Informatii despre Castelul Tepes
   
O.N.C.E.
Actualitate
Flash news

Despre instituţie
Conducere
Sediu - Castelul Ţepeş
Legislaţie
Informaţii de interes public
Buletin informativ
Fişe de evidenţă


Cimitire de onoare
Mausolee
Mormântul Ostaşului Necunoscut
Monumente
Lista morţilor de război

Arhivă evenimente
Paşi prin istorie
Proiecte
Raport anual

Utilitate publică
Manual strămutări

Arhiva foto
Achiziţii
Diplome de excelenţă
Anunţuri
Download
Tabere de voluntari
Vitrina de carte
Legături utile


HOME      CONTACT

 

 

Evidenţa, pe judeţe, a mormintelor şi operelor comemorative de război

 Monumente în suferinţă

  Portrete de eroi

  Prietenii ne scriu


DOCUMENTARE

Ostffyasszonyfa, Ungaria

Cultul Eroilor

Cimitirul de la Ţiganca, Republica Moldova

Lagărul de la Tuchola

Lagărul de la Karaganda, Kazahstan

 
CALENDAR ISTORIC

MARTIE (FLORAR)

1
Se naşte Constantin Ţucanu, veteran al Războiului de Independenţă, al celui de Al Doilea Război Balcanic şi al Primului Război Mondial (1854).
Ziua Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
Ziua Automobiliştilor Militari.

2
Primul Război Mondial:
generalul David Praporgescu este distins post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a, „Pentru vitejia şi destoinicia cu care a condus personal operaţiunile trupelor de pe valea Oltului şi munţii Coţi în 1916, căzând grav rănit de o schijă de obuz când se afla în linia I de tranşee îmbărbătând pe soldaţi la luptă crâncenă contra inamicului, murind ca un erou din cauza rănilor căpătate” (1927).

Al Doilea Război Mondial: căpitanul de marină Costachescu C. Constantin, comandantul submarinului Delfinul, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

3
Generalul Gheorghe Avramescu moare la Jászberény, Ungaria (1945).

5
Primul Război Mondial
: Românii foşti militari austro-ungari, căzuţi prizonieri la ruşi şi aflaţi în lagărul de la Darniţa îşi asumă un angajament ce reprezintă de fapt prima declaraţie de Unire a Transilvaniei cu România: Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru dezrobirea ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România (1917).

România semnează, la Focşani, protocolul de prelungire a armistiţiului cu Puterile Centrale (1918).

6
Se semnează, la Bucureşti, „Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor române de război din Republica Ungară şi al mormintelor ungare de război din România“ (2008).

9
Mareşalul Alexandru Averescu se naşte în oraşul Ismail, Basarabia (1859).

Al Doilea Război Mondial: locotenentul aviator Andrei T. Tudor este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

Colonelul Anghelescu A. Gheorghe, comandantul regimentului 1 Doroban ţ i Dolj, este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1944).

12
Al Doilea Război Mondial
: maiorul Corobceanu Petre din regimentul 82 Infanterie este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III (1943).

13-17
Al Doilea Război Mondial
: armata sovietic ă atacă poziţiile româno-germane din istmul Parpaci, Crimeea (1942).

14
România se proclamă Regat (1881).

17

Al Doilea Război Mondial: a rmata sovietică forţează Nistrul şi intră pe teritoriul României (1944)

15
Al Doilea Război Mondial
: brigăzile mixte de munte şi cele de cavalerie şi-au schimbat denumirea în divizii de munte (1942).

18
Primul Război Mondial
: se semnează, la Buftea, Tratatul preliminar de pace între România şi Puterile Centrale, pe baza căruia vor începe la Bucureşti, 22 martie, tratativele în vederea încheierii păcii (1918).

Osemintele a 14 eroi români sunt exhumate din Cimitirul comunal Boiţa (jud. Sibiu), fiind reînhumate în Cimitirul eroilor (1928).

Al Doilea Război Mondial: Armata 1 română încheie operaţiunea ofensivă în Munţii Javorina, Cehoslovacia (1945).

20
Al Doilea Război Mondial
: Armata 4 română încheie atacul poziţiilor apărate în Munţii Metalici de corpurile 17 german şi 5 ungar (1945).

Slt. post-mortem Ionuţ Cosmin Sandu moare în misiune în Afganistan (2008).

23
Al Doilea Război Mondial
: Căpitanul Barbu I. Gheorghe din Regimentul 30 Dorobanţi Muscel este decorat post-mortem cu Ordinul Mihai Viteazul cl. III cu spade (1945).

24
Moare Maria Drăgescu, pilot în escadrila sanitară din al Doilea Război Mondial, supranumită Escadrila Albă (2013).

25
Al Doilea Război Mondial
: Armata 1 română începe operaţiunea ofensivă pe direcţia generală Brno, forţând râul Hron (1945).

Armata 4 română începe operaţiunile în Munţii Tatra Mică (1945).

Trupele române contribuie la eliberarea zonei Banská Bystrica (1945).

Ziua Operaţiilor Psihologice.

26
Primul Război Mondial
: Bethmann-Hollweg, cancelarul Germaniei şi contele Ottokar Czernin, ministrul de externe al Austro-Ungariei, semnează Documentul de la Viena, prin care, în caz de victorie, se atribuie Austro-Ungariei teritoriul României (1917).

27
Basarabia se uneşte cu România prin decizia Sfatului Ţării (1918).

29

Al Doilea Război Mondial: trupele sovietice ocupă Cernăuţii (1944).

26 decembrie
VĂ DORIM DVS., COLABORATORILOR, CITITORILOR ȘI TUTUROR CELOR INTERESAȚI DE CULTUL EROILOR, SĂRBĂTORI FERICITE ȘI LA MULȚI ANI 2008!


20 decembrie
PRIMA SESIUNE A COMISIEI MIXTE INTERGUVERNAMENTALE
ROMÂNO- RUSE

format doc | Arhivă comunicate

În zilele de 18 și 19 decembrie 2007 a avut loc prima sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ruse pentru aplicarea prevederilor Acordului privind regimul juridic al mormintelor militare aflate pe teritoriul celor două state.

Din delegația română, condusă de dl Cristian Scarlat, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, au făcut parte reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Apărării, Economiei și Finanțelor, Internelor și Reformei Administrative.

Cu această ocazie s-a realizat un schimb de informații privind legislația specifică celor două state, au fost prezentate organele împuternicite, responsabile cu aspectele tehnice ale aplicării Acordului interguvernamental și s-a semnat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei mixte româno-ruse.

Partea rusă, condusă de generalul Alexandr Kirilin, șeful Centrului Memorial Militar, a efectuat o vizită de lucru pentru cunoașterea stării cimitirelor și monumentelor comemorative de război române, ruse și internaționale din București, Ploiești și zona Sinaia. Oficialii ruși și românii au depus câte o coroană de flori la fiecare din aceste obiective.

 

Delegația rusă a apreciat preocuparea autorităților și comunităților române pentru întreținerea și protejarea cimitirelor de război.

Menționăm faptul că, în anul 2005 a fost semnat Acordul între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor și operelor comemorative de război, care a fost ratificat prin Legea nr. 413 /2006.

Conform datelor de care dispune Oficiul în acest moment, pe teritoriul Federației Ruse sunt înhumați peste 20.000 de eroi români, căzuți în lupte sau morți în prizonierat, iar pe teritoriul României sunt înhumați peste 30.000 de militari ruși și sovietici.


 

20 decembrie
LA FESTIVALUL „OM BUN“ O.N.C.E. A ACORDAT PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE

format doc | Arhivă comunicate

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a acordat, în cadrul ediției a XVII-a a Festivalului național de muzică folk „Om Bun“, premiul pentru întreaga activitate cantautorului bucureștean Alexandru „Jimmy“ Zărnescu.

În cele trei seri ale festivalului, prezentat de Adrian Ivanițchi, au susținut recitaluri Florin Săsărman, Mircea Baniciu, Andrei Păunescu, Mircea Vintilă, Victor Socaciu, Ada Milea, Tatiana Stepa, Dani Făt, Vasile Șeicaru, Dinu Olărașu, Ducu Bertzi, Maria Gheorghiu, Eugen Avram și Vladi Cnejevici.

În repertoriul artiștilor prezenți pe scena Teatrului „Ion Creang㓠s-au regăsit piese dedicate eroilor, colinde și prelucrări din folclorul național.


 

18 decembrie
A APĂRUT CALENDARUL 2008

format doc | Arhivă comunicate

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor respectă traditia și, așa cum v-a obișnuit încă de la inființare, a editat Calendarul de perete pentru anul 2008. Dacă precedentele teme s-au referit la Castelul Țepeș din Parcul Carol (2005), Monumente de război din România (2006) ori la Războiul de Independență (2007), de astă dată au fost selectate imagini ale Mormantului Eroului Necunoscut în diferite țări ale lumii (România, Bulgaria, Cehia, Grecia, Egipt, Italia, Marea Britanie, Polonia, Rusia, SUA, Ucraina, și Serbia).

Fotografiile color sunt însoțite de texte explicative, în română și engleză.

Departe de a fi apus, tradiția Mormântului Eroului Necunoscut în Europa, în sensul modern al cuvântului, datează după Primul Război Mondial.

România, urmând exemplul Franței, a amenajat în Parcul Carol I un mormânt-monument dedicat memoriei celor necunoscuți care s-au jertfit pe câmpul de luptă, pe care l-a inaugurat, la 17 mai 1923, în prezența familiei regale, a membrilor guvernului, a corpurilor legiuitoare și a unui numeros public.

Strămutat la Marășești, în 1959, Mormântul Ostașului Necunoscut a revenit în București în 1991, iar în 2006 și-a reocupat locul de onoare originar, în cadrul Memorialului Eroilor Neamului din Parcul Carol I.

 

 


 

14 decembrie
O CARTE NOUĂ DEDICATĂ AVIATORILOR ROMÂNI DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

format doc | Arhivă comunicate

Miercuri, 12 decembrie a.c., la Cercul Militar Național a avut loc prima sesiune de comunicări științifice organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Tematica abordată în cadrul acestui eveniment s-a referit, cum era și firesc, la problematica monumentelor și cimitirelor eroilor, dar și la subiecte precum „Simboluri naționale pentru cinstirea eroilor neamului“, „Cultul eroilor – componentă a constituirii identității naționale“, „Legiunea voluntarilor români din Italia, în timpul primului război mondial“, „Pastorația clerului militar din România în timpul celui de-al II -lea Război Mondial“, „Prizonieri români pe Frontul de Est“, „Prizonieri sovietici în România“.

După-amiaza, în sala „Bizantină“, a avut loc lansarea celui de-al doilea volum din colecția „Cultul Eroilor“ – „Zburătorii României Mari“, al cărui autor este cunoscutul istoric al aviației, dr. Valeriu Avram.

Volumul, pe a cărui copertă sunt prezentați aviatorii Grigore Gafencu și Radu Irimescu, viitori miniștri în perioada interbelică, cuprinde, în aproximativ 400 de pagini, biografiile a 77 de aviatori români din Primul Război Mondial, multe inedite.

Evenimentul, deopotrivă cultural și științific, s-a bucurat de prezența șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, dl gl.-lt. Constantin Croitoru, a altor generali, ofițeri, subofițeri și maiștri militari din cadrul aviației noastre militare.

Acad. Florin Constantiniu a făcut o caldă și generoasă prezentare a lucrării.


10 decembrie
Sesiune de comunicări științifice

format doc | Arhivă comunicate

Pentru prima dată de la înființarea sa, în 2004, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează sesiunea anuală de comunicări științifice.

În cadrul acestei prime sesiuni, vor conferenția: dl. acad. Florin Constantiniu precum și reprezentanți ai Comisiei Române de Istorie Militară, Serviciului Istoric al Armatei, Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Universității Naționale de Apărare și ai Universității Creștine Spiru Haret.

Evenimentul va avea loc miercuri 12 decembrie a.c., ora 09 00 la sala „Alba Iulia“ a Cercului Militar Național.

Manifestarea științifică va fi urmată de lansarea celui de al doilea volum din colecția „Cultul Eroilor“ intitulat „Zburătorii României Mari“ autor dr. Valeriu Avram. Evenimentul va avea loc la sala Bizantină a Cercului Militar Național începând cu ora 17 00 .


6 decembrie
Ceremonia de sfințire a mausoleului eroilor din Giurgiu

format doc | Arhivă comunicate

Vineri, 07.12.2007, ora 12 00, va avea loc ceremonia de sfințire a Mausoleului Eroilor din municipiul Giurgiu, restaurat în anul 2007 prin grija Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și Consiliului local Giurgiu.

Cu această ocazie va fi organizat un ceremonial militar și religios în cadrul căruia vor fi depuse coroane și jerbe de flori.

Mausoleul Eroilor din municipiul Giurgiu a fost construit de către Așezământul Național „Regina Maria“ pentru Cultul Eroilor în 1934 și inaugurat oficial în anul 1939 cu prilejul sfințirii capelei.

În acest complex comemorativ sunt înhumate osemintele a 350 eroi români identificați, 69 militari germani identificați și 213 ostași neidentificați.

 


6 decembrie

Lansarea cărţii Zburătorii României Mari

format doc | Arhivă comunicate

Miercuri, 12 decembrie 2007, la ora 17, la Sala Bizantină a Cercului Militar Național, va fi lansată lucrarea „Zburătorii României Mari“, avându-l ca autor pe profesorul Valeriu Avram.

Volumul este rezultatul cercetării unor documente arhivistice inedite și oferă cititorilor posibilitatea de a pătrunde în fascinanta lume a pionerilor aviației militare române. Autorul prezintă faptele de bravură, eroism și vitejie a 77 dintre cei mai străluciți aviatori militari care au contribuit, unii cu prețul vieții, în anii Primului Război Mondial, la înfăptuirea României Mari.

Această carte continuă seria Colecția Cultul Eroilor, inițiată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, al cărei prim volum este Misiune îndeplinită, a colonelului (r) Voicu Țugurel.

 

 

 


1 decembrie

„Suflet de român“, ediția a II-a

format doc | Arhivă comunicate

Azi, 1 decembrie a.c., s-a desfășurat a doua ediție a spectacolului „Suflet de român“, organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor cu prilejul Zilei Naționale a României.
Și-au dat concursul Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Mircea Vintilă, Tatiana Stepa, Maria Gheorghiu, Florin Săsărman, grupul latino rock Bandidos, împreună cu Corul de copii „Meloritm“ și Ansamblul artistic „Ciocârlia“.Cu acest prilej au fost acordate 10 Diplome de excelență unor persoane sau instituții (Asociației Naționale a Veteranilor de Război, domnului ing. Traian Oprița – pensionar, pastorului Nagy Karoly/Prügy/Ungaria, domnului Claudiu Palaz – subprefect al jud. Constanța, Societății Române de Radio, domnului lt. col. ing. Alexandru Sabău – atașatul român al Apărării la Budapesta, domnului Aleodor Frâncu, domnului Neculai Popa – secretar general al Consiliului Mondial Român, Regimentului 30 Gardă și Protocol „Mihai Viteazul“, domnului Florin Săsărman – jurnalist) care, prin faptele lor, au contribuit, printre altele, la promovarea activității Oficiului și la cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața pentru țară.

Proiectul Diplomelor de excelență a fost inițiat, în 2006, de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

 


 

29 noiembrie
îN 2008, proiecte ale O.N.C.E. în Ucraina

format doc | Arhivă comunicate

În cadrul întâlnirilor pe care o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor le-a avut în această săptămână cu reprezentanții autorităților publice centrale și locale la Odessa și Cernăuți, s-a analizat stadiul realizării în Ucraina a proiectelor Oficiului pentru anul 2007 și posibilitatea derulării altora noi în 2008.

Cu acest prilej s-au verificat locațiile a patru mari locuri de înhumare ale militarilor români în zona Odessa (Sverdlovo, Kurgan, Vasilievka, Vîgoda) ce urmează a fi restaurate, prin grija Oficiului și sprijinul Consulatului General al României la Odessa, în anul 2008.

Împreună cu reprezentanții autorităților regiunii Cernăuți și ai Consulatului General al României s-a analizat perspectiva finalizării proiectului de amenajare a Parcelei de Onoare Românești din Cernăuți.

În cadrul convorbirilor a fost reiterată dorința părții române de a se încheia cât mai curând Acordul interguvernamental româno-ucrainean cu privire la întreținerea și ocrotirea mormintelor de război.

Menționăm că în Ucraina, conform datelor provizorii de care dispune Oficiul în acest moment, sunt înhumați circa 38.000 de militari români.


29 noiembrie
Spectacolul "SUFLET DE ROMÂN", ediția a II-a

format doc | Arhivă comunicate

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează în București a doua ediție a spectacolului „Suflet de român“.

Spectacolul va avea loc pe 1 decembrie a.c., ora 18.00, la sala „Nichita Stănescu“ a Centrului Cultural al M.I.R.A., din strada Mihai Vodă nr.17, sector 5.

Producția spectacolului este asigurată de Asociația Cultural㠄Om Bun“. Își vor da concursul: Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Mircea Vintilă, Tatiana Stepa, Maria Gheorghiu, Florin Săsărman, grupul latino rock Bandidos. Corul de copii „Meloritm“ și Ansamblul artistic „Ciocârlia“ vor întregi manifestarea.

Cu acest prilej, vor fi decernate cele zece Diplome de Excelență unor personalități și instituții care s-au distins prin dăruirea, onestitatea și profesionalismul cu care au sprijinit programele și proiectele Oficiului precum și Cultul Eroilor, în general.

Accesul în sala de spectacol se va face pe bază de invitație ce poate fi procurată de la sediul ONCE sau de la Centrul Cultural al MIRA.


29 noiembrie
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor decernează diplomele de Excelență

format doc | Arhivă comunicate

Începând cu anul 2006, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a inițiat un proiect deosebit, cel de decernare anuală a unui număr de maximum 10 diplome de excelență persoanelor sau instituțiilor care, prin faptele lor, au contribuit în mod cu totul deosebit la promovarea activității Oficiului, la cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața pentru țară, implicându-se activ în restaurarea mormintelor și operelor comemorative de război în țară sau străinătate.

Anul acesta, Oficiul a hotărât să acorde „Diploma de Excelenț㓠următorilor: Asociației Naționale a Veteranilor de Război, domnului ing. Traian Oprița – pensionar, pastorului Nagy Karoly/Prügy/Ungaria, domnului Claudiu Palaz – subprefect al jud. Constanța, Societății Române de Radio, domnului lt. col. ing. Alexandru Sabău – atașatul român al Apărării la Budapesta, domnului Aleodor Frâncu, domnului Neculai Popa – secretar general al Consiliului Mondial Român, Regimentului 30 Gardă și Protocol „Mihai Viteazul“, domnului Florin Săsărman –jurnalist.

Festivitatea decernării Diplomelor de Excelenț㠖 2007 se va desfășura la Centrul Cultural al M.I.R.A., sala „Nichita Stănescu“ din strada Mihai Vodă nr.17, sector 5, București în cadrul spectacolului „Suflet de român“, care va avea loc sâmbătă 1 decembrie a.c., începând cu ora 18.00.


21 noiembrie
Comemorarea "Ultimului străjer al Capitalei"

format doc | Arhivă comunicate

Astăzi, 21 noiembrie, la monumentul ,,Ultimului Străjer al Capitalei“, s-a desfășurat o simplă dar impresionantă ceremonie de comemorare a eroului sergent Nicolae Păianu căzut la datorie la 21 noiembrie în luptele cu patrulele germane care înaintau spre București.

Ceremonia, organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, cu sprijinul Comenduirii Garnizoanei București a fost onorată de reprezentanți ai Guvernului, ai Ministerului Apărării, ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război, precum și de un numeros public în mare majoritate tineri, care, prin prezența lor au omagiat sacrificiul eroului.

Cu acest prilej, veteranii de război au depus o coroană de flori iar directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, domnul Cristian Scarlat, a depus o jerbă de flori și a rostit o scurtă alocuțiune.

După slujba de pomenire, săvârșită de un sobor de preoți militari a urmat reînhumarea osemintelor eroului, lângă soclul monumentului, timp în care garda de onoare a adus un ultim omagiu prin executarea a trei salve de foc.

Menționăm că monumentul „Ultimului Străjer al Capitalei“ este al treilea însemn comemorativ de război inaugurat în această zonă a capitalei în acest an, după Parcela eroilor din august 1944, situată la intersecția DN 1 cu Aleea Privighetorilor și placa comemorativă de pe Podul Băneasa.

 


 

19 noiembrie
Un nou amplasament pentru "Ultimul străjer al capitalei"

format doc | Arhivă comunicate

Miercuri, 21 noiembrie a.c., începând cu orele 12.00, în fața aeroportului ,,Aurel Vlaicu“ din Capitală, la monumentul închinat ,,Ultimului Străjer al Capitalei“ se va desfășura o ceremonie de comemorare organizată de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Construit în anul 1921 de Societatea „ Mormintele Eroilor Căzuți în Război“, monumentul ,,Ultimul Străjer al Capitalei“, operă a arhitectului Ernest Doneaud, simbolizează rezistența Bucureștiului în fața inamicului în timpul Primului Război Mondial. Monumentul a fost strămutat de pe vechiul amplasament pe cel actual în contextul efectuării lucrărilor de fluidizare a DN 1.

În cadrul ceremoniei, va fi inaugurat noul amplasament al monumentului și vor fi reînhumate osemintele sergentului erou Păianu Nicolae.

O slujbă religioasă de pomenire a eroului și un ceremonial militar vor întregi ceremonia de comemorare. Vor fi depuse coroane  și jerbe de flori.

La ceremonie au fost invitați reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai firmelor de construcții implicate, organizații neguvernamentale.

 

 


19 noiembrie
Comemorarea victimelor războiului și violenței

format doc | Arhivă comunicate

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, alăturându-se altor instituții ale administrației publice centrale, organizații neguvernamentale, precum și reprezentanțe diplomatice acreditate la București, a participat duminică, 18 noiembrie, la momentul de reculegere prilejuit de Ziua Doliului Național – Volkstrauertag – organizat de Ambasada Germaniei la București.
Delegația Oficiului – reprezentată de dl. Cristian Scarlat, director, și d-na Laura Tiron, șef birou – a depus o coroană de flori, în cadrul ceremoniei militare și religioase organizate la Cimitirul militar „Pro Patria“, ca omagiu adresat victimelor războiului și violenței comemorate în această zi de către poporul german.

Reamintim că Cimitirul „Pro Patria“ – unde sunt înhumați 3800 militari germani, bulgari, austro-ungari și români – este îngrijit de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

 

 

 


14 noiembrie
Sesiunea anuală de comunicări științifice

format doc | Arhivă comunicate

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează în data de 12.12.2007, ora 09.00, la Cercul Militar Național, sala Alba Iulia, sesiunea anuală de comunicări științifice.

Problematica sesiunii : pierderile României în războaiele secolelor XIX –XXI; protecția victimelor conflictelor armate internaționale; destinul prizonierilor și internaților de război; mormintele și operele comemorative de război românești și străine; cultul eroilor – între obligația instituțională și atitudinea civică.

Specialiștii interesați de problematica propusă și care au disponibilitatea de a prezenta referate în cadrul sesiunii sunt rugați să ne contacteze până în data de 19.11.2007.

Comunicările vor fi depuse la sediul Oficiului, trimise prin poștă sau prin e-mail (ca atașament) până la 25.11.2007.


13 noiembrie
Parafarea Acordului româno-ungar privind regimul juridic al mormintelor de război

format doc | Arhivă comunicate

Vineri, 9 noiembrie a.c., la Budapesta, în cadrul întâlnirii dintre delegația român㠖 formată din reprezentanți ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și Ministerului Afacerilor Externe – și delegația maghiară, a fost negociat și parafat Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor de război.

 


9 noiembrie
Eroi români înhumați la Fürstenfeld (Germania)

format doc | Arhivă comunicate

O delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, condusă de director Cristian Scarlat, a cercetat, la 08.11. a.c., parcela eroilor români din Primul Război Mondial, amplasată lângă fosta mânăstire cisterciană din localitatea Fürstenfeld.

Locul în care au fost înhumați cei 19 eroi români adăpostește în cadrul a șase gropi comune și osemintele unor militari ruși, francezi, polonezi și sârbi și a altor 468 de eroi necunoscuți.

În centrul parcelei este amplasat un monument, iar pe placa din bronz fixată pe acesta sunt menționate naționalitățile militarilor înhumați.

Eroii români care au fost înhumați în localitatea Fürstenfeld au murit ca prizonieri în Primul Război Mondial.


3 noiembrie
Ceremonie de comemorare la Cimitirul Internațional de Onoare Mircea cel Bătrân

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 3 noiembrie a.c., în comuna Mircea Vodă, jud. Constanța, a avut loc o impresionantă ceremonie, prilejuită de finalizarea lucrărilor de reabilitare a celui mai mare și reprezentativ așezămînt funerar multinațional de război din România, Cimitirul de Onoare „Mircea cel Bătrân“.

Amplul proiect de reabilitare, ce a vizat readucerea ansamblului la forma de odinioară și instalarea unui nou monument central, a fost inițiat, finanțat și coordonat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. La această realizare au contribuit Instituția Prefectului, Consiliul Județean Constanța, Arhiepiscopia Tomisului și Primăria Mircea Vodă, care au susținut material și financiar executarea lucrărilor de reparații.

La eveniment au participat reprezentanți ai Președinției României, Parlamentului, Guvernului, diplomați acreditați în România, veterani de război, oficialități din administrația publică, elevi, studenți și mulți localnici. De remarcat prezența unor delegații străine, din Bulgaria și Germania.

Ceremonialul militar, asigurat de o gardă comună a Ministerului Apărării și Ministerului Internelor și Reformei Administrative, a cuprins și intonarea imnurilor de stat și arborarea drapelelor de stat ale Bulgariei, Germaniei, Federației Ruse și României, țări ai căror eroi odihnesc în Cimitirul Internațional de Onoare „Mircea cel Bătrân”.

Slujba religioasă ecumenică a fost săvârșită de un sobor de preoți, în frunte cu IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Defilarea drapelelor de luptă și onorul acordat de o formație de avioane de luptă au întregit înălțătorul moment comemorativ de la Mircea Vodă.

Mai multe informații


31 octombrie
Inaugurarea cimitirului internațional de onoare "Mircea cel Bătrân"

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 3 noiembrie a.c., ora 12.00, în localitatea Mircea Vodă, jud. Constanța, va avea loc inaugurarea Cimitirului Internațional de Onoare „Mircea cel Bătrân“, cel mai mare și reprezentativ așezământ funerar de război din România.

Aici sunt înhumați peste 5000 de militari români, ruși, germani, bulgari și de alte naționalități,căzuți în Primul Război Mondial în Dobrogea. Cinci monumente, capela militară și clădirea administrativă întregesc ansamblul impozantului așezământ comemorativ, amenajat în perioada interbelică cu sprijinul Armatei.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a inițiat, coordonat și finanțat un amplu program de reabilitare, ce a vizat readucerea ansamblului la forma de odinioară.

Instituția Prefectului, Consiliul Județean Constanța, Arhiepiscopia Tomisului și Primăria Mircea Vodă au susținut material și financiar, alături de Oficiu, realizarea lucrărilor de reparații.

La ceremonia de inaugurare și-au anunțat participarea reprezentanți ai Președinției, Parlamentului, Guvernului, diplomați acreditați în România, veterani de război, oficialități din administrația publică, elevi, studenți și localnici.

Ceremonialul militar va fi asigurat de o gardă de onoare comună a Ministerului Apărării și Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

O defilare a drapelelor de luptă istorice va întregi înălțătorul moment comemorativ de la Mircea Vodă.

Slujba religioasă ecumenică va fi săvârșită de un sobor de preoți, în frunte cu IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

 


31 octombrie
Întâlnire româno-slovacă, la Bratislava

format doc | Arhivă comunicate


În zilele de 29 și 30.10. a.c., o delegație comună a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și Ministerului Afacerilor Externe, condusă de către directorul Oficiului, dr. Cristian Scarlat, s-a deplasat la Bratislava pentru a conveni cu autoritățile slovace modalitățile de aplicare a Acordului interguvernamental privind mormintele de război.

Acordul, al treilea de acest tip – după cele cu Germania și Rusia –, a fost semnat la Bratislava, la 30 noiembrie 2006, și ratificat de Parlament prin Legea nr. 201/2 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 505/27.07.2007.

Cu prilejul discuțiilor au fost abordate teme precum evidența mormintelor și operelor comemorative de război din România și Republica Slovacă, finanțarea protejării acestora, ca și pregătirea viitoarei comisii mixte interguvernamentale româno-slovace prevăzută de Acord.

În acest context s-a convenit organizarea, în Slovacia, în vara lui 2008, a unei tabere de tineri voluntari români pentru îngrijirea unor cimitire de onoare românești.

De asemenea, delegația română și reprezentanții autorităților slovace au depus jerbe de flori și au aprins câte o candelă la monumentele eroilor români din localitățile Nove Mesto n. Vahom și Stara Tura.

Reamintim că la Zvolen este amenajat cel mai mare cimitir de onoare românesc din străinătate, unde sunt înhumați 10384 eroi români din al Doilea Război Mondial.

 


 

26 octombrie
Omagierea eroilor români la Budapesta

 

Joi, 25 Octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, la Budapesta a avut loc ceremonia oficială de dezvelire a monumentului comemorativ amplasat în parcela de onoare din cimitirul RÁKOSKERESZTÚR, unde sunt înhumați 164 de militari români, căzuți în luptele pentru eliberarea capitalei Ungariei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

La ceremonie au participat: secretarul general al Guvernului, domnul Ilie Bolojan; ambasadorul României la Budapesta, doamna Ireny Comaroschi, secretarul general al Ministerului Apărării, doamna Georgeta Gavrilă; directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, domnul Cristian Scarlat, o delegație a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, membri ai comunității române, reprezentanți ai Ministerului Apărării Patriei și ai altor organisme ale administrației publice centrale din Ungaria.

Monumentul, operă a artistului plastic Valentin Tănase, a fost realizat la inițiativa și cu finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

Ceremonialul militar a fost asigurat de un detașament de onoare din Regimentul 30 Gardă și Protocol „Mihai Viteazul“, împreună cu o subunitate a Armatei Ungariei, iar slujba de pomenire a eroilor români a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu ÎPS Siluian, episcop ortodox de Gyula.


24 octombrie
Monument românesc la Budapesta

format doc | Arhivă comunicate

Joi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei Române, în cimitirul Rákoskeresztúr din Budapesta, va avea loc ceremonia de dezvelire a monumentului comemorativ dedicat eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei în Al Doilea Război Mondial.

Monumentul – realizat la inițiativa și cu finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor – este amplasat în centrul parcelei de onoare din cimitirul maghiar, unde sunt înhumați 164 de militari români.

La ceremonia oficială, organizată cu acest prilej de către Ambasada României la Budapesta, și-au anunțat participarea reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Apărării, Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, veterani de război, membri ai comunității române din Ungaria, precum și oficialități maghiare.

Ceremonialul militar va fi asigurat de un detașament de onoare din Regimentul 30 Gardă și Protocol „Mihai Viteazul“, iar slujba de pomenire a eroilor români va fi săvârșită de un sobor de preoți ai Episcopiei Ortodoxe din Gyula.


18 septembrie
Sfințirea troiței eroilor de la Păuliș

format doc | Arhivă comunicate

La 15 septembrie 2007 s-a desfășurat la Lipova (Arad) ceremonia dedicată celei de-a 63 comemorări a Detașamentului Păuliș. Manifestările au început la ora 9.30 A.M., la Cimitirul eroilor elevi din Detașamentul Păuliș, printr-o slujbă de pomenire care a fost urmată de depunerea unor coroane de flori.
La ora 10,00, în incinta UM 01191, a fost sfințită troița realizată de meșterul popular Bența, prin finanțare de la bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, și amplasată pe locul unde au fost înmormântați, în septembrie 1944, eroii detașamentului Păuliș.

Conform tradiției, la biserica ortodoxă din localitatea Păuliș s-a săvârșit slujba de pomenire a eroilor care au murit în Al Doilea Război Mondial pe meleaguri arădene.

Manifestările comemorative au continuat la Monumentul eroilor de la Păuliș unde, în intervalul orar 13.30-14.30, s-a desfășurat un ceremonial militar și religios urmat de depunerea unor coroane de flori.

La festivități au participat Levente Horvath, subprefect de Arad, Viorel Popina, primarul Lipovei, mr. Dorel Șimandan, comandantul UM 01191, veterani de război, elevi și reprezentanți ai Oficului Național pentru Cultul Eroilor și ai mass-media.


18 septembrie
Misiunea ONCE în Republica Moldova s-a încheiat

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 12-15.09.2007 o delegație a Oficiului s-a deplasat în R. Moldova cu scopul de a declanșa proiectele de reabilitare a unor cimitire de onoare și monumente comemorative de război din Republica Moldova: troița de pe Dealul Epurenilor, parcelele de onoare din cimitirele de la Cania și Neculaieuca și nu în ultimul rând cimitirul eroilor români din Micleușeni. În cadrul acestei misiuni a fost analizat conținutul documentațiilor tehnico-economice redactate pentru reabilitarea acestor dovezi ale sacrificiului românesc. Programul de reconstrucție va începe la sfârșitul acestui an și se va finaliza anul următor cu prilejul Zilei Eroilor Români.

În Cimitirul de Onoare de la Cania au fost înhumați, în gropi comune, 936 eroi români, morți în luptele purtate în vara anului 1941, la Țiganca. Proiectul de reabilitare a acestui loc de veci aparține Parohiei Bisericii Ortodoxe din Cania.

Troița din Dealul Epurenilor a fost inaugurată pe data de 14 iulie 1943, în amintirea militarilor din Regimentul 12 Dorobanți Bârlad, căzuți în luptele din capul de pod de la Țiganca, în vara anului 1941. Troița era amplasată pe cea mai înaltă cotă din zona, aproape de locul în care a căzut comandantul acestui regiment, colonelul Nicolescu Gheorghe. A fost realizată din fondurile ofițerilor regimentului, la inițiativa unui comitet prezidat de lt. col. Petru Pavlov. s e înălța pe un soclu de beton, crucea ornamentală era făcută din fier, iar acoperișul avea plăci din aramă. Pe impunătorul monument erau aplicate patru plăci de marmură. Pe una dintre acestea era imprimată ziua de 8 iulie 1941 (dată la care Regimentului 12 Dorobanți a cucerit cea mai importantă cotă din zonă); a doua placă prezintă semnificația ridicării acestei troițe, iar a treia și a patra aveau înscrise numele ofițerilor și subofițerilor căzuți la datorie. Din această impozantă troiță, nu se mai păstrează astăzi decât soclul și dispozitivul de fixare. Oficiul intenționează însă s-o reconstruiască în forma originală.

Parcela de onoare din Neculaieuca a fost amenajată în anul 1941, în Cimitirul Parorhiei Ortodoxe din localitate. Aici au fost înhumați circa 100 de militari români căzuți în luptele din 13-14 iulie 1941 pentru eliberarea zonei. Mormintele acestora au fost păstrate intacte, în condițiile vitrege de după anul 1945, când marea majoritate a cimitirelor românești de la est de Prut au fost desființate în mod voluntar și programatic. Însemnele de căpătâi au rămas pe locurile inițiale, fiind acoperite cu var, pentru a li se ascunde identitatea. După anul 1990, parcela a fost repusă în valoare, fiind îngrijită în egală măsură de către comunitatea și autoritățile locale. În anul 2006, în cadrul parcelei a fost instalată o troiță, donată de către Fundația „România din Inima Mea”.Cimitirul eroilor de la Micleușeni
a fost înființat în data de 17.07.1941. În acest cimitir au fost amenajate 11 morminte comune în care au fost înhumați 223 militari români aparținând regimentelor 63 artilerie și 67 infanterie. Toți acești eroi au căzut în luptele de pe Valea Dolnei, din data de 08.07.1942. Mormintele sunt marcate prin 28 însemne de căpătâi și printr-un bloc de piatră inscripționat cu următorul text: „Aici sunt înhumați ostașii armatei române căzuți în vara 1941. Veșnică fie-le pomenirea”. Pe latura de est a cimitirului a fost amplasată o troiță, donată de către Asociația «Ginta Latină ».


12 septembrie
Misiune ONCE în Republica Moldova

format doc | Arhivă comunicate

O delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor efectuează, în perioada 12-15 septembrie 2007, o deplasare în Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor pe care le vor avea cu oficialii Ambasadei României la Chișinău și cu reprezentanții autorităților publice din Republica Moldova, membrii delegației vor prezenta proiectele ONCE pe anul 2007 (Dealul Epureni, Cania, Miclăușeni, Niculăieuca) și pe 2008 (Călărași, Chișinău, Vărzărești, Carahasani, Sociteni).

Cu acest prilej se va realiza și o documentare în teren la Cimitirul de onoare românesc din orașul Călărași, unde au fost înhumați, în 1941, 43 de militari români.31 august

Cinstirea eroilor căzuți în august 1944

format doc | Arhivă comunicate

 

În data de 30 august, s-au desfășurat două acțiuni de comemorare a eroilor căzuți în luptele pentru apărarea Bucureștiului în perioada 24 – 27 august 1944.

Prima ceremonie a fost organizată la ora 09.00 la Podul Miorița (Băneasa), unde, în prezența reprezentanților Ministerului Apărării, Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Asociației Naționale a Veteranilor de Război și ai Primăriei Generale a Capitalei, a fost dezvelită o placă comemorativă în cinstea celor care, prin sacrificiul suprem, au interzis pătrunderea trupelor hitleriste în capitala țării.

La orele 10.00, la intersecția DN 1 cu Aleea Privighetorilor, lângă Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a început ceremonia de inaugurare a parcelei de onoare în care au fost reînhumate osemintele eroilor căzuți pe acel loc la sfârșitul lui august 1944. Ceremonia a fost deschisă cu momentul solemn al depunerii rămășițelor pământești ale acestora în fața troiței maramureșene ce străjuiește parcela de onoare. După săvârșirea slujbei de pomenire de către un sobor de preoți, oficialitățile prezente au adus omagiul lor celor căzuți pentru țară.

Au luat cuvântul dl. Corneliu Dobrițoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării, dl. Cristian Scarlat, director al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și dl. gl.mr. Didulescu din partea Asociației Naționale a Veteranilor de Război. În alocuțiunile lor, vorbitorii au amintit sacrificiul celor căzuți la datorie și au subliniat importanța luptelor duse de ostașii români pentru apărarea Bucureștilor în contextul politic și militar al anului 1944. Rămășițele pământești ale eroilor căzuți la datorie fuseseră exhumate în contextul efectuării lucrărilor de modernizare a DN 1. Prin ceremonialul de reînhumare în noua parcelă de onoare, osemintele eroilor căzuți la datorie au fost repuse în demnitate.


28 august
63 de ani de la luptele din august 1944

format doc | Arhivă comunicate

În data de 30 august a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, cu sprijinul Ministerului Apărării și al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, va organiza în București două ceremonii prilejuite de împlinirea a 63 de ani de la luptele din august 1944.

La ora 9 00, la Podul Miorița (Băneasa), va fi dezvelită o placă comemorativă dedicată ostașilor români căzuți în luptele pentru apărarea Bucureștiului în august 1944. Această placă înlocuiește vechiul însemn, dispărut, care fusese dedicat evocării acțiunilor militare din zona de nord a Capitalei.

La ora 10 00, la intersecția DN 1 cu Aleea Privighetorilor, lângă Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, va avea loc ceremonia de inaugurare a parcelei de onoare în care vor fi reînhumate osemintele eroilor căzuți pe acel loc, la sfârșitul lui august 1944.Rămășițele pământești ale acestora au fost exhumate în contextul efectuării lucrărilor de modernizare a DN 1. Cu acest prilej, osemintele eroilor vor fi repuse în demnitate, prin regruparea lor într-o parcelă de onoare, care va fi străjuită de o troiță maramureșană.

La cele două ceremonii și-au anunțat participarea oficialități din cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și reprezentanți ai Primăriei Generale a Municipiului București și ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război.


21 august
Comemorarea eroilor români la Prugy (Ungaria)

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 18 august a.c., ora 11.00, în curtea bisericii reformate din localitatea Prügy (210 km N-E de Budapesta), s-a desfășurat un ceremonial de dezvelire a unei plăci comemorative dedicate celor 110 militari români căzuți în luptele pentru forțarea Tisei, în 1945.

Ceremonia organizată de primăria din localitatea Prugy, a fost onorată de participarea reprezentanților unor autorități centrale și locale din Ungaria și România.

S-a oficiat o slujbă religioasă în cadrul căreia a fost sfințită placa comemorativă de către trei preoți: ortodox, catolic și reformat. Ceremonia religioasă a fost urmată de depuneri de coroane din partea Ambasadei României în republica Ungară, din partea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, din partea Ministerului Apărării Naționale, din partea Institutului și Muzeului de Istorie Militară al Republicii Ungaria, din partea Brigăzii 5 Infanterie ,,Boksai Istvan’’ din Debrecen, din partea familiei unui militar român, supraviețuitor al luptelor din localitate și din partea Primăriei din Prugy.

Ceremonialul militar a fost asigurat de o subunitate a Brigăzii 5 Infanterie din Debrecen.


16 august
Întâlnire la nivel de experți la Cernăuți

format doc | Arhivă comunicate

Joi 16 august a.c a avut loc la Cernăuți (Ucraina) o întâlnire a unei delegații a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor cu reprezentanții comisiei interdepartamentale pentru cultură, arhhitectură, memorialistică și artă plastică din regiunea Cernăuți.
În acest cadru, reprezentanții Oficiului au prezentat proiectul de amenajare a parcelei de onoare românești din localitate, acțiune care se înscrie în programul de reabilitare a cimitirelor de război românești din Ucraina. Oficialii ucraineni s-au angajat să avizeze și să sprijine derularea proiectului astfel încât parcelele de onoare românești din Cernăuți să fie finalizate până în luna octombrie 2008 când se vor împlini 600 de ani de la prima atestare istorică a orașului.
Conform unor evidențe provizorii, în zonă sunt înhumați circa 2244 de militari români, majoritatea căzuți în cel de al doile război mondial.
Menționăm că un proiect asemănător se află în curs de pregătire la Chișinău (R.Moldova).


16 august
Închiderea taberei de voluntari de la Lipova

format doc | Arhivă comunicate

Desfășurată în perioada 12-18.08.2007, cea de a treia tabără organizată în acest an de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, la Lipova, în județul Arad, a avut ca scop îngrijirea mormintelor și monumentelor comemorative de război din Cimitirul elevilor eroi din detașamentul Păuliș, Cimitirul Eroilor din Țarină precum și pe cele care sunt în Cimitirul ostașilor sovietici din localitate. A fost îngrijit și monumentul eroilor din primul război mondial din cartierul Șoimuș.

În cadrul Cimitirului elevilor eroi din detașamentul Păuliș au fost recondiționate 45 de cruci precum și monumentul comemorativ.

La Cimitirul Eroilor din Țarină, au fost curățate cele 99 de morminte și au fost rescrise plăcuțele de pe fiecare cruce. Cu sprijinul autorităților locale a fost construită o platformă platou pentru ceremonii și a fost amenajată o intrare care permite accesul direct la parcela de onoare din cadrul cimitirului.

În cadrul Cimitirului ostașilor sovietici însemnele de căpătâiau fost revopsite și curățate de microvegetație, a fost refăcut stratul de pietriș de pe platoul de ceremonii și s-a reparat împrejmuirea de piatră a cimitirului.

Monumentul eroilor din primul război mondial din cartierul Șoimuș a fost curățat, revopsit și împrejmuit cu lanțuri ornamentale.

Toate aceste realizări au fost posibile datorită suportului activ acordat atât de prefectura județului Arad reprezentată de domnul subprefect Levente Horvath, cât și de primăria orașului Lipova reprezentată de domnul primar Popina Viorel și domnul viceprimar Toma Petre care au ținut astfel să cinstească memoria eroilor căzuți la datorie.

Deschiderea taberei de voluntari și momentul de închidere al acesteia au fost marcate conferințe de presă susținute de reprezentanți ai Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, ai autorităților centrale și locale.

Vineri 17 august, la orele 12.00, la sediul primăriei orașului Lipova a fost organizată o ceremonie de închidere a taberei, în cadrul căreia, reprezentanții Oficiului Național pentru Cultul Eroilor au înmânat diplome de onoare voluntarilor participanți la tabără în semn de recunoaștere a muncii lor prin care au adus un pios omagiu memoriei eroilor căzuți pe câmpul de luptă.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor mulțumește pe această cale domnului subprefect Levente Horvath, domnului primar Popina Viorel și domnului viceprimar pentru sprijinul activ pe care l-au acordat precum și voluntarilor care au participat la această tabără făcând posibilă atingerea tuturor obiectivelor propuse.

Prezentare tabără


16 august
Dezvelirea unei plăci comemorative la Prügy

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 18 august a.c., ora 11.00, în curtea bisericii reformate din localitatea Prügy (210 km N-E de Budapesta), se va organiza un ceremonial de dezvelire a unei plăci comemorative dedicate celor 110 militari romani căzuți în luptele din apropierea Tisei, în 1945.

La ceremonia organizată de primăria din localitate și-au anunțat participarea o serie de reprezentanți ai unor autorități centrale și locale din Ungaria și România, printre care și Excelența Sa, doamna Ireny Comaroschi, ambasadoarea României la Budapesta.

Slujba religioasă va fi asigurată de doi preoți, ortodox și catolic, iar ceremonialul militar de o subunitate a brigăzii de infanterie din Debrecen.

Cu acest prilej se va depune o coroană de flori și din partea Oficiului National pentru Cultul Eroilor.


9 august
Tabără de voluntari la Lipova

format doc
| Arhivă comunicate

După taberele organizate la Vlădeni (jud. Brașov) și Constanța, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează în perioada 12 – 18 august cea de a treia tabără de voluntari din acest an în localitatea Lipova din județul Arad.

La această acțiune civică vor participa 16 voluntari din diferite județe ale țării care vor îngriji mormintele și monumentele comemorative de război din localitate.

Vor fi îngrijite mormintele celor 99 de eroi din parcela de onoare din cadrul ,,Cimitirului Eroilor din Țarin㒒 precum și locurile de înhumare din Cimitirul elevilor eroi militari din detașamentul Păuliș, unde se află osemintele a 45 ostași români căzuți în luptele de la Păuliș, Miniș și Ghioroc din zilele de 14 – 20 septembrie 1944.

De asemenea, timp de două zile vor fi îngrijite mormintele și obeliscul din Cimitirul ostașilor sovietici din localitate.

Miercuri 15 august, începând cu ora 12.30, la ,,Cimitirul Eroilor din Țarin㒒 se va săvârși o slujbă de pomenire a celor care prin sacrificiul suprem au arătat că ,,Nici pe aici nu se trece’’.


5 august
Florian Pittiș a încetat din viață

format doc | Arhivă comunicate

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor deplânge moartea celebrului artist Florian Pittiș (1943-2007), unul dintre colaboratorii și susținătorii Oficiului.

Florian Pittiș sau „Moțu“ cum mai era cunoscut s-a născut la 4 octombrie 1943, la București. A devenit cunoscut într-un trio cu Anda Calugăreanu și Dan Tufaru. În perioada 1992-2001 a cântat alături de formația „Pasarea Colibri“, cu care a imprimat câteva albume. A regizat piese de teatru și a adus o contribuție importantă promovarii muzicii rock. Una dintre marile sale pasiuni a fost radioul, pe care l-a considerat „cel mai bun lucru pe care l-am făcut în viața mea“.

Florian Pittiș lasă în urmă 38 de ani de carieră și imaginea unui artist memorabil.


2 august
Comemorarea luptelor din vara anului 1917

format doc | Arhivă comunicate

Evocarea a 90 de ani de la eroicele lupte purtate în vara anului 1917 va fi marcată prin ceremonii militare și religioase în București la Mormântul Ostașului Necunoscut (vineri 02.08 a.c, ora 10.00); la Cimitirul Eroilor din Comănești (03.08 a.c., ora 12.00) precum și la mausoleele Mărăști și Soveja în ziua de 05.08.2007 orele 10.30, respectiv 13.00.
Ceremonii de comemorare vor mai fi organizate la Mausoleul Mărășești (06.08 a.c, ora 12.00), la Cimitirul Eroilor din Oituz (15.08 a.c., ora 10.00) și la monumentele Ecaterinei Teodoroiu din localitățile Muncelu (05.08 a.c, ora 09.00) și Tișița (06.08 a.c, ora 11.15) din județul Vrancea.
În cadrul acestor acțiuni comemorative se va aduce un pios omgiu celor 27.410 de eroi români, care prin jertfa lor supremă au dovedit că ,,Pe aici nu se trece’’.


Tabăra de voluntari de la Constanța s-a încheiat

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 15 – 21.07.2007, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a organizat în municipiul Constața o tabără de voluntari pentru îngrijirea parcelelor de onoare românești și străine amplasate în Cimitirului Central din localitate unde sunt înhumați peste 1200 militari români, germani, sovietici, francezi și turci, căzuți în cele două conflagrații mondiale.

La această acțiune au participat 9 voluntari independenți din diferite județe ale țării și un grup de 15 voluntari din județele Dolj și Olt conduși de prof. Alexandra Iliescu.

Pe timpul desfășurării taberei au fost efectuate lucrări de întreținere (curățarea și reabilitarea însemnelor de căpătâi, îndepărtarea vegetației marginale, curățarea aleilor, degajarea gunoaielor etc) în toate parcelele de onoare din cadrul cimitirului.

Mulțumim pe această cale domnului subprefect Claudiu Palas pentru sprijinul său deplin, precum și voluntarilor care au participat la tabără: Androne Marieta, Apostol Bogdan, Bitoleanu Ioana, Buică Robert-Andrei Dobre Liviu Ștefan, Gebac Ana-Georgeta, Ungureanu Corina, Hărăbor Geanina, d-na prof. Iliescu Alexandra-Cristina, Cefar Roxana Elena, Moraru Ioan, Salca Maria, Salca Simon, Socorodeanu Alexandru, Drăgan Liviu IoanaMoroiu Mara Maria, Zgură Roxana Daniela, Paraschivoiu Adriana Claudia, Ciucă Iulian, Dobrin Cristian Cosmin, Ivan Alin Teodor, Georgescu Ionela Silvia, Mataragiu Ionela și Toma Radu Adrian.

În perioada 12 – 18.08.2007 va fi organizată cea de a treia tabără de voluntari din acest an pentru îngrijirea mormintelor și operelor comemorative de război din localitatea Radna, județul Arad.


13 iulie
TABĂRA DE VOLUNTARI CONSTANȚA

CONFERINȚĂ DE PRESĂ  

format doc | Arhivă comunicate

Luni, 16 iulie, ora 12 00, la sediul Consiliului Județean Constanța (Bd. Tomis nr. 51, sala 257), va avea loc o conferință de presă cu ocazia debutului taberei de voluntari organizate de ONCE în Cimitirul central pentru întreținerea parcelelor de onoare.

Jurnaliștii sunt invitați să participe, alături de reprezentanții ONCE și cei ai autorităților locale din Constanța, la o discuție privind situația mormintelor și operelor comemorative de război românești din țară și străinătate, cât și despre necesitatea implicării autorităților și societății civile în proiectele de îngrijire și conservare a acestora.

După taberele organizate la Oradea în 2005, Sinaia și Bacău în 2006, Vlădeni în 2007, la Constanța se va desfășura cea de-a doua tabără de voluntari din acest an.

Este de remarcat faptul că la această acțiune, care se va desfășura în perioada 16-21 iulie, vor participa 23 de voluntari din diferite județe ale țării.

În luna august urmează a fi organizată încă o tabără de voluntari la Lipova (jud. Arad).


12 iulie
TABERE DE VOLUNTARI 2007

Îngrijirea mormintelor a peste 1.200 eroi din cimitirul central din Constanța  

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 16-21.07 a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează la Constanța o tabără de voluntari pentru îngrijirea PARCELELOR DE ONOARE ROMÂNEȘTI ȘI STRĂINE, amplasate în cimitirul central din municipiu, în care sunt înhumați peste 1200 militari români, germani, sovietici, francezi și turci, căzuți în cele două conflagrații mondiale.

După taberele organizate la Oradea în 2005, Sinaia și Bacău în 2006, Vlădeni în 2007, la Constanța se va desfășura cea de-a doua tabără de voluntari din acest an.

Este de remarcat faptul că la această acțiune vor participa 23 de voluntari din diferite județe ale țării.

În luna august urmează a fi organizată încă tabără de voluntari la Lipova (jud. Arad).


ANUNȚ

În conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea 379/2003, modificată,Oficiul Național pentru Cultul Eroilor cu sprijinul organelor administrației publice locale și al Autorității Naționale pentru Tineret organizează tabere de tineri voluntari pentru îngrijirea cimitirelor de onoare din 2 localități din țară astfel:

 • în perioada 16-21.07.2007- CONSTANȚA, jud. Constanța;
 • în perioada 13-18.08.2007- localitatea LIPOVA (și RADNA), jud. Arad;

Înscrierile voluntarilor se fac până la data de 15.06.2007 prin completarea și trimiterea formularului anexat, la sediul Oficiului din strada gl. Candiano Popescu nr. 6, sect. 4, tel. 021/335.11.76, fax 021/335.11.85, sau online pe adresa de mail a instituției: once@once.ro

Condiții de participare :

 • vârsta minimă: 16 ani;
 • stare de sănătate:apt pentru a efectua lucrări cu grad mic de complexitate și risc;
 • rezistență la activități în aer liber și expunere la soare;
 • absența urmăririi penale sau a organelor de poliție;

formular de înscriere (.doc)


TABĂRA DE VOLUNTARI DE LA VLĂDENI S-A ÎNCHIEIAT

În perioada 25 – 30 iunie a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a organizat în comuna Dumbrăvița, satul Vlădeni, județul Brașov, o tabără de voluntari pentru îngrijirea Cimitirului Sovietic din localitate.

Cimitirul, cu o suprafață de 7200 mp, este amplasat lângă drumul european E 68, la câțiva kilometri de satul Vlădeni. Ceremonia de inaugurare a avut loc în anii 1947-1948. Aici au fost înhumați prizonierii care au murit în Lagărul nr. 2 Vlădeni, care a fost situat între Halta Brădet și punctul Vârful Dealului. Lagărul, împrejmuit cu un gard din sârmă ghimpată, era compus din trei barăci din lemn, fiecare cu o lungime de aproximativ 300 m. Prizonierii au lucrat la tunelul de cale ferată din apropierea satului Perșani. Lagărul a funcționat în perioada 1941-1943.

Inițial, cei care au murit în lagăr au fost înmormântați în cimitirul satului Vlădeni. Ulterior, au fost exhumați și reînhumați în Cimitirul de onoare. Cimitirul are în total 24 de parcele. Sunt 577 de morminte individuale și unul comun, în care sunt înhumați 576 de sovietici și 4 polonezi. Fiecare mormânt are un însemn de căpătâi de tip sovietic din beton. Însemnele de căpătâi au fost realizate în satul Vlădeni. În cimitir a fost ridicat un obelisc cu o înălțime de aproximativ 12 m. În prezent, monumentul se află într-o stare avansată de degradare.

Mulțumim și pe această cale Primăriei comunei Dumbrăvița, d-lor Ioan Câmpean și Iosif Manicovschi, localnici din satul Vlădeni, pentru informațiile furnizate în legătură cu lagărul de prizonieri si participanților la tabără, fără implicarea cărora nimic nu ar fi fost posibil: Androne Marieta, Iliescu Alexandra-Cristina, Buică Robert-Andrei, Gebac Ana-Georgeta, Popa Cristina Daniela, Nicolăiță Daniela-Amalia, Voicu Lucica, Drăgan Livia-Ioana, Voinea Cătălin, Ceafar Roxana-Elena, Gramnea Sidonia-Denisa, Trancă Vanda-Gabriela, Voicu Marius-Laurențiu, Ghiță Iulia, Mihăilescu Cristina Alina, Ion Aida-Marina, Goșa Doris-Călina, Moroiu Mara-Maria, Leoveanu Codruța-Roxana, Moroiu Marius Florentin și Popescu Cristina Maria.

imagini tabără


MISIUNE ONCE LA KIEV

În perioada 20-23 iunie 2007, o delegație a Oficiului s-a deplasat la Kiev (Ucraina) cu scopul continuării discuțiilor bilaterale cu reprezentanții Comisiei Interdepartamentale de Stat pentru Perpetuarea Memoriei Victimelor de Război din Ucraina, în vederea pregătirii Acordului interguvernamental privind monumentele și operele comemorative de război de interes comun.

În cadrul acestei întrevederi delegația română a fost invitată de partea ucraineană să viziteze două obiective din domeniul mormintelor și operelor comemorative de război: cimitirul prizonierilor de război germani, maghiari și români de la Syrets (Kiev) și de cimitirul prizonierilor sovietici de la Slavuta (regiunea Hmelnițki)

Cimitirul Syrets – Este situat pe str. Rizka, în nord-vestul Kiev-ului. A fost amenajat de către asociația germană V.D.K. și, conform spuselor reprezentanților Comisiei, în cimitir ar fi înhumați – pe lângă militari germani și maghiari – și aproximativ 90 de militari români. Cimitirul a fost construit în mod simbolic și de aceea nu furnizează date despre numele celor înhumați aici. Cuprinde doar o cruce monument cu placă comemorativă și câteva grupuri de însemne comemorative de război germane. În acest loc, reprezentanții celor două organisme statale au depus fiecare câte o coroană, respectiv jerbă de flori.

 

Cimitirul Slavuta – În acest loc a funcționat în anii celui de-al doilea război mondial un lagăr de concentrare german în care au murit un număr aproximativ de 150.000 prizionieri sovietici. Delegația ONCE a participat la ceremoniile de reînhumare a acestora, prilej cu care șeful delegației române a fost invitat să țină o alocuțiune. Acesta a prezentat pe scurt scopul prezenței delegației române în Ucraina și și-a exprimat totodată respectul pentru toți eroii, indiferent de naționalitate, care au căzut pe pământ ucrainean. La ceremonial au asistat numeroase oficialități, în frunte cu ministrul ucrainean al Apărării, dl. Olexander Kuzmuk, precum și numeroși localnici.

 

La terminarea festivităților reprezentanții Oficiului au avut o scurtă întrevedere cu ministrul ucrainean al Apărării, precum și cu primarul localității Slavuta. Aceștia au fost informați pe scurt asupra obiectivelor ONCE în Ucraina; totodată partea română a avansat ideea organizării la Slavuta, sau în alte localități din Ucraina, a unor tabere de tineri voluntari.


26 iunie
ZIUA DRAPELULUI NAȚIONAL

Ziua de 26 iunie a fost proclamată prin legea nr. 96 din 20 mai 1998 Ziua Drapelului Național. Conform legii, această zi va fi marcată de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne.

mai multe despre drapelul național


26 iunie
CONFERINȚĂ DE PRESĂ
DEBUTUL TABERELOR DE VOLUNTARI
– 2007

 format doc | Arhivă comunicate

Marți, 26 iunie, ora 10 00, în comuna Dumbrăvița, satul Vlădeni, județul Brașov (pe șoseaua E 68, la 35 km de Brașov spre Făgăraș), va avea loc o conferință de presă cu ocazia debutului taberelor de voluntari organizate de ONCE în 2007.

Jurnaliștii sunt invitați să participe, alături de reprezentanții ONCE și cei ai autorităților locale și centrale din Brașov și Dumbrăvița, la o discuție privind situația mormintelor și operelor comemorative de război românești din țară și străinătate, cât și despre necesitatea implicării autorităților în proiectele de îngrijire și conservare a acestora.

După cele de la Oradea (2005), Sinaia și Bacău (2006), la Vlădeni este organizată prima tabără de voluntari a ONCE din 2007, pe parcursul anului urmând a avea loc încă patru asemenea evenimente, la Constanța, la Lipova (Arad), București (cimitirul de onoare Ghencea), Ghimpați (Giurgiu).

Prima tabără de voluntari din 2007 se va desfășura în perioada 25 – 30 iunie a.c., în comuna Dumbrăvița, satul Vlădeni, județul Brașov, și are ca obiectiv îngrijirea Cimitirului sovietic din localitate (578 soldați sovietici înhumați în 256 morminte individuale și comune).

Decizia organizării acestei tabere este generată de starea avansată de degradare în care se află cimitirul: pe însemnele de căpătâi nu mai există niciun fel de inscripții, iar gardul împrejmuitor este practic distrus.

De remarcat faptul că la această acțiune de voluntariat și-au anunțat participarea 17 tineri din Caracal (județul Olt).


25-30 iunie
Îngrijirea mormintelor a 578 soldați sovietici din cimitirul de la Vlădeni

DEBUTUL TABERELOR DE VOLUNTARI DIN 2007 
 

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 25 – 30 iunie a.c., Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează în comuna Dumbravița, satul Vlădeni, Județul Brașov, o tabără de voluntari pentru îngrijirea Cimitirului Sovietic din localitate.

În cimitir sunt înhumați 578 soldați sovietici, în 256 de morminte individuale și comune.

Decizia organizării acestei tabere este generată de starea avansată de degradare în care se află cimitirul: pe însemnele de căpătâi nu mai există niciun fel de inscripții, iar gardul împrejmuitor este practic distrus.

Deși cimitirul este situat pe șoseaua E 68, la 35 km de Brașov, nu există niciun semn care să indice prezența cimitirului.

După cele de la Oradea (2005), Sinaia și Bacău (2006), la Vlădeni este organizată prima tabără de voluntari a ONCE din 2007, pe parcursul anului urmând a fi organizate încă patru asemenea tabere, la Constanța, la Lipova (Arad), București (cimitirul de onoare Ghencea), Ghimpați (Giurgiu).

De remarcat faptul că la această acțiune de voluntariat și-au anunțat participarea 16 tineri din Caracal (județul Olt).


20-23 iunie
PRIMA VIZITĂ A UNEI DELEGAȚII A ONCE LA KIEV

format doc | Arhivă comunicate

În perioada 20-23 iunie o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se va deplasa la Kiev pentru continuarea discuțiilor bilaterale cu reprezentanții Comisiei Interdepartamentale de Stat pentru Perpetuarea Memoriei Victimelor de Război din Ucraina privind Acordul interguvernamental referitor la regimul juridic al cimitirelor și monumentelor comemorative de război de interes comun.

În acest context, delegația Oficiului va depune câte o jerbă de flori la Cimitirul prizonierilor români de război de la Syrets – în apropiere de Kiev – și la Cimitirul militarilor germani de la Vita Poshtova și va asista la ceremonia de reînhumare a osemintelor prizonierilor sovietici de război înhumați la Slavuta, regiunea Khmelnytskyj.

De asemenea, se va efectua o documentare în arhivele care conțin informații despre cimitirele românești de campanie din Ucraina.6-10 iunie
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
a participat la
BOOKFEST 2007

În intervalul 6-10 iunie, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a participat la Târgul de carte „Bookfest”.

Aici ne-am reîntâlnit cu dumneavoastr㠖 pentru că pe mulți vă cunoșteam deja de la activitățile organizate de Oficiu – și am discutat despre proiectele noastre și despre situația mormintelor și operelor comemorative de război românești.
Ne-am bucurat să vă revedem și ne-am bucurat să constatăm că, și în România, Cultul Eroilor a început să însemne ceva.

Vă mulțumim pentru atenția și pentru încrederea acordate.

Echipa ONCE
www.once.ro


ANUNȚ

În conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea 379/2003, modificată,Oficiul Național pentru Cultul Eroilor cu sprijinul organelor administrației publice locale și al Autorității Naționale pentru Tineret organizează tabere de tineri voluntari pentru îngrijirea cimitirelor de onoare din 5 localități din țară astfel:

 • în perioada 25-30.06.2007- localitatea VLĂDENI, jud. Brașov;
 • în perioada 16-21.07.2007- CONSTANȚA, jud. Constanța;
 • în perioada 13-18.08.2007- localitatea LIPOVA (și RADNA), jud. Arad;
 • în perioada 20-25.08.2007 - PRO PATRIA și GHENCEA I BUCUREȘTI;
 • în perioada 20-25.08.2007- localitatea GHIMPAȚI, jud. Giurgiu.

Înscrierile voluntarilor se fac până la data de 15.06.2007 prin completarea și trimiterea formularului anexat, la sediul Oficiului din strada gl. Candiano Popescu nr. 6, sect. 4, tel. 021/335.11.76, fax 021/335.11.85, sau online pe adresa de mail a instituției: once@once.ro

Condiții de participare :

 • vârsta minimă: 16 ani;
 • stare de sănătate:apt pentru a efectua lucrări cu grad mic de complexitate și risc;
 • rezistență la activități în aer liber și expunere la soare;
 • absența urmăririi penale sau a organelor de poliție;

formular de înscriere (.doc)


17 mai
CEREMONII OFICIALE CU OCAZIA ZILEI EROILOR

Joi, 17 mai, cu ocazia Zilei Eroilor, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Memorialul Eroilor Neamului aflat în Parcul Carol a avut loc o ceremonie oficială.

Aceasta a început la ora 12 cu păstrarea unui moment de reculegere, timp în care, în toate bisericile din țară s-au tras clopotele neuitării eroilor.

După intonarea imnului de stat și oficierea slujbei de pomenire, gl. (r) Marin Dragnea – președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război – i-a evocat pe cei cazuți pe câmpul de luptă.

S-au depus coroane de flori din partea: Președinției, Senatului, Camerei Deputaților, Guvernului, Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, Curții Constituționale, Ministerului Apărării, Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Jandarmeriei Române, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Instutuției Prefectului, Primăriei Capitalei, asoțiațiilor, ligilor și fundațiilor.

Comemorarea Eroilor a fost încheiată de către grupuri de copii din școlile sectorului 4 care au împărțit, după datina străbună, ouă și cozonac.

Sărbătorirea Zilei Eroilor în străinătate


15 mai
DESCOPERIRE SURPRINZĂTOARE LA MONUMENTUL ULTIMUL STRĂJER AL CAPITALEI

Marți, 15 mai, pe timpul efectuării lucrărilor de reamplasare a Monumentului Ultimul Străjer al Capitalei, defășurate în contextul extinderii D.N.1 în zona Băneasa, s-a descoperit – sub această operă comemorativă de război – sicriul sergentului erou Nicolae PĂIANU.

Acesta a căzut în luptele pentru apărarea Capitalei, din ziua de 22 nov/4 dec 1916, iar monumentul amplasat peste osemintele sale a fost ridicat în anul 1921.

Ceremonialul militar și religios de exhumare a osemintelor eroului, din Primul Război Mondial va avea loc în data de miercuri, 16.05, între orele 10 00-11 00, la actualul amplasament de la intersecția D.N.1 cu Bulevardul Aerogării.


17 mai
ZIUA EROILOR

format doc | Arhivă comunicate

Programul dedicat Zilei Eroilor, propus de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și aprobat de primul ministru al României, cuprinde activități comemorative organizate în memoria celor ce s-au jertfit pentru Țară.

Joi,17 mai, la orele 12 00, în toate lăcașele de cult se vor trage clopotele, în instituțiile publice și unitățile de învățământ se va păstra un moment de reculegere, iar în Capitală vor avea loc ceremonii oficiale la: Mormântul Ostașului Necunoscut din Memorialul Eroilor Neamului, situat în Parcul Carol; Cimitirul Eroilor Revoluției; Cimitirul Militar Ghencea; Cimitirul Israelit „Filantropia“; parcela de onoare din cimitirul Reînvierea; Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare; Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cișmigiu.

Manifestări comemorative vor avea loc în toate localitățile din țară în care sunt cimitire de onoare sau locuri de înhumare ale eroilor români.

Reprezentanțele diplomatice și comunitățile românești din străinătate nu îi vor uita pe eroii români – peste 130.000 – înhumați în 30 de state din Europa și Asia. La Kotzingue, Franța, se va instala o placă memorială dedicată prizonierilor români morți în această localitate, în anii Primului Război Mondial.17 MAI - ZIUA EROILOR, sărbătoare națională a poporului român

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
Documentar Ziua Eroilor

aprobat de primul-ministru al României

În Ziua Eroilor, la orele 12, în toate lăcașele de cult se vor trage clopotele, iar în instituțiile publice și unitățile de învățământ se păstrează un moment de reculegere.

În Capitală vor avea loc ceremonii oficiale la: Mormântul Ostașului Necunoscut din Memorialul Eroilor Neamului, situat în Parcul Carol; Cimitirul Eroilor Revoluției; Cimitirul Militar Ghencea; Cimitirul Israelit „Filantropia“; parcela de onoare din cimitirul Reînvierea; Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare; Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cișmigiu.

În țară, autoritățile administrației publice locale organizeaz㠖 cu sprijinul și participarea reprezentanților unităților școlare, cultelor religioase, asociațiile de veterani și altor organizații neguvernamentale – programe proprii de comemorare a eroior României, în funcție de specificul local.

Pe plan extern, reprezentanțele diplomatice ale României – cu sprijinul comunităților românești și ai reprezentanților B.O.R. – organizează activități specifice pentru comemorarea eroilor căzuți pe teritoriul altor state. La Kotzingue, Franța, se va instala o placă memorială dedicată prizonierilor români morți în această localitate, în anii Primului Război Mondial.


12 mai
DOAR O DATĂ ÎN AN
CASTELUL ȚEPEȘ ÎȘI DESCHIDE PORȚILE

format doc | Arhivă comunicate

Sâmbătă, 12 mai, la Castelul Țepeș din Parcul Carol, a fost organizată Ziua Porților Deschise.

Cu acest prilej, peste 300 de vizitatori au aflat despre istoria Castelului, chiar în curtea acestuia.

Construit la 1906, cu ocazia organizării, pe Câmpia Libertății, a Expoziției Generale Române, prilejuită de jubileul a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I, Castelul găzduiește în prezent Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.


Deși destinația inițială a edificiului a fost aceea de turn de apă, din cauza formei inestetice a rezervorului s-a adoptat soluția unei construcții care să întrunească pretențiile de artă și stil ale organizatorilor.

Principala atracție a fost vizitarea turnului de apă, înalt de 23 de metri și cu un diametru de 9 metri, de la înălțimea căruia se vede întreg Bucureștiul.

Clădirea a împlinit, în 2006, 100 de ani de existență, fiind una dintre puținele construcții realizate pentru expoziția din 1906 care au supraviețuit trecerii timpului.

Organizarea acestui eveniment vine în întâmpinarea Zilei Eroilor – 17 mai 2007– declarată, prin lege, sărbătoare națională.


9 mai
PRECIZĂRI PRIVIND STATUIA GENERALULUI SUVOROV

format doc | Arhivă comunicate

Cu privire la știrea agenției ITAR-TASS, preluată astăzi, 9 mai, de către postul de televiziune „Realitatea”, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor face următoarele precizări:

În urmă cu două săptămâni, persoane neidentificate au făcut unele înscrisuri pe postamentul statuii ecvestre a generalului rus Alexandr Suvorov, amplasată în satul Dragosloveni, din comuna Dumbrăveni, județul Vrancea.

La 30 aprilie, la doar câteva zile de la nedorita întâmpare, autoritățile locale au îndepărtat urmele de graffitti și au efectuat lucrări periodice de întreținere a spațiului și a vegetației adiacente.

Cu ocazia unei misiuni de control în zona Vrancea, Oficiul va inspecta, între altele, în ziua de 10 mai, împreună cu reprezentanții Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Vrancea, această lucrare de artă cuprinsă în Lista Monumentelor Istorice, la poziția VN-III-m-B-06582.


Proiect
CIMITIRUL MILITAR INTERNAȚIONAL DE ONOARE „MIRCEA CEL BĂTRÂN“ DE LA MIRCEA VODĂ-GARĂ (jud. CONSTANȚA)

Cimitirul internațional de onoare „Mircea cel Bătrân“ din Mircea Vodă, una dintre cele mai mari necropole de război din România, este amplasat în zona gării comunei Mircea Vodă, județul Constanța, într-o poziție excelentă raportată la Drumul Național 22 C și Canalul Dunăre-Marea Neagră. Însemnătatea de excepție a ansamblului este dată și de faptul că aici se găsesc rămășițele pământești a peste șase mii de soldați de naționalități diferite.

informații complete


18 aprilie
ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CONSERVAREA MONUMENTELOR

Ziua Internațională pentru Conservarea Monumentelor se marchează anual, începând cu 1983, în data de 18 aprilie, la inițiativa Comitetului Internațional al Monumentelor și Siturilor – ICOMOS.

Această zi oferă prilejul să evaluăm și starea celor 5588 monumente comemorative – din care 4672 românești și 916 străine – și a celor aproximativ 2000 de cimitire de onoare și locuri de înhumare ale militarilor români și străini căzuți pe teritoriul țării noastre.

Din păcate, în ultimii ani, s-a preferat construirea unor monumente comemorative noi, de un gust îndoielnic, în timp ce operele de o certă valoare artistică, ridicate cu precădere în perioada interbelică, au fost date uitării.

Prin programele și proiectele pe care le inițiază, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor dorește să contribuie la îmbunătățirea situației cimitrelor și monumentelor de război și la valorificarea în plan educativ a memoriei celor căzuți pentru țară.

Ziua Internațională pentru Conservarea Monumentelor oferă șansa apropierii noastre de un domeniu sensibil, a cărui vulnerabilitate reclamă măsuri imperative din partea administrației publice, dar și un sprijin mai activ al societății civile.


Concursul online cu tematică istorică
"Să nu ne uităm eroii!"
s-a încheiat

În urma tragerii la sorți au fost desemnați
cei trei câștigători.


22 martie
AUTOSESIZARE
STRĂMUTAREA MONUMENTULUI DIN SFÂNTU GHEORGHE, DEDICAT MILITARILOR SOVIETICI, NECESITĂ APROBAREA GUVERNULUI ROMÂNIEI

format doc | Arhivă comunicate

În data de 21.03.2007, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor s-a autosesizat – conform prerogativelor ce i-au fost stabilite prin Legea nr. 379/2003 și în temeiul prevederilor Acordului interguvernamental româno-rus ratificat prin Legea nr. 413/2006 – cu privire la articolele din presă care anunțau intenția autorităților municipiului Sfântu Gheorghe de a muta monumentul dedicat militarilor sovietici, din parcul central în Cimitirul Eroilor din localitate.

Ca urmare, Oficiul a solicitat primăriei Sfântu Gheorghe detalii privind această știre de presă precizând c㠄orice intervenție asupra operelor comemorative de război străine aflate pe teritoriul României se face numai cu aprobarea Guvernului și sub supravegherea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor“ (art. 16 din Legea nr. 379/2003).

Totodată, a fost sesizată instituția prefectului județului Covasna pentru a se verifica respectarea – în acest caz – a legislației privind mormintele și operele comemorative de război.


23 februarie
EROII DIN BASARABIA NU SUNT UITAȚI!

format doc | Arhivă comunicate

Documentare:
- Troița de pe dealul Epureni
- Monumentul Eroilor dinTaraclia
- Monumentul eroilor din Carahasani
- Cimitirul Eroilor din Micleușeni
- Cimitirul Eroilor din Sociteni


În perioada 18 – 21 februarie, o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, condusă de domnul Ilie Schipor, șef serviciu comemorare eroi și programe educative, a efectuat o misiune în Republica Moldova cu scopul documentării și identificării locurilor de înhumare ale militarilor români căzuți în zonă.
În acest context s-a analizat, împreună cu primarul interimar al Chișinăului, domnul Veaceslav Iordan, perspectiva reconstruirii capelei-osuar și restaurării portalului și a scărilor de acces în fostul Cimitir de Onoare Românesc din capitala Republicii Moldova. Aici au fost înhumați peste 800 de soldați – români, ruși, austrieci, francezi, polonezi, cehi și slovaci – căzuți în timpul celor două războaie mondiale. În prezent, pe suprafața pe care se întindea cimitirul – aproximativ 2,5 ha – există alte construcții, între care și un spital.

Cu ocazia întrevederii, domnul primar Veaceslav Iordan a declarat în prezența reprezentanților presei din cele două state: „Puteți conta pe toată susținerea din partea Primăriei Municipiului Chișinău. Vom elibera toate actele necesare pentru începerea construcției. […] E un lucru important, din mai multe puncte de vedere, atât pentru poporul moldovenesc, cât și pentru cel român. Cred că vom colabora și pe viitor.“
Misiunea Oficiului a continuat cu documentarea în teren și evaluarea situației cimitirelor și parcelelor de onoare românești din localitățile Ialoveni, Nisporeni, Miclăușeni, Vărzărești, Feștilița, Carahasani, Societeni (fostă Prisaca). Împreună cu reprezentanții autorităților raionale și cu primarii localităților amintite s-au stabilit lucrările de reabilitare și reconstrucție care vor începe în acest an. De asemenea, au fost identificate soluțiile arhitectonice pentru refacerea troiței de pe dealul Epureni, dedicată celor aproximativ 3000 de militari români căzuți în luptele din Capul de pod de la Țiganca.

Totodată, delegația s-a documentat și cu privire la demersurile efectuate de Ambasada României la Chișinău pentru oprirea distrugerii de către autoritățile din Tighina a cimitirului românesc de campanie situat în orașul de pe malul Nistrului. Rezolvarea acestei situații se poate face doar pe cale diplomatică, contextul politic din Tighina făcând imposibil accesul reprezentanților Oficiului în zonă.


9 februarie
CONTROL ONCE LA CIMITIRUL MILITARILOR DE LA JILAVA,
JUD. ILFOV

În ziua de 7.02.2007 s-a desfășurat, prin organizarea O.N.C.E., acțiunea de control de la Cimitirul militarilor sovietici din comuna Jilava, județul Ilfov.

Au participat, pe lângă împuteniciții Oficiului, reprezentanții Prefecturii județului, ai Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național-Ilfov și ai primăriei comunei.

A fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 379/2003 care reglementează domeniul mormintelor și operelor comemorative de război, cercetându-se totodată, dacă sunt întrunite condițiile de aplicare a Legii nr. 413/2006 pentru ratificarea acordului interguvernamental româno-rus privind îngrijirea reciprocă a mormintelor de război.

Constatările la fața locului au fost consemnate în Procesul-verbal, convenit și semnat de participanți, cu această ocazie.

S-au stabilit măsuri și termene vizând rezolvarea aspectelor necorespunzătoare semnalate, în special, cele referitoare la asigurarea zonei de protecție a așezământului social-cultural.

O.N.C.E. va urmări, îndeaproape soluționarea celor stabilite, implicându-se prin elaborarea documentației de evidență și supravegherea reamenajării peisagistice a cimitirului.


2 februarie 2007
CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI “GENERAL DRAGALINA“ DIN TIGHINA

În data de 31 ianuarie 2007, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor s-a autosesizat cu privire la intenția autorităților de la Tighina de a ridica un memorial pe locul unui fost cimitir de război românesc.

În aceeași zi, am reluat cercetările de arhivă referitoare la cimitirele de război românești din zonă și am solicitat Ambasadei României la Chișinău informații privind situația acestora.

Conform documentelor, în orașul Tighina existau, în anii 1941 – 1944, două cimitire de război în care erau înhumați 372 de militari, astfel: 351 în Cimitirul Eroilor „General Dragalina“ (319 de militari români identificați, 14 neidentificați și 13 prizonieri sovietici) și 21 în Cimitirul parohial din oraș (13 militari români, din care 11 identificați și 8 militari germani).

Deținem documentație de arhivă, din perioada 1942 – 1943 (planul general al cimitirelor, lista cu eroii identificați din cimitirul „General Dragalina“, fotografii, dări de seamă etc.) privind existența și starea cimitirului în primii ani de război.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor va întreprinde în perioada următoare, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și alte autorități ale statului român, demersuri pentru clarificarea intențiilor privind așa-zisul proiect de reamenajare a respectivului cimitir.


ÎNALTĂ DECORAȚIE ROMÂNEASCĂ PENTRU UN OM DE ȘTIINȚĂ ARMEAN

format doc | Arhivă comunicate 

 

 

 

 

 


Dl. Ara Demirkanian și dl. Gabriel Grecu, însărcinat
cu afaceri a.i. al Ambasadei României la Erevan

În urma demersului inițiat de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, președintele României, domnul Traian BĂSESCU, a decretat conferirea Ordinului „Meritul Cultural“, în grad de Ofițer, domnului Ara DEMIRKHANIAN, directorul Muzeului de Istorie și Arheologie din Erevan.

Festivitatea înmânării oficiale a decorației a avut loc la 16 ianuarie a.c., în cadrul unei recepții organizate de Ambasada României la Erevan, împreună cu Asociația Armeană pentru Legături Culturale și de Prietenie cu Țările Străine și cu Asociația de Prietenie Armenia-România.

Conferirea ordinului vine ca semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită a domnului Ara DEMIRKHANIAN la ridicarea Monumentului Eroilor Români de la Erevan (Armenia), inaugurat la 25 octombrie 2006 dedicat celor 90 de prizonieri căzuți pe teritoriul Armeniei, în anii 1943 – 1947.

Monumentul – finanțat în exclusivitate de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și amenajat cu sprijinul autorităților centrale și locale armene și al Ambasadei României – este prima operă comemorativă de război ridicată în fostul spațiu sovietic.

- Arhivă evenimente -

     

Copyright © 2006 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor