat de Parlament prin Legea nr. 201/2 iulie 2007. Delegația română este condusă de directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, dl. Cristian Scarlat și are în compunerea sa reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Apărării, Economiei și Finanțelor, Internelor și Reformei Administrative.

Cu acest prilej se discută aspecte cu privire la legislația specifică celor două state și se semnează Regulamentul Comisiei mixte româno-slovace.

Menționăm că în Slovacia, la Zvolen, este amenajată cea mai mare necropolă de război română, unde sunt înhumați peste 10.000 de militari români morți în cel de Al Doilea Război Mondial în luptele pentru eliberarea fostei Cehoslovacii.

 


27 martie 2008
Masa rotundă Basarabia, pământ românesc

format doc | Arhivă comunicate

 În sala de festivități a Muzeului Militar Național Ferdinand I s-a desfășurat azi, 27 martie a.c., masa rotundă cu tema Basarabia, pământ românesc, prilejuită de aniversarea a 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Țara.

Au ținut alocuțiuni col. (r.) Nicolae Grosu (Unirea Basarabiei cu România, 90 de ani), c-dor (r.) prof. Univ. Dr. Jipa Rotaru (Sfatul Țării, scurtă prezentare), col (r.) dr. Petre Otu (Acțiunile militare din Basarabia din anii 1917-1918), col. Anatol Munteanu (Personalități militare din Basarabia anilor 1917-1918), dr. Cătălin Fudulu (Monumente și cimitire militare de campanie din Basarabia) și col (r.) Eugen Ichim (Frontiera Basarabiei – obiect de dispută între marile puteri, scurtă cronologie).

Cei peste 40 de participanți au apreciat, printre altele, statistica prezentată de dr. Cătălin Fudulu, reprezentantul Oficiului, privind monumentele și mormintele de război, pe teritoriul Basarabiei fiind amenajate, în 240 de localități, mormintele a 7.037 de eroi români, în Primul și Al Doilea Război Mondial.

La final, generalul (r.) Marin Dragnea, președintele A.N.V.R. și combatant în Al Doilea Război Mondial, a precizat c㠄activitatea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se simte, în ultimii doi ani de zile, prin modul în care se luptă pentru a pune în valoare monumentele și cimitirele militarilor români și străini din România, dar și cele ale militarilor români aflate pe teritoriul altor state“, Cimitirului eroilor români de la Țiganca, reinaugurat la 1 iunie 2006, fiind pe primul loc.

Interviuri cu o parte dintre cei care au susținut alocuțiuni vor fi difuzate sâmbătă, 29 martie a.c., începând cu ora 10.05 a.m,. în emisiunea Ora Armatei pe postul radio România Actualități.

Cu acest prilej a fost distribuit participanților Calendarul (de perete) 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu Țara, editat de Asociația Stindard.


6 martie 2008
Semnarea acordului româno-ungar privind regimul juridic
al mormintelor de război

format doc | Arhivă comunicate

Joi, 6 martie a.c., la București, în cadrul unei ceremonii oficiale, Ministrul Apărării din România, domnul Teodor Meleșcanu și Ministrul Apărării Patriei din Republica Ungară, domnul Imre Szekeres, au semnat „Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor române de război din Republica Ungară și al mormintelor ungare de război din România“.

Semnarea Acordului reprezintă încununarea strădaniilor celor două părți de a găsi formula unui text convenabil, prin care să se respecte cerințele dreptului umanitar internațional și interesele celor două state.

Semnatarii documentului, în alocuțiunile rostite cu acest prilej, au evidențiat faptul că, în condițiile acestui acord, se va putea asigura îngrijirea reciprocă a mormintelor celor căzuți pe cîmpurile de luptă, iar cetățenii celor două țări vor fi sprijiniți să viziteze locurile istorice cu prilejul organizării unor activități comemorative.

Menționăm că pe teritoriul Republicii Ungare sunt înhumați peste 13.000 de militari români în 479 de cimitire, dintre care cel mai important ca mărime este cel de la Ostffyasszonyfa (4.718 militari).

Pe teritoriul României sunt înhumați 6.199 de militari unguri și austro-ungari, cel mai mare cimitir fiind cel de la Miercurea Ciuc (1.012 militari).

Acordul interguvernamental semnat astăzi urmează să fie ratificat de Parlamentul României.


22 februarie 2008
Ceremonie la monumentul eroilor sovietici

format doc | Arhivă comunicate

Astăzi, 22 februarie, la Cimitirul Eroilor Sovietici din Șos. Pipera, a avut loc o manifestare comemorativă dedicată sărbătoririi Zilei Apărării Patriei din Federația Rusă.

Au fost prezenți ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse la București, Excelența Sa, domnul Alexander Churilin, delegații ale Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe, veterani de război, diplomați acreditați în România, elevi.

Cu acest prilej, la monumentul eroilor sovietici, a fost depusă și din partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor o coroană de flori.


12 ianuarie
130 de ani de la ocuparea Smârdanului

format doc | Arhivă comunicate

La 12 ianuarie 2008 s-au împlinit 131 de ani de la ocuparea Smârdanului (Inovo) de către Armata Română. Atunci, Regimentele 4 și 6 Infanterie, 9 Dorobanți și Escadronul de Călărași Suceava conduse de locotenent colonelul I. Codruț si maiorul Ulescu au cucerit reduta Smârdan, după câteva ore de luptă, cu prețul a 600 de militari, morți și răniți.

Armata Română a participat la Războiul de Independență (1877-1878) cu peste 38.000 de militari, care formau 42 de batalioane, 32 escadroane si 18 baterii. Acțiunea armatei române a avut loc în contextul în care armata rusă nu a putut să treacă de riposta armatei otomane. Telegrama marelui duce Nicolae al Rusiei adresată domnitorul Carol (1866-1914) a determinat Armata Română să treacă Dunărea și să se împlice în războiul ruso-turc. Câștigarea luptelor de de la Plevna, Grivița, Rahova și Smârdan s-a soldat pentru Armata Română cu cel puțin 2.109 de militari morți în luptă.

286 de soldați și ofițerii români care au murit la Smârdan au fost depuși în două gropi comune. Una dintre gropi a fost împrejmuită cu un gard din piatră, iar a doua a fost marcată cu o cruce din marmură. Monumentul a fost realizat, în 1883, de Carol Storck (1854-1926). Cimitirul și monumentul au fost distruse în Primul Război Mondial. Societatea Culturală română a refăcut monumentul în 1931.

Un alt monument în memoria eroilor români de la Smârdan a fost ridicat în 1905. Acesta a fost realizat din bronz și reprezenta o femeie, în ronde-bosse, care ținea în mâna dreaptă o coroană, iar în mâna stângă avea un urcior cu ap㠄 pentru eroii cărora le e sete“. Monumentul a fost distrus în 1917. Ulterior, Asociația Vlahilor din Bulgaria a ridicat o cruce pe locul unde au fost înhumați eroii români care au murit la Smârdan.


 

- Arhivă evenimente -

     

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor